• Vilkår og betingelser

  1. Generelt
  2. Din medlemskonto
  3. Dine forpligtelser som spiller
  4. Ansvarligt spil
  5. Generelle bonus vilkår
  6. Odds
  7. Casino
  8. Poker
  9. Særlige regler
  10. Klager
  11. Indsats mod hvidvaskning af penge
  12. Manglende overholdelse, sanktioner og udelukkelse
  13. Aflyste og afbrudte spil
  14. Ansvarsbegrænsning
  15. Overtrædelser, sanktioner og opsigelser
  16. Ophavsret
  17. Uafhængigheden af vilkår og betingelser
  18. Adskillelse af vilkår
  19. Overdragelse
  20. Hele aftalen og formaliteter
  21. Gældende lov og jurisdiktion
  22. TV-Kampen – Facebook Fortrolighedspolitik

  1. Generelt

  1.1. Disse vilkår og betingelser er gældende for din brug af nedenstående definerede spil, det tilhørende understøttende internet, mobil eller andre platforme via hjemmesiden www.nordicbet.dk ("websted"), og andre relaterede URL'er.

  1.2. “NORDICBET” i disse vilkår og betingelser refererer til BML Group Ltd, et selskab på Malta, registreringsnummer C 34836, beliggende på Experience Centre, Ta'Xbiex Waterfront, Ta'Xbiex, XBX 1027, Malta. Hjemmesiden og spillene udbydes af Nordicbet. Enhver henvisning til "Spil" i denne aftale, henviser til Casino, Odds, Poker og andre spil, som fra tid til anden bliver tilgængelige på hjemmesiden. NordicBet forbeholder sig ret til at tilføje og fjerne spil fra webstedet efter eget skøn.

  1.3. NordicBet er licenseret og reguleret af den danske Spillemyndighed. Dette websted drives under følgende tilladelser fra Spillemyndigheden: Hjemmesiden drives af BML Group Ltd, et selskab i Malta, registreringsnummer. C 34836 under den følgende licens: betting licens Nr. 11-208462 udstedt af Spillemyndigheden den 18. december 2012, og online casino licens nr. 11-208.462 udstedt af Spillemyndigheden den 18. december 2012.

  1.4. Registrering på hjemmesiden er kun tilgængelig for fysiske personer, juridiske enheder ikke åbne medlemskonti på hjemmesiden. Disse vilkår og betingelser træder i kraft, så snart du klikker på "Registrer dig" knappen. Ved at gøre dette, tilkendegiver du til NordicBet, at du har læst disse vilkår og betingelser og accepterer dem. Accept af vilkår og betingelser af dig, udgør en bindende aftale mellem dig og NordicBet. Det er din pligt at kende vilkår og betingelser og overholde dem på alle tidspunkter. Du skal læse disse vilkår og betingelser omhyggeligt i deres helhed, før du klikker på " Registrer dig"-knappen. Hvis du ikke er enig med bestemmelserne i disse vilkår og betingelser må du ikke bruge eller fortsætte med at bruge hjemmesiden.

  1.5. Du fuldt ud forstår og accepterer at være bundet af vilkår og betingelser indeholdt heri, og som kan ændres af os fra tid til anden. NordicBet forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser og dermed ændre denne aftale mellem dig og NordicBet til enhver tid med eller uden varsel. Hvis en sådan ændring kan begrænse dine nuværende rettigheder eller på anden måde kan være til din skade, vil vi underrette dig (enten via e-mail eller oplysninger til dig næste gang du logger på hjemmesiden, efter at der er foretaget ændringer). Hvis du ikke er enig i de opdaterede vilkår og betingelser skal du stoppe med at bruge hjemmesiden.

  1.6. Ændring af vilkår og betingelser bliver sat i kraft umiddelbart efter at være blevet lagt på hjemmesiden. Det er alene dit ansvar at gennemgå denne aftale sammen med de særlige regler for alle de spil du vælger at deltage i, og forblive opdateret med alle ændringer, hver gang du spiller. Du kan nemt identificere om disse vilkår og betingelser har ændret sig, ved at henvise til versionsnummeret og datoen for de nuværende vilkår og betingelser på denne side.

  1.7. Regler og forklaringer for deltagelse i alle af NordicBets Spil, vedligeholdelse af din medlemskonto hos NordicBet og andre vigtige oplysninger findes under separate links på hjemmesiden og er indarbejdet i disse vilkår og betingelser ved henvisning.

  1.8. Disse vilkår og betingelser er publiceret i en række sprog til orientering og nem adgang for spillere. Det er kun den danske version, der er det juridiske grundlag for forholdet mellem dig og NordicBet, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem en ikke-dansk version og den danske version af disse vilkår og betingelser, er den danske version gældende.

  2. Din medlemskonto

  2.1. Registrering og åbning af din medlemskonto:

  2.1.1. For at kunne deltage i NordicBets spil for rigtige penge, skal du først registrere dig hos NordicBet, åbne en konto ("medlemskonto") og placere penge på din medlemskonto.

  2.1.2. NordicBet har ret til at udpege udbydere af betalingsløsninger til at handle, modtage og / eller betale penge på vegne af Nordicbet.

  2.1.3. NordicBet forbeholder sig ret til at afvise en ny kunde, eller lukke en konto uden at skulle give en begrundelse herfor.

  2.1.4. Kundens eneste retslige middel i tilfælde af lukning af kundens konto af NordicBet uanset årsag, er udbetaling af ethvert ubestridt indestående han/hun kan have, og NordicBet har efterfølgende ingen yderligere forpligtelser over for kunden.

  2.1.5. Det er tilladt at have én medlemskonto på denne hjemmeside. Hvis du åbner eller forsøger på at åbne mere end én medlemskonto, uanset årsagen, kan NordicBet blokere eller lukke enhver eller alle dine medlemskonti efter eget skøn.

  2.1.6. Hvis du opdager at du har mere end én medlemskonto under forskellige navne, skal du straks anmelde det til NordicBet.

  2.1.7. En anmodning om at åbne en medlemskonto bliver lavet ved at udfylde tilmeldingsblanketten og sende den til NordicBet online og derefter acceptere vilkår og betingelser. NordicBet forbeholder sig ret til at afvise at åbne en medlemskonto, og ret til at begrænse eller nægte at tage et væddemål eller lignende.

  2.1.8. Du er ansvarlig for at give korrekte personlige og kontaktoplysninger (fornavn og efternavn, adresse, CPR-nummer, e-mailadresse, relevante betalingsoplysninger osv.) og opdatere det i tilfælde af ændringer. NordicBet forbeholder sig ret til at anmode om yderligere oplysninger, også efter registrering af en medlemskonto, for at undgå misbrug af den samme medlemskonto, et kreditkort, bank eller e-wallet-konto mm.

  2.1.9. Du skal indtaste alle obligatoriske oplysninger i din tilmeldingsblanket og bekræfte de registrerede oplysninger ved hjælp af en digital signatur (såsom NemID), hver gang du logger ind på din medlemskonto. Især dit navn, adresse, CPR- nummer (eller lignende identifikationsnummer) og andre kontaktoplysninger, såsom e -mail-adresse, bopæl, relevante betalingsoplysninger til NordicBet skal alle være sande og korrekte. Det er dit eget ansvar at sikre, at de oplysninger du giver, er pålidelige, fuldstændige og korrekte, og du garanterer herved NordicBet, at oplysningerne er sande, fuldstændige og korrekte. Det meddeles hermed, at NordicBet udfører kontrolprocedurer, enten selv eller via tredjepart på spillere, der registrerer en medlemskonto. Du kan blive bedt om at give NordicBet yderligere dokumenter. Din medlemskonto kan spærres eller lukkes, hvis du ikke giver de ønskede oplysninger eller dokumenter eller hvis sådanne oplysninger eller dokumenter du leverer, er fundet urigtige eller vildledende.

  2.1.10. Indtil kundens identitet er blevet bekræftet korrekt ifølge gældende lovgivning i Danmark, er kunden kun tilladt at oprette en midlertidig spilkonto. En midlertidig konto kan sættes op til højst 30 dage, og har en maksimal 10.000 DKK indbetalingsgrænse. Ingen udbetalinger vil blive foretaget fra den midlertidige konto. I tilfælde af at ejeren af den midlertidige konto ikke giver nødvendige og krævede bevis for hans / hendes identitet inden for 30 dage efter, at kontoen blev oprettet eller ejeren af den midlertidige konto har afgivet falske oplysninger under registreringen, vil NordicBet lukke den midlertidige konto.

  2.1.11. Hvis kunden anmodes om at fremlægge bevis af identitet, kræver NordicBet, at den dokumentation, der skal leveres af kunden er certificeret som en tro kopi af et sådant dokument, og at fotografiet i alle pas, nationale identitetskort eller kørekort er en sand lighed af kunden. En sådan certificering vil skulle foretages af en notar.

  2.1.12. I tilfælde af, at kunden ikke giver NordicBet nogen af de ønskede dokumenter inden for 30 dage efter datoen for anmodningen, kan NordicBet konfiskere alle gevinster på den midlertidige konto, returnere den oprindelige indbetaling eller den tilbageværende saldo, som tilfældet måtte være, til kunden (med forbehold for rimelige gebyrer), og lukke den midlertidige konto. Yderligere, hvis korrekt identifikation af kunden ikke har fundet sted inden for 30 dage kontooprettelse, skal den midlertidige konto lukkes, i hvilket tilfælde kunden kun vil få refunderet den oprindelige indbetaling. Gevinster, hvis nogen, vil tilfalde NordicBet.

  2.1.13. Som en del af registreringsprocessen vil du bliver nødt til at benytte din email adresse og vælge en adgangskode til dit logind på hjemmesiden. Det er dit fulde ansvar at sikre, at dine logind-oplysninger opbevares sikkert. Du må ikke oplyse dine logind- oplysninger til nogen. NordicBet er ikke ansvarlig for misbrug af din medlemskonto af tredjemand på grund af din offentliggørelse, enten tilsigtet eller utilsigtet, aktivt eller passivt, af dine logind-oplysninger til tredjepart.

  2.1.14. Det er ikke tilladt at overføre penge fra din medlemskonto til andre spillere, eller modtage penge fra andre spillere på din medlemskonto.

  2.1.15. NordicBet forbeholder sig ret til, at erklære et væddemål ugyldigt helt eller delvist, hvis NordicBet, efter eget skøn anser, at nogen af de følgende omstændigheder er indtruffet:1) kontoindehaveren, eller mennesker med tilknytning kontohaveren har direkte eller indirekte påvirke resultatet af en begivenhed, 2) kontoindehaveren og eller mennesker med tilknytning til kontohaveren forsøger direkte eller indirekte at undgå vilkår og betingelser, 3) resultatet af en begivenhed er blevet direkte eller indirekte berørt af kriminel aktivitet, 4) odds på en begivenhed er væsentligt ændret som følge af en offentlig meddelelse i forhold til den begivenhed, 5) indsatser er blevet accepteret, som ellers ikke ville have været accepteret, men som blev accepteret i perioder, hvor hjemmesiden er blevet påvirket af tekniske problemer, 6) på grund af en fejl, som en fejl, trykfejl, teknisk fejl, force majeure eller andet, er væddemål blevet tilbudt, placeret og accepteret på grund af denne fejl;

  2.1.16. NordicBet er ikke ansvarlig for tab eller skader, som kunden måtte lide på grund af uforudsigelige hændelser, strømsvigt, handels- eller arbejdskonflikter, handlinger, fejl eller svigt fra nogen regering eller myndighed, obstruktion eller svigt af tele- eller nettjenester, eller enhver anden forsinkelse eller fejl forårsaget af en tredjepart. I sådanne tilfælde forbeholder NordicBet sig ret til at annullere eller suspendere tjenesterne uden at pådrage sig noget ansvar. NordicBet er ikke ansvarlig for fejl i udstyr eller software, uanset hvor de befinder eller administreres, eller er under NordicBets kontrol eller ej, som kan forhindre driften af hasardspil, hindre placeringen af væddemål eller matching af væddemål eller forhindre kunden i at komme i kontakt med NordicBet.

  2.2. Indbetaling til din medlemskonto

  2.2.1. Du kan deltage i alle spil, hvis du har tilstrækkelige midler på din medlemskonto til at deltage. Nordicbet giver ikke dig nogen kredit overhovedet til at deltage i et spil.

  2.2.2. Alle nødvendige oplysninger for at indbetale penge på din medlemskonto, kan findes under "Min konto" og "Indbetaling" på hjemmesiden. Du kan bruge hvilken som helst af de metoder som står til rådighed for dig, og som det fremgår af disse sider, kan disse fra tid til anden ændres.

  2.2.3. Afhængig af den valgte metode, kan indbetalinger medføre gebyrer. For de nuværende gebyrer vedrørende indbetaling af midler, se "Min konto" og "
  Indbetaling " for hver indbetalingsmetode. Din bank kan uafhængigt opkræve dig for bankoverførsler og andre betalingsformer.

  2.2.4. Vi accepterer betalinger i DKK og EUR. Du skal vælge en valuta som valutaen for din medlemskonto. Alle betalinger modtaget af NordicBet eller udbetalinger af præmier fra spil, der vises i anden valuta end den som du har valgt som valuta for din medlemskonto, vil blive konverteret til den valuta, som du har valgt som valuta for din medlemskonto til den gældende vekselkurs. Bemærk venligst, at gebyrer i forbindelse med veksling betales af dig.

  2.2.5. Ved brug af kredit- eller betalingskort til at indbetale penge, vil dine midler kun accepteres, når NordicBet har modtaget godkendelse og autorisationskode. Skulle Nordicbet ikke modtage en sådan tilladelse, vil din medlemskonto vil ikke blive krediteret med disse midler.

  2.2.6. NordicBet forbeholder sig ret til, at bruge yderligere procedurer og midler til, at kontrollere din identitet, når du foretager indbetalinger til din medlemskonto.

  2.2.7. Nordicbet giver ikke nogen kredit til brug af sine tjenester og ikke accepterer kontant betaling.

  2.2.8. Saldoen i din medlemskonto vil ikke blive forrentet og NordicBet skal ikke betragtes som en finansiel institution.

  2.2.9. Du accepterer, at indbetalingerne til din medlemskonto alene skal bruges til at spille spillene. NordicBet forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr, hvis du beder om en udbetaling uden at der har været omsætning på medlemskontoen, der er lig med eller mere end mængden af deponerede midler.

  2.3. Udbetalinger

  2.3.1. Gevinster vil blive indsat på din medlemskonto når: et spil, du har spillet på er afsluttet, og når det er relevant, når NordicBet har bekræftede resultatet; når og hvis en begivenhed du har satset på, har fundet sted. Se nedenfor for yderligere regler omkring, hvornår de enkelte typer af væddemål betragtes som afsluttede.

  2.3.2. Hvis Nordicbet fejlagtigt krediterer din medlemskonto med gevinster, der ikke tilhører dig, uanset om det skyldes en teknisk eller menneskelig fejl eller andet, vil beløbet forblive NordicBets ejendom, og beløbet vil blive overført fra din medlemskonto til NordicBet. Hvis du inden NordicBet bliver klar over fejlen, har hævet penge, som ikke tilhører dig, uden at tage retslige eller andre metoder i brug tilgængelige i retslig sammenhæng, vil det fejlagtige udbetalte beløb udgøre en gæld, som du skylder NordicBet. I tilfælde af en forkert kreditering, er du forpligtet til at underrette NordicBet straks via e-mail.

  2.4. Udbetalinger fra din medlemskonto

  2.4.1. Du kan hæve et beløb op til "tilgængeligt til at spille for" balancen på din medlemskonto ved at indsende en gyldig anmodning til NordicBet herom på hjemmesiden.

  2.4.2. Hvis du vil frigøre alle midler på din medlemskonto, og trække alle dine penge ud, skal du først annullere eventuelle indsatser, som du har som udeståender.

  2.4.3. Meddelelser vedrørende udbetalinger skal ske via hjemmesiden. NordicBet vil ikke acceptere hæveanmodning via telefon eller elektronisk post. Medarbejdere hos NordicBet er ikke tilladt at omgå disse instruktioner.

  2.4.4. For din egen beskyttelse i enhver 24 timers periode, må du kun hæve maksimalt DKK 500.000,- (eller tilsvarende) inden for 24 timer, medmindre et større beløb er blevet aftalt efter forudgående aftale.

  2.4.5. Nordicbet tilbyder en bred vifte hævemetoder. Udbetalinger kan medføre gebyrer, afhængigt af den valgte metode. Eventuelle gevinster over det ovennævnte niveau kan udbetales gennem den af dig valgte metode. For de nuværende gebyrer for udbetalinger se "Min konto" og "Udbetalinger " for de forskellige metoder. Derudover kan din egen bank tilføje et yderligere ekspeditionsgebyr. Disse gebyrer kan variere over tid.

  2.4.6. NordicBet forbeholder sig ret til at kreditere dig tilbage ved hjælp af samme metode, som du tidligere har deponeret med.

  2.4.7. Nordicbet kan anmode om identifikationsdokumenter – ID - for alle udbetalinger og udføre øget efterforskning i forbindelse med tilbagetrækning af midler, der ikke anvendes til indsatser.

  2.4.8. Hvis du ønsker at hæve penge fra din medlemskonto før det deponerede beløb er blevet gennemspillet mindst én gang på hjemmesiden, kan der påføres en betaling på 5% for udbetaling.

  2.5. Udbetaling fra din medlemskonto

  2.5.1. Du kan lukke din medlemskonto på ethvert tidspunkt og NordicBet vil udbetale dig alle penge fra din medlemskonto, med forbehold for fradrag af relevante udbetalingsafgifter. For at lukke din medlemskonto, skal du først annullere eventuelle udestående indsatser.

  2.5.2. Metoden for tilbagebetaling vil være på vores skøn.

  2.5.3. NordicBet forbeholder sig retten til at lukke din medlemskonto og refundere din "Tilgængelig til at spille for" balance, minus eventuelle fradrag af relevante udbetalingsafgifter, på NordicBets skøn og uden forpligtelse til at angive en årsag eller forudgående varsel.

  2.5.4. NordicBet forbeholder sig retten til at tilbageholde og fjerne bonusser tildelt dig, hvis disse bonusser ikke er blevet anvendt inden for 60 dage fra den dato, hvor de blev tildelt. Denne regel gælder også for gevinster, der kommer fra spil med bonusgevinster.

  2.6. Håndtering af midler fra medlemskonti, der ikke længere bliver brugt

  2.6.1. Suspenderede konti. Et suspenderet konto er en konto hvis adgang er spærret for brugeren. I tilfælde af, at kundens medlemskonto er blevet suspenderet på grund af brud på vilkår og betingelser af kunden, skal NordicBet indestående på medlemskontoen tilbage til kunden. I tilfælde af, at saldoen er større end indbetalinger foretaget af kunden, skal NordicBet kun returnere indskud til kunden.

  2.6.2. Konti for selvudelukkede personer. En konto for en selvudelukket person, er en konto, hvor ejeren har udelukket sig selv. Ejeren af et medlemskonto der selvudelukker, skal anmelde dette NordicBet, og så snart NordicBet har modtaget meddelelsen fra kunden, skal NordicBet returnere den resterende del af medlemskontoens indestående til kunden.

  2.6.3. Inaktive konti. En inaktiv konto er en konto, der har en reel penge balance, men som ikke er blevet benyttet i 12 måneder. Hvis din medlemskonto anses for at være inaktiv, vil NordicBet opkræve et månedligt administrationsgebyr på 40 DKK eller EUR 5 (eller den aktuelle saldo på din medlemskonto hvis mindre), så længe saldoen fortsat er positiv. Du giver NordicBet lov til at debitere dette gebyr fra din medlemskonto i begyndelsen af måneden efter den dag, hvor din medlemskonto anses inaktiv, og i begyndelsen af hver efterfølgende måned, hvor din medlemskonto forbliver inaktiv. NordicBet vil stoppe med at fratrække gebyr, hvis saldoens balance er nul, eller hvis kontoen bliver aktiveret igen. Inaktive medlemskonti kræver en betydelig organisatorisk indsats. NordicBet forbeholder sig ret til at ændre gebyret fra tid til anden. På kundens anmodning vil NordicBet refundere eventuelle administrative omkostninger fratrukket kundens konto, når kunden genaktiverer hans/hendes medlemskonto.

  2.6.4. En aktiv medlemskonto defineres af NordicBet som en konto, der er oprettet, verificeret og hvor en indbetaling på minimumsbeløbet er foretaget. En aktiv konto vil forblive aktiv, indtil punkt 2.6.3 træder i kraft og den efter 12 måneder, hvor den ikke har været benyttet, bliver en inaktiv konto. En passiv medlemskonto defineres, som en konto, der er oprettet, eventuelt verificeret, men hvor der ikke er foretaget en indbetaling på minimumsbeløbet.

  2.6.5. Medlemskonti med ufærdige spil. I tilfælde af at der er en uafsluttet spil på en suspenderet medlemskonto eller på en selvudelukket persons konto, har kunden pligt til at kontakte NordicBet og anmode om udbetaling af restbeløbet, når spillet er blevet afgjort, medmindre reglerne for suspenderede medlemskonti anvendes.

  3. Dine forpligtelser som spiller

  3.1. Du hermed erklærer og garanterer at:

  3.1.1. Du er over 18 år eller højere myndighedsalder, som fastsat i lovgivningen der gælder for dig, og i henhold til de love, der gælder for dig, har du lov til at deltage i de spil, der udbydes på hjemmesiden. Ved opdagelse af, at en konto er blevet åbnet af en person under 18 år, vil eventuelle gevinster blive konfiskeret, depositum eller resterende indeståender, som tilfældet kan være, vil blive tilbagebetalt (med forbehold for rimelige omkostninger) og kontoen vil blive lukket.

  3.1.2. Du skal bruge denne hjemmeside og din medlemskonto alene og udelukkende med henblik på din oprigtige deltagelse i spillene, og ikke for eventuelle finansielle eller andre foretagender. Din deltagelse i spillene vil være i din personlige, ikke-faglige kapacitet, og udelukkende af rekreative og underholdningsårsager.

  3.1.3. Du deltager i spillene på egne vegne og ikke på vegne af en anden person.

  3.1.4. Hjemmesiden udbydes til beboere i Danmark. Det er forbudt at få adgang til webstedet fra Afghanistan, Algeriet, Angola, Bahrain, Belgien, Kina, Cuba, Eritrea, Etiopien, Frankrig, Hong Kong, Indonesien, Jordan, Iran, Irak, Italien, Kuwait, Libyen, Malaysia, Mauretanien, Mauritius, Marokko, Norfolk Island, N. Korea, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Saudi-Arabien, Sudan, Somalia, Sydsudan, Spanien, Syrien, Tyrkiet, Tunesien, Forenede Arabiske Emirater, Yemen, USA og dets områder, militærbaser og territorier, herunder men ikke begrænset til Am. Samoa, Guam, Marshalløerne, N. Mariana Øer, Puerto Rico og Virgin Islands, eller andre begrænsede retskredse som meddelt af NordicBet fra tid til anden.

  3.1.5. Alle oplysninger, du giver til NordicBet løbet af gyldigheden af denne aftale er pålidelige, fuldstændige og korrekte, og du skal straks underrette NordicBet om enhver ændring af disse oplysninger.

  3.1.6. Du alene er ansvarlig for, at rapportere og stå til regnskab for eventuelle skatter, der gælder for dig i henhold til relevante love for eventuelle gevinster, som du modtager fra Nordicbet.

  3.1.7. Alle penge som du indbetaler til din medlemskonto, er ikke frembragt ved nogen ulovligheder, og i særdeleshed ikke stammer fra nogen ulovlig aktivitet eller kilde. Du må ikke bruge hjemmesiden til ilegale aktiviteter, herunder men ikke begrænset til, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre ulovlige aktiviteter.

  3.1.8. Du forstår, at ved at deltage i spil, tager du risikoen for at tabe penge indsat på din medlemskonto.

  3.1.9. Du må ikke være involveret i nogen svigagtig, hemmelig fastsættelse, aftaler eller anden ulovlig aktivitet i forhold til din eller tredjemands deltagelse i nogen af spillene, og må ikke bruge nogen software-assisterede metoder eller teknikker eller hardwareenheder for din deltagelse i nogen af spillene. NordicBet forbeholder sig hermed ret til at nedsætte væddemålsgrænser, ugyldiggøre eller lukke din medlemskonto eller annullere din deltagelse i et spil i tilfælde af en sådan adfærd.

  3.1.10. I forhold til ind- og udbetalinger af midler til og fra din medlemskonto, må du kun bruge kreditkort og andre finansielle instrumenter, der er gyldige og retmæssigt tilhører dig.

  3.1.11. Den computersoftware som vi stiller til rådighed for dig, er ejet af NordicBet eller andre tredjeparter, og er beskyttet af ophavsret og andre love om intellektuel ejendomsret. Du må kun bruge softwaren til din egen personlige, rekreative anvendelse i overensstemmelse med alle regler, vilkår og betingelser i forbindelse hermed og i overensstemmelse med alle gældende love, regler og bestemmelser.

  3.1.12. Du anerkender, at det ikke er muligt at operere med software, der er 100% fri for fejl og mangler. Du har pligt til at meddele NordicBet på skrift, om eventuelle fejl eller mangler i NordicBets online system, som du eventuelt oplever mens du spiller. Du accepterer, at NordicBet kan
  justere din saldo i det usandsynlige tilfælde, at en softwarefejl uretmæssigt præmierer dig med midler eller gevinster, opstår.

  3.1.13. Spil spillede på webstedet, skal spilles på samme måde som spil, der spilles i andre omgivelser. Du skal være høflig overfor andre spillere og repræsentanter fra NordicBet, og skal undgå uhøflige eller obskøne kommentarer, herunder også i chatrum. NordicBet forbeholder sig ret til at lukke de enkelte konti fra kunder, der overtræder disse regler.

  4. Ansvarligt spil

  4.1. Du kan efter eget valg vælge, at udelukke dig selv fra at spille på hjemmesiden. For at blokere din adgang til spillene, skal du gå til „Min konto“ > „Ændre oplysninger på din konto“

  4.2. Permanent selvudelukkelse. Når du udelukker dig selv permanent, vil din medlemskonto blive lukket, og dit tilhørsforhold til webstedet vil blive annulleret. Du kan ikke registrere dig som kunde hos NordicBet igen, før 1 (ét) år er gået siden at du udelukkede dig selv fra medlemskontoen..

  4.3. Midlertidig selvudelukkelse. Ved at udelukke dig selv midlertidigt, kan du vælge at udelukke dig selv fra at spille hos NordicBet direkte på hjemmesiden, og blokere din medlemskonto, for en af de følgende forudbestemte perioder: 24 timer, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder eller 6 måneder. Du kan også kontakte vores support for at vælge en anden selvudelukkelsesperiode på mere end en måned.

  4.4. Ovenstående skal ske ved at sende en mail til NordicBet på support@nordicbet.dk. Enhver selvudelukkelse vil kun gælde nordicbet.dk, og omfatter ikke andre websteder, der drives af BML Group Ltd

  4.5. Når du selvudelukker permanent eller midlertidigt får du også mulighed for, at registrere dig hos Spillemyndighedens nationale selvudelukkelsesregister (ROFUS). Det betyder, at du vil blive blokeret fra alle hjemmesider drevet af godkendte operatører i Danmark, i den relevante selvudelukkelsesperiode. Yderligere oplysninger om den nationale selvudelukkelseregister (ROFUS) kan findes ved at følge nedenstående link: https://rofusweb.spillemyndigheden.dk/

  4.6. Du kan til enhver tid bestemme begrænsninger for dine indskud, i form af begrænsninger for daglige, ugentlige eller månedlige indbetalinger. Begrænsningen vil blokere dit indskud, hvis nettogrænsen for indskud (indbetalinger-udbetalinger) er blevet overgået i den valgte periode. En anmodning om at hæve en indbetalingsgrænse træder i kraft efter, at der er gået mindst 24 timer siden anmodningen blev fremsat.

  4.7. Vælger du selvudelukkelse i forhold til nævnte ovenfor, så vil du ikke være i stand til at åbne konto i udelukkelsesperioden.

  5. Generelle bonus vilkår

  5.1. Ethvert tilbud modtaget af en kunde fra NordicBet er personligt, og kun gældende for modtageren, med mindre andet er anført.

  5.2. Ethvert bonustilbud fra NordicBet gælder kun én gang pr. kundekonto, computer, husstand, IP-adresse og andre steder med en delt computer (kontor, bibliotek, universitet osv.).

  5.3. Alle gevinster, som stammer fra et bonustilbud, er at blive betragte som bonusgevinster, og ingen udbetaling af sådanne gevinster vil blive foretaget, indtil vilkår og betingelser for bonus er opfyldt.

  5.4. Medmindre andet er angivet heri eller i bonustilbud, skal kundens egen indbetaling satses først, og først derefter bonus. Hvis kravet om gennemspilning ikke er opfyldt indenfor 60 dage efter modtagelsen af bonussen, forbeholder NordicBet sig ret til, at trække bonusbeløbet (inkl. gevinster hidrørende fra bonus) fra kundens konto.

  5.5. Et bonustilbud kan ikke anvendes i kombination med andre tilbud omkring åbningen af en ny konto.

  5.6. Hvis du ønsker at fjerne enhver bonus krediteret til dig, kontakt kundeservice, før der bruges af sådanne midler, herunder enhver indbetaling forbundet til bonus.

  5.7. NordicBet forbeholder sig retten til, at annullere enhver bonus og / eller gevinster opnået ved svigagtig adfærd, herunder retten til at afvise udbetaling, hvis vi har mistanke om, at bonustilbud er blevet misbrugt.

  5.8. I tilfælde af eventuelle tvister vedrørende bonusser, er Nordicbets afgørelse endelig og bindende i alle tilfælde.

  5.9. Hvis disse regler eller vilkår og betingelser for tilbuddet overtrædes, eller der er bevis for, at en kunde eller en gruppe kunder har foretaget en række af indsatser, der på grund af en bonus, øget indtjening, gratis væddemål eller andre tilbud, garanterer en gevinst for kunden, hvad enten individuelt eller delt af en gruppe, uanset hvad resultatet er, forbeholder NordicBet sig ret til, at fjerne bonusdelen af de tilbud og til at afvikle væddemålene med de korrekte odds, eller at annullere de gratis spil og spil foretaget fra indbetalingsbonus. NordicBet forbeholder sig også retten til, at tage retslige skridt mod den eller de involverede kunder, i en sådan svigagtig adfærd.

  5.10. Hvis ingen andre betingelser er angivet i selve kampagnen, skal følgende betingelser være opfyldt, før udbetaling af bonus:

  5.11. Odds (Sport). En kunde kan kun have én aktiv Sportsbonus ad gangen. Tilmelding og første indbetaling bonusser, er kun tilgængelige for kunder, der ikke tidligere har foretaget nogen indbetaling til NordicBet Sportsbog.

  5.12. Spil på mere end ét resultat pr. spil for at opfylde bonusvilkårene er ikke tilladt. At samarbejde med andre kunder for at opfylde bonusvilkårene, er forbudt.

  5.13. Alle bonusser udløber 60 dage efter de aktiveres, medmindre andet er angivet.

  5.14. NordicBets bonustilbud er udelukkende til kunder, som er fritidsspillere. Det er ikke tilladt for kunder at snyde, samarbejde med andre kunder, deltage i match fixing, deltage i arbitrage, deltage i risikofrie væddemål eller deltage i matched betting (placering af to væddemål for og imod det samme udfald). Hvis NordicBet får mistanke om sådanne aktiviteter, forbeholder NordicBet sig retten til at kræve, at kunden leverer tilstrækkelig information, som dokumenterer kundens identitet og formål med at deltage i væddemålet, før der sker udbetaling til kunden.

  5.15. Hvis NordicBet mener, at disse vilkår eller andre vilkår, som gælder for dette bonustilbud, er blevet overtrådt, eller hvis NordicBet mener, at et bonustilbud er blevet brugt til andre formål end fritidsspil, herunder, men ikke begrænset til, snyd, samarbejde med andre kunder, match fixing, arbitrage eller matched betting (placering af to væddemål for og imod det samme udfald), forbeholder NordicBet sig retten til uden meddelelse til kunden at trække bonustilbuddet tilbage og annullere sådanne væddemål, inklusiv alle gevinster, der er en følge af væddemålene.

  5.16. NordicBet forbeholder sig også retten til at begrænse enhver kundes adgang (helt eller delvist) til bonustilbuddet, og i tilfælde af, at en kunde har overtrådt disse vilkår eller andre vilkår, som gælder for dette bonustilbud, at pålægge kunden et rimeligt gebyr til dækning af alle administrationsomkostninger, som NordicBet måtte blive pådraget i håndteringen af denne overtrædelse.

  5.17. Ingen bonus vil blive udbetalt til lukkede medlemskonti.

  5.18. NordicBet.dk er en del af BML Group, der også driver Casino.dk og Betsafe.dk i Danmark. Såfremt det vurderes, at en kunde tilmelder sig flere af BML Groups sites alene med henblik på at drage fordel af bonusser eller promotions, forbeholdes retten til uden meddelelse af trække tilbudet tilbage og annullere alle spil, inkl. alle gevinster, der er en følge af væddemålene/spillene.

  6. Odds

  Læs de fuldstændige regler for Odds her

  7. Casino

  Læs de fuldstændige regler for casino her.

  8. Poker

  Læs de fuldstændige regler for poker her

  9. Særlige regler

  Visse bestemmelser fastsat i denne sektion henviser til de regler, vilkår og kontraktbestemmelser for bestemte spil, som findes i et separat link på denne side. De regler der linkes til fra denne side, udgør en integreret del af disse vilkår og betingelser. Ved at acceptere vilkår og betingelser acceptere du også de specielle vilkår og betingelser for specifikke produkter (sportsbog, casino, poker osv.).

  10. Klager

  10.1. Hvis du har en klage kan du:

  10.1.1. Ringe til NordicBet fra Danmark 80 250 762

  10.1.2. Ringe til NordicBet fra udlandet 00356 22 60 30 51

  10.1.3. E-maile kundeservice på support-dk@nordicbet.dk

  10.2. NordicBet vil efter bedste evne forsøge at løse problemet så hurtigt som muligt.

  10.3. Hvis du har en forespørgsel med hensyn til en transaktion, kan du også kontakte NordicBet på
  support-dk@nordicbet.dk med oplysninger om forespørgslen. Vi vil gennemgå problemet eller omstridte transaktion. Vores dom er endelig.

  11. Indsats mod hvidvaskning af penge

  11.1. NordicBet respekterer danske og maltesiske love til at bekæmpe hvidvaskning af penge, samt de tilhørende regler. Nordicbet skal indberette mistænkelige transaktioner til de relevante myndigheder i både Danmark og Malta.

  11.2. Hvis du bliver opmærksom på enhver form for mistænkelige aktiviteter i relation til et spil på webstedet, skal du øjeblikkeligt anmelde dette til NordicBet.

  11.3. NordicBet kan suspendere, spærre eller lukke en medlemskonto og tilbageholde penge, hvis dette sker i overensstemmelse med gældende lovgivning omkring hvidvaskning af penge.

  12. Manglende overholdelse, sanktioner og udelukkelse

  12.1. Hvis du undlader at overholde en bestemmelse i disse vilkår og betingelser eller gældende lov, eller hvis NordicBet har gyldig grund til at tro, at du har gjort det, forbeholder NordicBet sig ret til:

  • at nægte at genåbne din konto
  • suspendere eller lukke din medlemskonto, og/eller
  • tilbageholde midler på kontoen (inklusiv indskud), og bruge disse til at dække skade forvoldt af dig, eller gevinster vundet ved svigagtig adfærd, eller gevinster vundet ved at overtræde vilkår og betingelser.

  12.2. Hvis Nordicbet får mistanke om, at du er involveret i ulovlige aktiviteter eller andre svigagtige aktiviteter ved brug af webstedet, at du har problemer med kreditorer, eller at du på anden måde kan skade vores virksomhed, kan vi fastfryse eller suspendere din konto, eller annullere et væddemål helt, ifølge vores eget skøn.

  12.3. Hvis din medlemskonto er midlertidigt suspenderet, men ikke lukket permanent, vil NordicBet inden for rimelig tid nå frem til en beslutning om, hvordan man behandler den pågældende medlemskonto, og derefter informere dig om den endelige beslutning.

  12.4. Du anerkender, at NordicBet vil træffe den endelige beslutning om, hvorvidt du har overtrådt disse vilkår og betingelser eller gældende lovgivning på en måde, der kan føre til NordicBets suspendering eller permanent annullering af din medlemskonto.

  13. Aflyste og afbrudte spil

  13.1. NordicBet bestræber sig på, at sikre fuld beskyttelse af alle sine kunder og deres indsatser, men der er visse begivenheder, der er uden for vores kontrol. Hvis kunden af en eller anden grund bliver koblet fra spilserveren, kan NordicBet ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab, der måtte følge af denne afbrydelse. NordicBet vil foretage sit yderste for, at sikre, at saldoen på kundens konto er registreret på serveren og ikke påvirkes af afbrydelse på nogen måde. Hvis en forbindelse er blevet afbrudt eller ikke svarer, og kunden logger på kontoen, og serveren viser saldobalance efter at sidste væddemål er afgjort, accepterer kunden ved yderligere indsatser resultaterne af en tidligere indsats. Efter NordicBets skøn, er resultaterne af den tidligere indsats ikke længere til diskussion, og ingen tilbagebetalinger eller andre godtgørelser vil blive givet . Hvis kunden føler resultatet af ethvert spil er uretfærdigt eller forkert, bør de kontakte kundesupport øjeblikkeligt og rapportere uoverensstemmelser.

  13.2. NordicBet accepterer intet ansvar for skader eller tab, som anses eller påstås at være opstået fra eller i forbindelse med hjemmesiden eller dens indhold; herunder uden begrænsning, forsinkelser eller afbrydelser af drift eller transmission, tab eller ødelæggelse af data, kommunikationsfejl eller fejl på linjen, en persons misbrug af webstedet eller dets indhold, eller nogen fejl eller udeladelser i indhold.

  13.3. I tilfælde af en systemfejl på casinoet annulleres alle indsatser.

  13.4. I tilfælde af, at et spil er begyndt, men bliver afbrudt på grund af en fejl i systemet, skal NordicBet refundere beløb satset i spillet til dig, ved at indbetale det til din medlemskonto, eller, hvis der ikke længere eksisterer en konto, ved at betale det til dig på en godkendt måde; Og hvis du har et tilgodehavende på det tidspunkt spillet blev afbrudt, vil din medlemskonto blive krediteret værdien eller, hvis der ikke længere eksisterer en konto, blive betalt til dig på en godkendt måde.

  13.5. I tilfælde af at en spiller, hvis deltagelse i et spil, efter at han eller hun har foretaget deres indsats, er afbrudt af en fejl i kommunikationsudstyret, eller af en fejl i spillerens computersystem, der forhindrer spilleren i at fortsætte spillet, skal spillet konkludere på egen hånd. Når systemet genoprettes, kan spilleren se udfaldet af spillet på kontosiderne og hvis spilleren har vundet, vil beløbet vundet straks debiteres til medlemskontoen.

  14. Ansvarsbegrænsning

  14.1. Din færden på hjemmesiden og deltagelse i spil er på egen risiko. Hjemmesider og spillene leveres uden nogen form for garanti, hverken udtrykt eller underforstået.

  14.2. Uden at det berører den generelle anvendelse af den foregående bestemmelse, vil NordicBet, dets direktører, medarbejdere, samarbejdspartnere eller tjenesteudbydere:

  14.2.1. ikke garantere, at softwaren eller webstedet er egnede til deres formål;

  14.2.2. ikke garantere, at softwaren og Websitet er fri for fejl;

  14.2.3. ikke garantere, at hjemmesider og/eller spil vil være tilgængelige uden afbrydelser;

  14.2.4. ikke er ansvarlig for eventuelle tab, omkostninger, udgifter eller skader, hverken direkte, indirekte, specielle, efterfølgende, tilfældige eller på anden måde, som opstår i relation til din brug af webstederne eller din deltagelse i spillene.

  14.3. Hvis og kun i det omfang, at paragraf 14.2. ikke gælder for kunden, skal det maksimale ansvar for NordicBet overfor samme kunde være begrænset til det gennemsnitlige indestående af kundens konto hos NordicBet i de foregående seks måneder.

  14.4. Du accepterer hermed fuldt ud, at skadesløsholde NordicBet, dets direktører, medarbejdere, partnere og tjenesteudbydere for enhver pris, omkostninger, tab, skader, krav og forpligtelser, uanset årsagen, der måtte opstå i forbindelse med din brug af Websitet eller deltagelse i spillene.

  15. Overtrædelser, sanktioner og opsigelser

  15.1. Hvis du overtræder nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser eller NordicBet har en rimelig grund til mistanke om, at du har overtrådt dem, forbeholder NordicBet sig ret til ikke at åbne, suspendere, lukke din medlemskonto, tilbageholde penge på din konto (inklusive depositum) og anvende indestående midler på grund af eventuelle skader påført af dig.

  15.2. Hvis Nordicbet mistanke om, at du er involveret i ulovlige eller svigagtige aktiviteter ved brug af webstedet; eller i strid med denne aftale; eller at du har problemer med kreditorer eller på anden måde er skadelig for vores virksomhed, kan vi fastfryse eller opsige din konto eller annullere en indsats helt efter vores eget skøn.

  15.3. Du anerkender, at NordicBet er den endelige beslutningstager om, hvorvidt du har overtrådt NordicBets vilkår og betingelser på en måde, der resulterer i NordicBets suspendering af dig eller permanent spærring fra deltagelse på vores site.

  16. Ophavsret

  16.1. NordicBet er eneejer af varemærket NordicBet og NordicBets logo. Enhver uautoriseret brug af NordicBets varemærke og NordicBet-logoet kan resultere i retsforfølgelse.

  16.2. Hjemmesiden er enhedsressourcefinder af NordicBet, og ingen uautoriserede kan gøre brug af denne URL på et andet websted eller en digital platform uden vores forudgående skriftlige samtykke.

  16.3. NordicBet er ejer eller licensindehaver af rettighederne til teknologien, software- og forretningssystemerne, der anvendes på denne hjemmeside.

  16.4. Indholdet og strukturen af NordicBets hjemmeside er underlagt copyright © og databaserettigheder tilhørende BML Group Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsretten til denne hjemmeside, herunder al tekst, grafik, kode, filer og links tilhører NordicBet og webstedet må ikke reproduceres, transmitteres eller lagres helt eller delvist uden vores skriftlige samtykke. Din tilmelding og brug af vores system giver således ikke nogen rettigheder over den intellektuelle ejendomsret, der er indeholdt i vores system.

  16.5. Links til hjemmesiden og enhver af siderne derunder, må ikke indgå i nogen anden hjemmeside uden forudgående skriftlig tilladelse fra NordicBet.

  16.6. Du indvilliger i, ikke at bruge nogen automatisk eller manuel anordning til at overvåge Nordicbets websider eller indhold deri. Enhver uautoriseret brug eller reproduktion kan retsforfølges.

  17. Uafhængigheden af vilkår og betingelser

  Hvis en eller flere af bestemmelserne, der er skitseret i disse vilkår og betingelser hævdes at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil denne betingelse være undtaget fra disse vilkår og betingelser. Alle øvrige bestemmelser vil fortsat gælde.

  18. Adskillelse af vilkår

  Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingeler anses for at være ulovlig eller uden retskraft, skal en sådan bestemmelse udskilles fra disse vilkår og betingelser, og alle andre bestemmelser forbliver i kraft uanset denne adskillelse.

  19. Overdragelse

  NordicBet forbeholder sig ret til at overdrage eller på anden måde lovligt overføre denne aftale. Du kan ikke overdrage eller på anden måde overføre denne aftale.

  20. Hele aftalen og formaliteter

  20.1. Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og NordicBet med hensyn til denne hjemmeside, og undtagen i tilfælde af svig, erstatter alle tidligere eller samtidig kommunikation og forslag, uanset om disse er elektroniske, mundtlig eller skriftlige, mellem dig og NordicBet med hensyn til denne hjemmeside.

  20.2. En trykt version af denne aftale og enhver meddelelse i elektronisk form, skal være tilladt i retslige eller administrative procedurer baseret på, eller i forbindelse med denne aftale, i samme omfang og på de samme betingelser, som andre forretningsdokumenter og optegnelser oprindeligt genereret og vedligeholdt i trykt form.

  21. Gældende lov og jurisdiktion

  Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. I tilfælde af eventuelle tvister, der udspringer af eller i forbindelse med vilkår og betingelser eller enhver tjenesteydelse herunder, skal lovene i Danmark gælde.

  22. TV-Kampen – Facebook Fortrolighedspolitik

  Applikationen vil gemme din facebook profil samt e-mail adresse hvis du har oplyst denne. Disse oplysninger vil udelukkende blive brugt til at kontakte vindere.

  Videoerne der bliver lavet i applikationen vil automatisk blive uploadet til TV-Kampens playliste på youtube: http://nbet.dk/TV-KampenYoutube

 • Anbefalet!

  Live Chat Support

  Vores live chat support er et godt værktøj, der øjeblikkeligt kan få dig på rette spor.

  Dansk chat er tilgængelig på følgende tidspunkter:

  Mandag til søndag fra 08:00 til 23:45

 • Email Support

  Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, 365 dage om året.
  Skriv til os på: support-dk@nordicbet.dk

 • Telefon Support

  Jeg ringer fra Danmark 80250762
  Jeg ringer fra udlandet 00356 22603051

  Åben alle ugens dage fra kl 08:00 til 23:45.

  For kvalitetssikring kan telefonopkald blive optaget

Vi bruger cookies og tracking-teknologier til at give dig den bedste oplevelse på vores side og for at vise dig relevant indhold i henhold til vores Cookiepolitik. Du kan ændre disse indstillinger under. Cookie-indstillinger
Acceptér