Spilleregler

1. REGLER FOR SPORTSBOOK

Vores vilkår og betingelser er inddelt i generelle vilkår og betingelser, samt kategori specifikke vilkår og betingelser. Begge dele benævnes blot vilkår og betingelser. Det er vigtigt at du læser reglerne, så du er bekendt med dem. Udover disse vilkår og betingelser kan du finde regler, som er specifikke for enkelte begivenheder. Du kan finde dem under de individuelle sportsgrene, begivenheder og markeder. Disse skal ses som en del af vores overordnede vilkår og betingelser.

Reglerne og bestemmelserne er en del af aftalen mellem dig og os. Vilkår og betingelser gælder og alle definitioner fra disse vilkår og betingelser gælder for disse regler og bestemmelser.

Hvis der er forskelle mellem den engelske originaludgave og den oversatte udgave af denne tekst, er det den engelske version som gælder.

2. VILKÅR OG BETINGELSER

Nordicbet har ret til at ændre og opdatere reglerne og bestemmelserne til enhver tid. Det er kundens ansvar at holde sig opdateret om de aktuelle gyldige bestemmelser. Med indgåelse af et væddemål accepterer kunden gyldigheden og anvendeligheden af de nuværende væddemålsbestemmelser af den respektive gyldige udgave.

Nordicbet forbeholder sig retten til, uden forpligtelse til at give en grund, at afvise personlige kontoansøgninger, at nægte godtagelse af væddemål, eller at begrænse mængden af væddemål. Ingen enkeltperson eller husstand tillades at have mere end én Nordicbet Sportsbook-konto.
Nordicbet forbeholder sig retten til at spore dobbeltkonti og opsige dem. I dette tilfælde vil alle relevante data blive overført til den respektive klients mest aktive konto. Hvis en kunde findes at have mere end én konto og har placeret identiske væddemål med de to konti, vil klienten omgående få tilbagekaldt hans/hendes klientprivilegier, hvilket kan føre til konfiskering af gevinster og/eller annullering af alle indgået væddemål (selv de afgjorte)

Nordicbet accepterer ikke væddemål, når det er sandsynligt, at kunder handler i enighed eller som et syndikat. Placeres identiske væddemål fra mere end én konto og fra samme IP-adresse kan det betragtes som et syndikat også selvom den personlige væddemålsgrænse ikke er nået. Syndikatvæddemål betragtes som svindel og kan føre til reduktion af max indsatser (bet limits), lukning af konto, konfiskering af gevinster og/eller annullering af alle indgåede væddemål (selv de afgjorte). Nordicbet forbeholder sig ligeledes retten til at indlede søgsmål mod spillere/kunder, som er under mistanke for at være en del af et syndikat.

Nordicbet påtager sig ikke ansvaret for transmissionsfejl af væddemålsdata og resultater. Der kan under ingen omstændigheder gøres krav om erstatning på grund af forkert, forsinket, manipuleret eller misbrugt overførsel af data på internettet eller på grund af anden transmissionsfejl af data og resultater.

Nordicbet har efter sit eget skøn ret til at rette eventuelle tydelige fejl og til at tage de nødvendige skridt for at sikre en fair service over for sine kunder. En tydelig fejl kunne være ukorrekte oplysninger offentliggjort i forbindelse med en begivenhed. F.eks. forkert (omvendt) opsat handicap, forkert hold, forkerte hold/deltagere, forkerte frister eller tekniske fejl osv.

Nordicbet forbeholder sig også retten til at korrigere åbenlyse fejl af input fra væddemålsodds og/eller vurderingen af væddemålsresultater selv efter begivenheden har fundet sted - eller at erklære påvirket væddemål ugyldigt. Det er kundens ansvar at sikre, at de placerer deres væddemål korrekt.

Det er ikke tilladt at placere sammenhægende væddemål inden for samme kupon. Denne slags væddemål kan anses for værende ugyldige, selv efter at resultatet er kendt.

Kunden er ansvarlig for hemmeligholdelse af personlige kontooplysninger og adgangsinformation. Nordicbett er ikke ansvarlig for væddemål der er indgået af tredjemand, som bliver oplyst om denne information eller anden kontomanipulation som følge af en klients uagtsomhed.

Det er kundens ansvar straks at rapportere hvert fejlagtigt beløb krediteret hans konto. Alle gevinster som følge af sådanne fejl er ugyldige ligegyldigt under hvilken omstændighed de opstod. Hvis kunden modtager penge, som denne ikke er berettiget til, vil disse blive fratrukket og saldoen vil blive justeret til det korrekte beløb. Også selvom kontoen får en negativ balance som følge af dette.

Væddemålet er ugyldigt, hvis den faktiske dato eller tidspunktet for væddemålet eller nødvendige personoplysninger om kunden mangler pga. transmissionsfejl. Væddemålet tilbagebetales således. Væddemål som er godkendt efter starten af et løb, en kamp eller en begivenhed erklæres også ugyldig.

Minimumsbeløbet pr. væddemål er: 0,10 Euro. Den maksimale gevinst pr. kunde er begrænset til pr. væddemål, dag & uge. Kontrollér følgende tabel for grænser pr. valuta

ValutaEuroDKK
Væddemål Gevinst Grænse30,000225,000
Dag Gevinst Grænse100,000750,000
Uge Gevinst Grænse250,0002,000,000

Hvis en kunde placerer flere identiske væddemål (også kombinationer af enkelt og flere væddemål) for hvilke de samlede gevinster overstiger gevinstgrænse pr. væddemål, så har Nordicbet ret til at reducere væddemålet, for så vidt det er nødvendigt for at overholde gevinstgrænserne.

I tilfælde af svindel eller forsøg på svindel især vedrørende placeringen af væddemål vil kunden med omgående virkning blive suspenderet fra spil hos Nordicbet

Væddemål foretaget på bestilling og fra bookmakere samt spilagenter accepteres ikke.
Væddemål på begivenheder, hvor kunden deltager i sportsbegivenheden (f. eks. som en deltagende atlet/spiller, som ejer, træner eller embedsmand i en deltagende klub) er ikke tilladt. Hvis denne bestemmelse ikke overholdes, kan Nordicbet nægte udbetaling af eventuelle gevinster, og til at annullere væddemålet.

Hvis der af en eller anden grund indtræffer en begivenhed, som er uklar eller ikke er omfattet af reglerne og bestemmelserne, herunder Begivenhed/Markedsspecifikkeregler på Begivenheds- og Markedssiderne på hjemmesiden, forbeholder Nordicbet sig retten til at bestemme udfaldet af hver hændelse i hver enkel sag.

Alle spil der bliver sendt til manuel gennemgang bliver enten afvist, delvist accepteret eller fuldt accepteret, uanset hvordan forespørgslen er foretaget. Vores sportsbook forbeholder sig retten til at bestemme betting limits for hver enkelt klient og bet.

3. CASH OUT

Cashout betyder at du kan cashe dine spil ud på visse markeder, på det marked som spillet er placeret på. (Cashout)

Cashout er tilgængeligt på udvalgte prematch og live markeder via web, iPhone app, android app og mobil. Cashout kan være utilgængeligt på visse tidspunkter.

Cashout er kun tilgængeligt for markeder med fastsatte odds.

Cashout er ikke tilgængeligt for:
- Spil placeret med freebets og risikofrie spil, or;
- Kombinationsspil, pånær hvis ethvert individuelt marked eller event i dit kombinationsspil er tingængeligt for cashout.
- Systemspil

En prædetermineret værdi (cashout pris) bliver tilbudt baseret på dine valg, dine odds og din nuværende status på spillet.

I nogle tilfælde er cashout ikke tilgængeligt for visse spil placeret på pre-match markeder, hvor eventen allerede er startet (er live). For kombinationsspil, kan cashout i visse tilfælde ikke være tilgængeligt hvis en af kampene på kuponen er blevet placeret pre-match og eventen eller kampen allerede er igang. (Er live)

For at lave cashout på et spil skal vi vælge ”Bekræft cashout” eller ”Bekræft” når du trykker på cashout. Du kan ikke annullere et cashout når du har bekræftet det.

I sidste ende er det op til Betsson Group at bestemme om en cashout forespørgsmål bliver accepteret eller afvist. Grunden til at et cashout ikke bliver accepteret kan være, men er ikke begrænset til: Ændring af odds, suspendering af et marked (inklusiv ethvert valg i et kombinationsspil)

Hvis et cashout forespørgsmål ikke bliver accepteret af en eller anden grund, vil en besked blive vist, som siger at din cashout forespørgsel er blevet afvist, og en ny værdi bliver tilbudt til dig, hvis det er tilgængeligt. Hvis du ikke laver en ny cashout forespørgsel i relation til den nye cashout værdi som bliver tilbudt, bliver dit væddemål afgjort som normalt, baseret på dit originale spil og oddset da du tog væddemålet.

Når en cashout forespørgsel er blevet accepteret:
- Dit originale væddemål bliver afsluttet (Er blevet cashet ud)
- Vi udbetale cashout prisen.
- Det originale væddemål bliver anset som afgjort og vi har ingen yderligere forpligtelse til dig i forbindelse med det oprindelige væddemål. Du vil ikke modtage nogen udbetaling, refundering i relation til dit væddemål der er blevet cashed ud;
- Hændelsene eller ikke-hændelserne af eventen som dit originale væddemål var placeret på, vil ikke skabe yderligere rettigheder eller obligationer til, eller for dig.

Acceptering af en cashout forespørgsel repræsenterer ikke et nyt væddemål, det er en aftale om at ende det originale væddemål tidligere.

Cashout prisen er inklusiv din originale indsats. Cashout prisen er ikke til forhandling og vil ikke overskride den originale indsats.

Du vil ikke være tilgængelig til nogle bonuser eller andre kampagner i relation til væddemål der er blevet succesfuldt cashet ud.

Ethvert væddemål der bliver cashed ud vil ikke blive anset som omsætning for at møde omsætningskrav eller kvalificerende spil i forbindelse med bonusser, belønninger, præmier eller ethvert krav som skal mødes for at udføre en kampagne eller et tilbud.

Hvis en cashout forespørgsel bliver accepteret ved en fejl (inklusiv hvis cashout prisen bliver tilbudt inkorrekt) eller hvis et beløb er blevet fejlagtigt krediteret til din konto i forbindelse med at et væddemål er blevet cashed ud, reserverer vi retten til at justere kontoens balance, for at godtgøre fejlen eller det forkerte beløb. Disse justeringer kan inkludere:
- At afgøre cashout forespørgslen for et beløb som ville have været tilgængeligt, hvis der ikke var foregået en fejl, eller;
- Føre cashout forespørgslen tilbage og afgøre væddemålet via de originale instruktioner til væddemålet.

Hvis din konto går i minus som følge af en såkaldt justering, vil du have dette minusbeløb på kontoen som skal justeres.

Vi forholder os retten til at suspendere, ændre eller ophøre med at tilbude cashout til enhver tid, på ethvert marked eller til enhver kunde, uden at give en grund eller notifikation på forhånd, selv hvis cashout er blevet markedsført til en kunde som tilgængeligt. Vi er ikke ansvarlige for tab, som kan opstå i forbindelse med at cashout ikke er tilgængeligt for en kunde, selv hvis cashout er blevet markedsført, som at være tilgængeligt for en bestemt event eller på et bestemt tidspunkt.

Vi forbeholder os retten, til vores fulde diskretion, til at annullere det originale væddemål som blev cashed ud, afvise at lave cashout på et væddemål, eller kræve at ethvert beløb der er blevet betalt af os, bliver betalt tilbage, under følgende omstændigheder:
- Vi mistænker at et væddemål eller en cashout forespørgsel er blevet lavet af en person eller en gruppe (inkluderende, men ikke limiteret til familie, organisationer, spiludbyrdere og deres ansatte), som samarbejder om at bedrage os, eller;
- Det originale væddemål eller cashout forespørgslen blev lavet efter det relevate event var færdigspillet, eller;
- Hvor vi ellers er berettiget til at annullere det originale væddemål eller kræve en tilbangebetaling under disse regler.

Du forstår og accepterer at omstændigheder indenfor eller udenfor vores kontrol sker, som betyder at der kommer en forsinkelse mens en cashout er igang, og at vi ikke er ansvarlige for at enhver persons tab, som sker på grund af dette, eller som et resultat af:
- Cashout er utilgængeligt eller forsinket, og/eller;
- Enhver handling eller forsømmelse, med vilje eller ikke, af dig, enhver kunde eller tredje part, i forbindelse med en cashout.

Vi er ikke ansvarlige for ethvert tab som kan opstå i forbindelse med en kundes brug af cashout funktionen, eller en cashout forespørgsel som bliver accepteret eller afvist af os.

Hvis en kunde placerer et væddemål på et marked der ikke er tilgængeligt for cashout når kunden sætter væddemålet, vil kunden ikke være i stand til at lave cashout, selv hvis det bliver tilføjet til markedet/eventen på et senere tidspunkt.

Livescore services og andre tredjeparts information streams eller provisioner er kun til vejledning. Vi accepterer ikke noget ansvar for væddemål som bliver cashed ud baseret på den information som bliver leveret af disse services.

Delvis Cashout gør det muligt for dig at få udbetalt en del af dit indskud og stadig lade en rest af din indsats køre videre og blive afgjort efter den endelige score.

4. BETBUILDER

FODBOLD

Eventuelt udsatte arrangementer annulleres, medmindre de fortsættes inden for 48 timer fra kampstart.

BetBuilder spil placeret på fodbold tæller for 90 minutter plus tillægstid , medmindre det er specifikt udtrykt at det også tæller forlænget spilletid og straffespark. Kampofficials bestemmer on de fulde 90 minutter og tillægstid er blevet spillet.

Hvis et enkelt valg bliver sat som annulleret, eller en spiller i bettet ikke tager del i kampen, så bilver hele spillet sat som annulleret.

For enhver tydelig fejl i odds, forbeholder vi os retten til at annullere ethvert spil som er sat til det forkerte odds.

Hvis en event bliver udskudt, vil ethvert spil hvor udfaldet allerede er afgjort, fx halvegsresultat eller første hold til at score stå.

Tilfælde, hvor bolden rammer træværket, og dette resulterer direkte i et mål, tæller ikke med som, at træværket bliver ramt.


Regler for spiltyper:

Hvem vinder?

Du spiller på: Resultatet af kampen efter 90 minutter inklusiv tillægstid, e.g. Hold A, uafgjort, Hold B.


Hvem scorer?

Du spiller på: Hvorvidt en valgt spiller scorer et mål på hvilket som helst tidspunkt i løbet kampen (90 minutter plus tillægstid)

• Selvmål tæller ikke

• I afbrudte kampe vil enhver spiller som allerede har scoret blive sat som et vundet spil.

• Hvis den valgte spiller ikke tager del i kampen, vil spil på denne spiller blive sat som annulleret. Hvis spillere tager nogen som helst del i kampen, står spillet.


Hvem får kort?

Du spiller på: Hvorvidt den valgte spiller modtager et gult kort eller et rødt kort i løbet af de 90 minutter plus tillægstid.

• Hvis spilleren ikke spiller, bliver placerede spil sat som annullerede.

Kun kort vist til spillere som er på banen i løbet af de 90 minutter plus tillægstid vil tælle (fx vil kort til trænere, spillere på bænken eller efter kampen ikke tælle)


Hvor mange hjørnespark?

Du spiller på: Hvorvidt nummeret af hjørnespark under de 90 minutter plus tillægstid vil være over eller under antallet der er valgt.

• Kun hjørnespark som bliver taget tæller. Hvis et hjørnespark bliver taget om, vil det kun tælle som et hjørnespark.


Hvor mange kort points?

Du spiller på: Hvorvidt antallet af totale kortpoints er over eller under linjen i de 90 minutters plus tillægstid.

• Gult kort = 10 & Rødt kort = 25. Hvis en spiller modtager 2 gule kort og som konsekvens får et rødt kort, vil spillere modtage 35 kortpoints totalt.

• Forlænget spilletid tæller ikke og det gør kort vist efter det slutfløjtet heller ikke.

• Kun kort som bliver vist til spillere som er på banen tæller. Kort som bliver givet til trænere eller udskiftere tæller ikke mod totallen.


Scorer begge hold?

Du spiller på: Hvorvidt begge hold scorer mindst et mål i løbet af kampen (90 minutter plus tillægstid)

Hvad bliver resultatet?

Du spiller på: Hvad resultatet i kampen er ved fuldtid, efter 90 minutter plus tillægstid.


Hvor mange mål bliver der scoret?

Du spiller på: Hvor mange mål der bliver scoret i kampen i løbet af de 90 minutter plus tillægstid.

• Hvorvidt antallet af mål I kampen er over eller under den linje som er sat.

• Hvor mange mål bliver der præcist scoret i kampen? Fx Ingen mål. Præcis 1 mål etc.Hvad sker der ellers?

Du spiller på: Hvorvidt en kampbegivenhed vil ske under kampen (90 minutter plus tillægstid), inklusiv:

• Hvorvidt et straffespark bliver givet i løbet af kampen.

• Hvorvidt et straffespark bliver brændt i løbet af kampen. Det betyder ethvert straffespark som ikke resulterer i et mål fra sparket. Brændte straffespark som bliver taget om tæller ikke. Kun et afgjort straffesparks udfald tæller. (90 minutter plus tillægstid)

• Hvorvidt der bliver scoret på et straffespark i løbet af kampen (Kun 90 minutter plus tillægstid)

• Hvorvidt der bliver scoret på et frispark i løbet af kampen. Et hvert spil som involverer frispark mål, skal scores direkte på et frispark. Straffespark tæller ikke.

• Hvorvidt en spiller bliver vist ud i løbet af kampen. Kun kort som bliver tildelt mens spillere er aktiv i kampen tæller. Ethvert kort der bliver vist efter slutfløjtet tæller ikke. En spiller til at blive udvist bliver afgjort ved at enhver aktiv spiller modtager et rødt kort, ligegyldigt om det er direkte rødt kort, eller via to gule som automatisk resulterer i et rødt kort.

• Hvorvidt træværket bliver ramt i løbet af kampen.Hvor mange holdmål?

Du spiller på: Hvor mange mål et valgt hold scorer i løbet af kampen (90 minutter plus tillægstid), inklusiv:

• Hvorvidt antallet af holdmål i kampen er over eller under linjen som er vist

• Hvor mange mål et hold præcist scorer i løbet af kampen. Fx: Ingen mål, Hold A præcis 1 mål, hold B præcis 3 mål osv. (selvmål tæller med)Hvor mange mål vinder et hold med?

Du spiller på: Hvilken margin et hold vinder kampen med, indenfor 90 minutter plus tillægstid.Hvor mange hold kortpoints??

Du spiller på: Hvorvidt det totalle antal kortpoints for dit valgte hold er over eller under den totalle linje i løbet af de 90 minutter plus tillægstid.

• Gult kort = 10 & Rødt kort = 25. Hvis en spiller modtager 2 gule kort og som konsekvens får et rødt kort, vil spillere modtage 35 kortpoints totalt.

• Forlænget spilletid tæller ikke, og det gør kort vist efter slutfløjtet heller ikke.

• Kun kort som bliver vist til spillere som er på banen tæller. Kort som bliver givet til trænere eller udskiftere tæller ikke mod totallen.Hvor mange hold hjørnespark?

Du spiller på: Hvorvidt det totalle antal af hjørnespark for dit valgte hold vil være under eller over antallet af hjørnespark valgt i løbet af de 90 minutter plus tillægstid.

• Kun hjørnespark der bliver taget tæller. Hvis et hjørnespark bliver taget om, vil det kun tæller som 1 hjørnespark.Hvad sker der ellers for holdene?

Du spiller på: Hvorvidt en kampbegivenhed vil ske for det valgte hold under kampen (90 minutter plus tillægstid), inklusiv:

• Hvorvidt et straffespark bliver tildelt til dit valgte hold i løbet af kampen

• Hvorvidt et straffespark fra dit valgte hold bliver brændt i løbet af kampen. Dette betyder ethvert straffespark som bliver taget og ikke resulterer i mål.

• Hvorvidt der bliver scoret på et straffespark af dit valgte hold under kampen.

• Hvorvidt en spiller fra dit valgte hold bliver vist ud i løbet af kampen. Kun kort som bliver tildelt mens spillere er aktiv i kampen tæller. Ethvert kort der bliver vist efter slutfløjtet tæller ikke. En spiller til at blive udvist bliver afgjort ved at enhver aktiv spiller modtager et rødt kort, ligegyldigt om det er direkte rødt kort, eller via to gule som automatisk resulterer i et rødt kort.

• Hvorvidt træværket bliver ramt i løbet af kampen.

Hvilket spiller scorer første mål?

Du spiller på: Hvilken spiller scorer det første/sidste mål i løbet af kampen (90 minutter plus tillægstid)

• Spil bliver afgjort I henhold til hvilken spiller som scorer det første/sidste mål for deres hold i løbet af kampen.

• Selvmål tæller ikke. For eksempel, hvis du har spillet på en spiller til at score det første mål i kampen og det første mål er et selvmål, så bliver spillet afgjort udfra det næste mål som bliver scoret. Hvis din spiller scorer det 2. mål vinder dit spil. Hvis en anden spiller scorer det 2. mål, taber ud dit spil.

• Hvis en spiller ikke har deltaget i kampen når det første mål bliver scoret, bliver spillet annulleret.

• Hvis din spiller har deltaget i kampen og ikke har scoret, står spillet.

Hvor mange mål af spilleren?

Du spiller på: Hvorvidt den valgte spiller scorer 1+/2+ eller 3+ mål i løbet af kampen (90 minutter plus tillægstid)

• Selvmål tæller ikke.

• I afbrudte kampe vil enhver spiller som allerede har scoret det antal mål som var påkrævet blive sat som et vindende spil.

• Hvis den valgte spiller ikke tager del i kampen, vil spil på denne spiller blive annulleret. The spilleren tager del i kampen vil spillet stå.

Hvordan scorer en spiller?

You're betting on: the method of how a nominated player will score over the course of the match (90 minutes plus injury time), with the following options available (own goals are excluded):

Du spiller på: Metoden hvordan en valgt scorer scorer i løbet af kampen (90 minutter plus tillægstid) med de følgende muligheder tilgængelige (selvmål er ekskluderet):

Header – Den valgte spiller scorer et mål, som bliver klassificeret som at det kommer fra hovedet eller skulderen, uanset om det er med vilje eller ej.

Frispark - Den nominerede spiller scorer direkte på frispark for sit eget hold.

Udenfor feltet – Den valgte spiller scorer udenfor feltet for sit eget hold.

Straffespark – Den valgte spiller scorer på straffespark.


NB: Enhver tvivlskendelse omkring et mål bliver afgjort via beslutningen som bliver offentliggjort af ligaen eller konkurrencen som kampen bliver spillet under, når spillet afgøres.Hvem får kort eller bliver vist ud?

Du spiller på (Mht. Kort): Hvorvidt en valgt spiller modtager et gult eller rødt kort i løbet af kampen (90 minutter plus tillægstid)

Du spiller på (For det røde kort): Hvorvidt en valgt spiller modtager et rødt kort i løbet af kampen. Kun kort som bliver vist mens spilleren er aktiv i kampen tæller. Ethvert kort som bliver vist efter slutfløjtet tæller ikke. En spiller til at blive udvist bliver afgjort hvis enhver aktiv spiller modtager et rødt kort, ligegyldigt om det er et direkte rødt kort eller fra 2 gule kort, som automatisk resulterer i et rødt kort.

• Kort som bliver givet før kickoff, i løbet af pausen eller efter kampen tæller ikke.

• Kort som bliver vist til spillere eller officials som ikke er blandt de 22 aktive spillere på banen tæller ikke.


AMERIKANSK FODBOLD

BETBUILDER INDSATSREGLER – NFL

Det følgende dokument beskriver reglerne, ifølge hvilke alle singler og samme spil multi (same game multi, SGM) BetBuilder NFL-væddemål afgøres.

Et BetBuilder SGM-væddemål er det samlede væddemål, der består af alle valg, der indgår i det. Enhver henvisning til et "væddemål" i dette dokument refererer til hele indholdet af en BetBuilder-spillekupon. Enhver henvisning til et
"valg" henviser til et valg inden for det relaterede væddemål.

1. VALG OG INDSATSRESULTATER
Alle NFL SGM-valg skal vinde (ingen uafgjort eller push) for, at et væddemål kan betragtes som vundet. Et valg, der ikke vinder, medmindre det udtrykkeligt er angivet i dette dokument, vil blive afgjort som tabt.

For eksempel vil valg på et hold til at vinde en kamp, hvor det er uafgjort efter overtid, selv hvor uafgjort eller uafgjort ikke er blevet tilbudt gennem BetBuilder, afgjort som tabt. På samme måde vil "Først til at nå"-valg, hvor ingen af holdene når den valgte score, blive afgjort som tabte, uanset om et "ingen af holdene når X"-valg var tilgængeligt som et alternativt valg eller ej. Hvis et quarter, halvleg eller kamp slutter uden points, bliver touchdown- eller point-scoringsvalg for denne periode (fx spiller scorer et 1. halvlegs-touchdown) afgjort som tabt.

Hvis endnu et valg i et væddemål bliver ugyldigt på grund af, at den eller de pågældende spillere ikke deltager i en kamp (i henhold til afsnit 4), vil hele væddemålet blive annulleret. Valg annulleret af andre årsager (typisk aflysning af kampen eller udsættelse) vil blive bedømt i henhold til reglerne beskrevet i afsnit 6 i dette dokument.


2. OVERTID
Alle NFL-kampe vil blive afgjort på baggrund af det officielt erklærede resultat inklusive eventuel overtid.

3. MARKEDER FOR ANDEN HALVLEG/FJERDE QUARTER
Alle markedsvalg i anden halvleg og fjerde quarter inkluderer overtid, hvis den forekommer. For eksempel vil et samlet pointvalg i anden halvleg inkludere de scorede point i både anden halvleg og overtid.

4. SPILLERSPECIFIKKE MARKEDER
Alle spillervalg vil blive betragtet som aktive, hvis en spiller deltager i mindst én gang på et hvilket som helst tidspunkt af den relevante kamp, uanset om det pågældende valg refererer til en bestemt periode af kampen. Hvis en spiller ikke deltager under en kamp, vil valg, der er specifikke for den pågældende spiller, blive ugyldige. For eksempel ville et valg på en bestemt spiller til at score et touchdown i anden halvleg være aktivt (og derfor afgøres som tabt), hvis denne spiller deltog i kampens første spil, blev skadet og ikke vendte tilbage til kampen, uanset
at denne aldrig har været på banen i anden halvleg. Men hvis denne spiller blev skadet, kort før kampen startede og ikke deltog overhovedet, ville valget og derfor væddemålet være ugyldigt.

5. UDSATTE OG UFULDSTÆNDIGE KAMPE
Hvis en kamp er udskudt eller ufuldstændig, vil alle væddemål være gyldige, hvis kampen efterfølgende genoptages eller spilles inden for den samme planlægningsuge af NFL-skemaet (torsdag–onsdag, lokalt stadion tid) som det oprindeligt planlagte starttidspunkt. Alle væddemål placeret på kampe, der er udskudt og begynder uden for deres oprindeligt udpegede skemauge, vil blive ugyldige, og indsatser vil blive refunderet.

6. AFBRUDTE KAMPE
Hvis en kamp afbrydes før starten, falder det inden for den samme planlægningsuge regel for udsatte kampe som beskrevet ovenfor. Hvis den stoppes under spillet, og derefter genoptages og afsluttes i løbet af den samme planlægningsuge, vil alle væddemål også være gældende i henhold til afsnit 5. Hvis en kamp stoppes efter start, men før afslutning, og den ikke genoptages og afsluttes inden for samme planlægningsuge, gælder følgende regler:

1. SGM'er vil være ugyldige, hvis de omfatter mindst ét valg, der involverer en spiller, som endnu ikke har været på banen i mindst ét spil. Reglerne, der er skitseret nedenfor, anvendes alle med forbehold for og efter anvendelsen af denne regel.

2. Hvis hvert valg inden for en SGM i spillet allerede er vundet, hvor aflysning ikke havde nogen indflydelse på resultatet af hvert valg, vil SGM i sin helhed blive behandlet som vundet. For eksempel, en SGM med to dele, der indeholder et valg over det samlede antal point og en bestemt spiller til at score et touchdown, i en kamp hvor de krævede point er nået og spilleren scorede et touchdown før kampen
efterfølgende blev stoppet, vil blive behandlet som vundet. I dette tilfælde havde aflysningen ingen indflydelse på nogen af valgene. Det samme ville ikke gælde for et valg under det samlede antal point, hvor en kamp afbrydes, mens den samlede score stadig er under det valgte tal, da afbrydelsen ville påvirke dette resultat.

3. Hvis et enkelt valg af en SGM har tabt, og en kamp derefter afbrydes, vil SGM blive behandlet som tabt, hvor den eller de pågældende valg uigenkaldeligt var afsluttet, uanset afbrydelsen af kampen. For eksempel vil en SGM, der inkluderer et valg af første hold, der scorer, i en kamp, hvor det andet hold scorede først, og kampen efterfølgende blev afbrudt, behandlet som tabt. I dette tilfælde var væddemålet
allerede tabt, og dette resultat kunne ikke på nogen måde påvirkes af, om kampen efterfølgende blev opgivet eller ej.

4. Hvis der ikke er nogen tabende valg inden for en SGM og mindst én ugyldig markering på tidspunktet for afbrydelse af en kamp, vil SGM blive behandlet som ugyldig. Denne regel gælder, hvor et eller flere valg stadig ikke er afrgjort ved afbrydelse, og kan have vundet eller tabt, hvis kampen var blevet gennemført som planlagt. For eksempel vil en SGM, der inkluderer et valg over det samlede antal point, i en kamp, der er afbrudt, mens det samlede antal point stadig er under det påkrævede beløb, blive behandlet som ugyldigt. I dette tilfælde var den samlede pointudvælgelse stadig uafklaret og kan have vundet eller tabt, så væddemålet vil blive annulleret.

7. STEDÆNDRINGER
Hvis spillestedet for en kamp ændres fra det annoncerede, vil alle væddemål på den kamp blive annulleret.


BETBUILDER SPILLEREGLER – NCAAF

Det følgende dokument beskriver reglerne, ifølge hvilke alle singler og samme spil multi (same game multi, SGM) BetBuilder NCAAF-væddemål afgøres.

Et BetBuilder SGM-væddemål er det samlede væddemål, der består af alle valg, der indgår i det. Enhver henvisning til et "væddemål" i dette dokument refererer til hele indholdet af en BetBuilder-spillekupon. Enhver henvisning til et
"valg" henviser til et valg inden for det relaterede væddemål.

1. VALG OG INDSATSRESULTATER
Alle NCAAF SGM-valg skal vinde (ingen uafgjort eller push) for at et væddemål kan anses for at være vundet. Et valg, der ikke vinder, medmindre det udtrykkeligt er angivet i dette dokument, vil blive afgjort som tabt.

For eksempel vil "Første til at nå X"-valg, hvor ingen af holdene når den valgte score, blive afgjort som tabt, uanset om et "ingen af holdene når X"-valg var tilgængeligt som et alternativt valg eller ej. Hvis et quarter, halvleg eller kamp slutter uden pointl, bliver touchdown- eller point-scoringsvalg for denne periode (fx spiller scorer 1. halvlegs-touchdown) afgjort som tabt.

Hvis endnu et valg i et væddemål bliver ugyldigt på grund af, at den eller de pågældende spillere ikke deltager i en kamp (i henhold til afsnit 4), vil hele væddemålet blive annulleret. Valg annulleret af andre årsager (typisk aflysning af kampen eller udsættelse) vil blive bedømt i henhold til reglerne beskrevet i afsnit 6 i dette dokument.

2. OVERTID
Alle NCAAF-kampe vil blive afgjort på baggrund af det officielt erklærede resultat inklusive eventuel overtid.

3. MARKEDER FOR ANDEN HALVLEG/FJERDE QUARTER
Alle markedsvalg i anden halvleg og fjerde quarter inkluderer overtid, hvis den forekommer. For eksempel vil et samlet pointvalg i anden halvleg inkludere de scorede point i både anden halvleg og overtid.

4. SPILLERSPECIFIKKE MARKEDER
Alle spillervalg vil blive betragtet som aktive, hvis en spiller deltager i mindst én gang på et hvilket som helst tidspunkt af den relevante kamp, uanset om det pågældende valg refererer til en bestemt periode af kampen. Hvis en spiller ikke deltager under en kamp, vil valg, der er specifikke for den pågældende spiller, blive ugyldige. For eksempel ville et valg på en bestemt spiller til at score et touchdown i anden halvleg være aktivt (og derfor afgøres som tabt), hvis denne spiller deltog i kampens første spil, blev skadet og ikke vendte tilbage til kampen, uanset
at denne aldrig har været på banen i anden halvleg. Men hvis denne spiller blev skadet, kort før kampen startede og ikke deltog overhovedet, ville valget og derfor væddemålet være ugyldigt.

5. UDSATTE OG UFULDSTÆNDIGE KAMPE
Hvis en kamp er udskudt eller ufuldstændig, vil alle væddemål være gyldige, hvis kampen efterfølgende genoptages eller spilles inden for den samme planlægningsuge af NCAAF-skemaet som det oprindeligt planlagte starttidspunkt. Alle væddemål placeret på kampe, der er udskudt og begynder uden for deres oprindeligt udpegede skemauge, vil blive ugyldige, og indsatser vil blive refunderet.

6. AFBRUDTE KAMPE
Hvis en kamp afbrydes før starten, falder det inden for den samme planlægningsuge regel for udsatte kampe som beskrevet ovenfor. Hvis den stoppes under spillet, og derefter genoptages og afsluttes i løbet af den samme planlægningsuge, vil alle væddemål også være gældende i henhold til afsnit 5. Hvis en kamp stoppes efter start, men før afslutning, og den ikke genoptages og afsluttes inden for samme planlægningsuge, gælder følgende regler:

1. SGM'er vil være ugyldige, hvis de omfatter mindst ét valg, der involverer en spiller, som endnu ikke har været på banen i mindst ét spil. Reglerne, der er skitseret nedenfor, anvendes alle med forbehold for og efter anvendelsen af denne regel.

2. Hvis hvert valg inden for en SGM i spillet allerede er vundet, hvor aflysning ikke havde nogen indflydelse på resultatet af hvert valg, vil SGM i sin helhed blive behandlet som vundet. For eksempel, en SGM med to dele, der indeholder et valg over det samlede antal point og en bestemt spiller til at score et touchdown, i en kamp hvor de krævede point er nået og spilleren scorede et touchdown før kampen
efterfølgende blev stoppet, vil blive behandlet som vundet. I dette tilfælde havde aflysningen ingen indflydelse på nogen af valgene. Det samme ville ikke gælde for et valg under det samlede antal point, hvor en kamp afbrydes, mens den samlede score stadig er under det valgte tal, da afbrydelsen ville påvirke dette resultat.

3. Hvis et enkelt valg af en SGM har tabt, og en kamp derefter afbrydes, vil SGM blive behandlet som tabt, hvor den eller de pågældende valg uigenkaldeligt var afsluttet, uanset afbrydelsen af kampen. For eksempel vil en SGM, der inkluderer et valg af første hold, der scorer, i en kamp, hvor det andet hold scorede først, og kampen efterfølgende blev afbrudt, behandlet som tabt. I dette tilfælde var væddemålet
allerede tabt, og dette resultat kunne ikke på nogen måde påvirkes af, om kampen efterfølgende blev opgivet eller ej.

4. Hvis der ikke er nogen tabende valg inden for en SGM og mindst én ugyldig markering på tidspunktet for afbrydelse af en kamp, vil SGM blive behandlet som ugyldig. Denne regel gælder, hvor et eller flere valg stadig ikke er afrgjort ved afbrydelse, og kan have vundet eller tabt, hvis kampen var blevet gennemført som planlagt. For eksempel vil en SGM, der inkluderer et valg over det samlede antal point, i en kamp, der er afbrudt, mens det samlede antal point stadig er under det påkrævede beløb, blive behandlet som ugyldigt. I dette tilfælde var den samlede pointudvælgelse stadig uafklaret og kan have vundet eller tabt, så væddemålet vil blive annulleret.

7. STEDÆNDRINGER
Hvis spillestedet for en kamp ændres fra det annoncerede, vil alle væddemål på den kamp blive annulleret.


BASKETBALL

Et BetBuilder SGM-væddemål er det samlede væddemål, der består af alle valg, der indgår i det. Enhver henvisning til et "væddemål" i dette dokument refererer til hele indholdet af en BetBuilder-spillekupon. Enhver henvisning til et 'valg' refererer til et valg inden for den relaterede væddemål.

1. VALG OG INDSATSRESULTATER
Alle SGM-valg skal vinde (ingen uafgjort eller push) for at et væddemål kan anses for at være vundet. Et valg, der ikke vinder, medmindre det udtrykkeligt er angivet i dette dokument, vil blive afgjort som tabt. Et valg, der ikke vinder, medmindre det udtrykkeligt er angivet i dette dokument, vil blive afgjort som
taber. Hvis endnu et valg i et væddemål bliver ugyldigt på grund af, at den eller de pågældende spillere ikke deltager i en kamp (i henhold til afsnit 4), vil hele væddemålet blive annulleret.
For eksempel vil valg på et hold til at vinde en kamp, hvor det er uafgjort efter overtid (eller normal tid, hvis der ikke skal spilles overtid), selv hvor uafgjort eller uafgjort ikke er blevet tilbudt gennem BetBuilder, afgøres som tabere . Dette vil ikke være relevant for NBA- eller NBL-kampe, da der spilles gentagne overtidsperioder, indtil et hold vinder, men kan være gældende for andre basketballligaer eller -konkurrencer i henhold til deres individuelle konkurrenceregler. På samme måde vil 'Race to X'-valg, hvor ingen af holdene når den valgte score, blive afgjort som tabere, uanset om et 'ingen af holdene til at nå X'-valg var tilgængeligt som et alternativt valg eller ej.

2. OVERTID
Alle basketball kampe vil blive afgjort på baggrund af det officielt erklærede resultat inklusiv eventuel overtid.

3. MARKEDER FOR ANDEN HALVLEG/FJERDE QUARTER
Alle markedsvalg i anden halvleg og fjerde quarter inkluderer overtid, hvis den forekommer. For eksempel vil et samlet pointvalg i anden halvleg inkludere de scorede point i både anden halvleg og overtid.

4. SPILLERSPECIFIKKE MARKEDER
Alle spillervalg vil betragtes som aktive, hvis en spiller kommer på banen mindst én gang på et hvilket som helst tidspunkt i den pågældende kamp, uanset om det pågældende valg refererer til en bestemt periode af kampen. Hvis en spiller ikke kommer på banen under en kamp, er valg, der er specifikke for den pågældende spiller, ugyldige. For eksempel ville et valg på, at en bestemt spiller scorer et touchdown i anden halvleg være aktivt (og derfor afgøres som tabt), hvis denne spiller spillede de to første minutter af kampen, blev skadet og ikke vendte tilbage til kampen, uanset om at han aldrig har været på banen i anden halvleg. Men hvis denne spiller blev skadet kort før kampen startede og ikke deltog overhovedet, ville valget og derfor væddemålet være ugyldigt.

5. UDSATTE OG IKKE-GENNEMFØRTE KAMPE
Hvis en kamp udsættes eller er ikke gennemføres og efterfølgende genoptages eller spilles inden for 24 timer (inklusiv) fra det oprindelige planlagte starttidspunkt, er alle væddemål gældende. Alle væddemål placeret på spil, der begynder mere end 24 timer efter det oprindeligt planlagte starttidspunkt, vil blive annulleret. Når de 24 timer er udløbet, er alle væddemål ugyldige, og indsatser vil blive refunderet.

6. AFBRUDTE KAMPE
Hvis et spil afbrydes inden start, falder det inden for 24-timers reglen for udsatte kampe som beskrevet ovenfor. Hvis den afbrydes efter første fløjt, men før dets naturlige slutpunkt, gælder følgende regler:
1. SGM'er vil være ugyldige, hvis de omfatter mindst ét valg, der involverer en spiller, som endnu ikke har været på banen som aktiv spiller. Reglerne, der er skitseret nedenfor, anvendes alle med forbehold for og efter anvendelsen af denne regel.

2. Hvis hvert valg inden for en SGM på kampen allerede er vundet, hvor aflysning ikke havde nogen indflydelse på resultatet af hvert valg, vil SGM i sin helhed blive behandlet som vundet. For eksempel vil en 2-bens SGM indeholdende et overtotal pointvalg og en bestemt spiller til at score 10.5 point i et spil hvor de krævede point er nået og spilleren scorede mere end 10.5 point før spillet efterfølgende blev afbrudt, blive betragtet som vinder. I dette tilfælde havde aflysningen ingen indflydelse på nogen af valgene. Det samme ville ikke gælde for et valg under det samlede antal point, hvor en kamp afbrydes, mens den samlede score stadig er under det valgte tal, da afbrydelsen ville påvirke dette resultat.

3. Hvis et enkelt valg af en SGM har tabt, og en kamp derefter afbrydes, vil SGM blive betragtet som tabt, hvor den eller de pågældende udtagelser uigenkaldeligt var afsluttet, uanset afbrydningen. For eksempel vil en SGM, der inkluderer et valg af første hold, der scorer, i en kamp, hvor det andet hold scorede først, og kampen efterfølgende blev afbrudt, blive betragtet som tabt. I dette tilfælde var væddemålet allerede tabt, og dette resultat kunne ikke på nogen måde påvirkes af, om spillet efterfølgende blev afbrudt eller ej.

4. Hvis der ikke er nogen tabende valg inden for en SGM og mindst én ugyldig markering på tidspunktet for kampafbrydelsen, vil SGM blive behandlet som ugyldig. Denne regel gælder, hvor et eller flere valg stadig er uafklarede ved afbrydelse, og kan have vundet eller tabt, hvis spillet blev blevet gennemført som planlagt. For eksempel vil en SGM, der inkluderer et valg over det samlede antal point, i en kamp, der er afbrudt, mens det samlede antal point stadig er under det påkrævede beløb, blive behandlet som ugyldigt. I dette tilfælde var den samlede pointudvælgelse stadig uafklaret og kan have vundet eller tabt, så væddemålet vil blive annulleret.

7. STEDÆNDRINGER
Hvis spillestedet for en kamp ændres fra det annoncerede, vil alle væddemål på den kamp blive annulleret.


ISHOCKEY

Et BetBuilder SGM-væddemål er det samlede væddemål, der består af alle valg, der indgår i det. Enhver henvisning til et "væddemål" i dette dokument refererer til hele indholdet af en BetBuilder-spillekupon. Enhver henvisning til et 'valg' refererer til et valg inden for den relaterede væddemål.

1. VALG OG INDSATSRESULTATER

Alle ishockey SGM-valg skal vinde (ingen uafgjort, uafgjort eller push) for at et væddemål kan anses for at være en vinder. Et valg, der ikke vinder, medmindre det udtrykkeligt er angivet i dette dokument, vil blive afgjort som tabt. Hvis et eller flere valg i et væddemål bliver ugyldigt på grund af, at den eller de pågældende spillere ikke deltager i en kamp (i henhold til afsnit 4), vil hele væddemålet blive annulleret.

For eksempel vil valg på et hold til at vinde en kamp, hvor det er uafgjort efter overtid (eller normal tid, hvis der ikke skal spilles overtid), selv hvor uafgjort eller uafgjort ikke er blevet tilbudt gennem BetBuilder, afgøres som tabere . Dette vil ikke være relevant for NHL-kampe, eftersom de går videre til shootouts efter uafgjort i overtiden (almindelig sæson) eller spiller overtid med sudden death (playoffs), men kan være gældende for andre ishockeyligaer eller -konkurrencer i henhold til deres individuelle konkurrenceregler . På samme måde vil 'Race to X'-valg, hvor ingen af holdene når den valgte score, blive afgjort som tabere, uanset om et valg 'ingen af holdene vil nå X' var tilgængeligt som et alternativt valg eller ej. Hvis en periode ender uden mål, vil målscorende valg såsom første eller sidste målscorer for den periode blive afgjort som tabere.

2. OVERTID / SHOOTOUTS

Alle ishockeykampe vil blive afgjort på det officielle erklærede resultat, herunder eventuel overtid og shootouts. Der ses bort fra mål, der scores under shootouts, for afregningsformål. Målet, der tildeles et vinderholds score efter en shootout (f.eks. det eneste mål i en kamp, der slutter 0-0 efter overtid og derfor 1-0 efter straffekastkonkurrence), tæller med hensyn til den samlede kampscore og det samlede antal valg af holdmål, men tildeles ikke en spiller og tæller ikke med i afviklingen af nogen spillers scoringsmarkeder.

3. TREDJE PERIODE MARKEDER

Alle markedsvalg i tredje periode inkluderer overtid og det resulterende mål fra skud, hvis de opstår. For eksempel vil et samlet antal mål i tredje periode omfatte mål scoret i både tredje periode og sejrsmålet fra enten overtiden eller resultatet af shootout'et.

4. SPILLERSPECIFIKKE MARKEDER

Alle spillervalg vil betragtes som aktive, hvis en spiller kommer på banen mindst én gang på et hvilket som helst tidspunkt i den pågældende kamp, uanset om det pågældende valg refererer til en bestemt periode af kampen. Hvis en spiller ikke kommer på banen under en kamp, er valg, der er specifikke for den pågældende spiller, ugyldige. For eksempel ville et valg på en bestemt spiller til at score i tredje periode være aktivt (og derfor afgøres som en taber), hvis denne spiller spillede de første to minutter af en kamp, blev skadet og ikke vendte tilbage til kampen, uanset om den pågældende spiller aldrig var på isen i tredje periode. Men hvis denne spiller blev skadet kort før kampen startede, taget ud af startopstillingen (eller bænken) og ikke deltog overhovedet, ville valget og derfor væddemålet være ugyldigt.

5. UDSATTE OG IKKE-GENNEMFØRTE KAMPE

Hvis en kamp udsættes eller er ikke gennemføres og efterfølgende genoptages eller spilles inden for 24 timer (inklusiv) fra det oprindelige planlagte starttidspunkt, er alle væddemål gældende. Alle væddemål placeret på spillede spil,

som begynder mere end 24 timer efter det oprindeligt planlagte starttidspunkt, er ugyldige. Så snart

24 timer er udløbet, er alle væddemål ugyldige, og indsatser vil blive refunderet.

6. AFBRUDTE KAMPE

Hvis et spil afbrydes inden start, falder det inden for 24-timers reglen for udsatte kampe som beskrevet ovenfor. Hvis den afbrydes efter første fløjt, men før dets naturlige slutpunkt, gælder følgende regler:

1. SGM'er vil være ugyldige, hvis de omfatter mindst ét valg, der involverer en spiller, som endnu ikke har været på banen som aktiv spiller. Reglerne, der er skitseret nedenfor, anvendes alle med forbehold for og efter anvendelsen af denne regel.

2. Hvis hvert valg inden for en SGM i spillet allerede er vundet, hvor aflysning ikke havde nogen indflydelse på udfaldet af hvert valg, vil SGM i sin helhed blive behandlet som vundet. For eksempel vil en 2-bens SGM indeholdende et over-totalt målvalg og en bestemt spiller, der skal score, i et spil, hvor de påkrævede mål er nået, og spilleren scorede, før kampen efterfølgende blev afbrudt, blive behandlet som en vinder. I dette tilfælde havde aflysningen ingen indflydelse på nogen af valgene. Det samme ville ikke gælde for et valg under det samlede antal mål, hvor en kamp afbrydes, mens den samlede score stadig er under det valgte tal, da afbrydelsen ville påvirke dette resultat.

3. Hvis et enkelt valg af en SGM har tabt, og en kamp derefter afbrydes, vil SGM blive behandlet som tabt, hvor den eller de pågældende udtagelser uigenkaldeligt var afsluttet, uanset afbrydningen. For eksempel vil en SGM, der inkluderer et valg af første hold, der scorer, i en kamp, hvor det andet hold scorede først, og kampen efterfølgende blev afbrudt, behandlet som tabt. I dette tilfælde var væddemålet allerede tabt, og dette resultat kunne ikke på nogen måde påvirkes af, om spillet efterfølgende blev afbrudt eller ej.

4. Hvis der ikke er nogen tabende valg inden for en SGM og mindst én ugyldig markering på tidspunktet hvor en kamp afbrydelse, vil SGM blive behandlet som ugyldig. Denne regel gælder, hvor et eller flere valg stadig er uafklarede ved afbrydelse, og kan have vundet eller tabt, hvis spillet var blevet gennemført som planlagt. For eksempel vil en SGM, der inkluderer et valg over det samlede antal mål, i en kamp, der er afbrudt, mens det samlede antal mål stadig er under det påkrævede antal, blive behandlet som ugyldigt. I dette tilfælde var den samlede måludvælgelse stadig uafklaret og kan have vundet eller tabt, men for opgivelsen, så væddemålet vil blive annulleret.

7. STEDÆNDRINGER

Hvis spillestedet for en kamp ændres i forhold det oprindeligt annoncerede sted, vil alle væddemål på den kamp blive annulleret.

5. GENERELLE REGLER

Hvis intet andet er anført under regler og bestemmelser nedenfor eller i de Begivenheds/Markedsspecifikke regler på hjemmesiden, skal den officielle organisation vedrørende begivenheden kl. 24:00 (lokal tid på dagen for hændelse) afgøre resultatet. Diskvalifikationer eller andre ændringer af resultatet af begivenheden efter dette tidspunkt er irrelevant for væddemålsformålet, hvis et officielt resultat allerede forefindes.

Nordicbet vil forsøge at afslutte begivenheder, dvs. afgøre væddemål/markeder, så hurtigt som muligt efter afsluttet begivenhed, men vil ikke give nogen garantier for den maksimale tid afgørelsen må tage. Hvis udfaldet af et bet er afgjort inden begivenhedens afslutning, vil det blive udbetalt i overensstemmelse med vores regler, uanset om begivenheden aflyses eller forkortes, og uanset årsagen.

Sørg for at kontrollere din kupon før du bekræfter dit væddemål. Desværre behandler vi ingen anmodninger om annullering af væddemål, som blev placeret ved en fejltagelse.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem reglerne og bestemmelserne og andre dele af Aftalen for Klienter er følgende prioriterede rækkefølge gældende (1 underkender 2 & 3 osv.):
1. Begivenhed/Markedsspecifikkeregler
2. Regler og bestemmelser
3. Vilkår og betingelser

6. AFBRUDTE BEGIVENHEDER

I tilfælde, hvor en væddemålsbegivenhed afbrydes tæller den aktuelle stilling på det tidspunkt, hvis minimumskravet er opfyldt for den specifikke sportsgren, eller hvis der findes et officielt resultat inden for 36 timer af fristen. Markederne for begivenheden, der allerede er afgjort vil være gyldige, f. eks. halvlegsresultatet i en kamp der blev afbrudt i anden halvleg. Alle andre markeder for denne væddemålsbegivenhed sættes til 1,00.

I tilfælde hvor et event bliver aflyst og kalenderlagt til at starte forfra, vil alle væddemål, der blev placeret på den oprindelige kamp, men endnu ikke var blevet afgjorte før kampen blev aflyst, blive annulleret, uanset om/hvornår kampen bliver genoptaget.

7. AFLYSNINGER

Alle relaterede væddemål til annullerede begivenheder annulleres, og indsatserne tilbagebetales til de involverede parter. Multi/kombinations-væddemål vil blive beregnet igen og den aflyste begivenhed udeladt.

8. ÆNDRINGER I STED

Kun hvis stedet er ændret til det tidligere udeholds hjemmebane anses alle relaterede væddemål for ugyldige. Hvis begivenheden er ændret til et andet sted, er alle relaterede væddemål stadig gyldige. Denne regel gælder kun i begivenheder, hvor én af parterne/holdene har en hjemmebane.

9. UAFGJORT

I tilfælde af, at to eller flere deltagere i en vinderbegivenhed er erklæret vindere vil oddsene for deltagerne i vinderbegivenheden blive divideret med antallet af deltagere, der er involveret i den uafgjorte dyst/kamp som bets på vinderen af begivenheden.

10. UDEBLIVELSE

Hvis en deltager udebliver fra en planlagt begivenhed, vil alle relevante bets stadig gælde, medmindre begivenheden dermed aflyses. Eksempel: hvis Usain Bolt udebliver fra verdensmesterskaberne, vil Usain Bolt stadig være et gyldigt valg for bets på resultatet.

11. UDSKUDTE BEGIVENHEDER

Et spil bliver afgjort som værende ugyldigt, på en kamp eller en begivenhed, som er aflyst eller udskudt 12 timer efter det originale starttidspunkt skulle have fundet sted.

12. LIVE BETTING

NordicBet forbeholder sig retten til at annullere væddemål til en forkert pris pga. forsinket 'Live'-dækning af en begivenhed, og hvor et hold har opnået en betydelig fordel. NordicBet forbeholder sig desuden retten til at suspendere væddemål under en begivenhed som følge af mislykket transmission eller andre teknisk relaterede problemer eller hvis der er mistanke om svindel. Fristen for placering af væddemål kan variere mellem de forskellige begivenheder. Vi accepterer ikke overlagte og gentagne episoder af sene væddemål. Dette vil blive betragtet som svindel og vi vil behandle det i overensstemmelse hermed. Vi påtager os intet ansvar for indtastnings-, transmissions- og/eller evalueringsfejl. Vi forbeholder os retten til at korrigere åbenlyse fejl af input fra væddemålsodds og/eller evaluering af væddemålsresultater, .selv efter begivenheden har fundet sted- eller at erklære påvirkede væddemål ugyldige. NordicBet påtager sig intet ansvar for rigtigheden af live-resultater, statistikker og andre oplysninger/data, som vi leverer til live betting. Den score, der vises, samt andre oplysninger (f.eks. klokkeslæt, målscorer) er kun til reference. Vi garanterer ikke, at disse oplysninger er korrekte.

Accept af oddsændringer for livebetting
Som kunde har du mulighed for at acceptere oddsændringer på live betting, dette gør det lettere at livebette. Dette er især nyttigt, når der væddes på mere end én begivenhed samtidig. Ved at gøre følgende accepterer du oddsændringer på din spillekupon og aftalen vil blive registreret. Den aktuelle status er synlig på din spillekupon, så sørg for at tjekke din spillekupon før du indsender din kupon. For at acceptere alle oddsændringer fra det tidspunkt, hvor kuponen sendes til den er bekræftet, er der et eller flere valg på din spillekupon, vælg "Acceptér alle odds" på spillekuponen. Dette kan resultere i lavere eller højere odds, denne indstilling vil forblive aktiv på fremtidens livebet spillekuponer indtil du fravælger afkrydsningsfeltet igen i fremtiden, eller indtil dine gemte indstillinger bliver slettet.

13. ODDSFORMAT

Som kunde har du mulighed for at vælge dit foretrukne oddsformat mellem decimaltal, brøker og amerikanske odds. Når dette format er gemt, mens du er logget ind, bliver indstillingerne gemt i dine browserindstillinger. Det er vigtigt at bemærke, at alle beregninger med hensyn til udbetalingerne af en spillekupon anvender decimalformatet. Decimalformatet vil altid være lig med eller højere end de andre formater tilgængelige pr. valg, hvilket resulterer i en højere eller tilsvarende udbetaling.

14. VINDERVÆDDEMÅL

Der refunderes ikke for ikke-startende eller vindere, som ikke er opført på startlisten. Ved "Placering" gælder 'Dead heat Rules' ikke, og vindende væddemål vil blive udbetalt efter de på listen gældende odds, uanset om der er flere vindere end placeringer grundet udfaldet. I tilfælde af, at der er mere end en vinder under "Vinder" eller "Gruppe", vil 'Dead Heat Rule' gælde.

15. ANDET

NordicBet forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at erklære et væddemål annulleret, helt eller delvist, hvis det er indlysende: at resultatet af en begivenhed bliver offentligt kendt før afslutningen af begivenheden; at væddemål er blevet tilbudt, placeret og/eller accepteret pga. en fejl.

16. KATEGORISPECIFIKKE REGLER

16.1 Alpint Skiløb
16.2 Bueskydning
16.3 Amerikansk fodbold
16.4 Atletik
16.5 Australsk fodbold
16.6 Badminton
16.7 Bandy
16.8 Baseball
16.9 Basketball
16.10 Strand fodbold
16.11 Beach Volleyball
16.12 Skiskydning
16.13 Boksning
16.14 Kano/Kajak
16.15 Cricket
16.16 Skiløb - langrend
16.17 Curling
16.18 Cykling
16.19 Dart
16.20 Udspring
16.21 Ridning
16.22 Fægtning
16.23 Hockey
16.24 Floorball
16.25 Fodbold
16.26 Formel 1
16.27 Futsal
16.28 Golf
16.29 Gymnastik
16.30 Håndbold
16.31 Ishockey
16.32 Indy Car
16.33 Judo
16.34 Lacrosse
16.35 Mixed Martial Arts
16.36 Motorcykler
16.37 Motorsport
16.38 Nordisk kombineret
16.39 Orientering
16.40 Pesäpallo
16.41 Femkamp
16.42 Pool
16.43 Rally
16.44 Roning
16.45 Rugby Union
16.46 Rugby League
16.47 Sejlsport
16.48 Skydning
16.49 Skihop
16.50 Snooker
16.51 Snowboard
16.52 Speed Skating
16.53 Speedway
16.54 Svømning
16.55 Taekwondo
16.56 Bordtennis
16.57 Tennis
16.58 Trav
16.59 Volleyball
16.60 Vandpolo
16.61 Kapsejlads
16.62 Erhverv og politik
16.63 Underholdning
16.64 Poker
16.65 eSports
16.66 Padel

16.1 Alpint Skiløb
I slalom og storslalom skal begge halvlege af løbet gennemføres for at bets er gældende, og mindst én skiløber skal gennemføre begge løb før mand-til-mand bets er gyldige. I styrtløb og Super G skal begge skiløbere forlade startlinjen før mand-til-mand bets er gældende. Hvis ingen af skiløberne gennemfører løbet, vil alle bets blive annulleret.

Vinderbets: Hvis den valgte deltager ikke starter ved en vintersportsbegivenhed, vil bets være tabt, uanset om begivenheden gennemføres. Ingen refunderinger hvis den valgte sportsudøver ikke deltager.

Vinderbets som forsinkes/udskydes: Alle bets vil stadig være gyldige hvis en begivenhed udskydes eller forsinkes, men genoptages eller startes forfra indenfor to kalenderdage. Hvis begivenheden flyttes til et andet sted, vil bets blive annulleret.

Alle bets vil blive afgjort i overensstemmelse med resultaterne fra den officielt ansvarlige forening (FIS, IBU, eller anden officiel forening).

16.2 Bueskydning
Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste som fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) ved tidspunket for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

16.3 Amerikansk fodbold
Spil på enhver kamp som udskydes, forsinkes eller annulleres og ikke genoptages den samme NFL spilleuge, vil blive annulleret. Eksempel: Hvis en kamp er planlagt til at blive afviklet på en søndag i spilleuge 10, men udskydes til mellem mandag og onsdag i spilleuge 10, vil spil på kampen stadig være gyldige. Hvis kampen udskydes til senere end onsdag, vil den dermed indgå i en senere spilleuges program, og spil på kampen vil blive dermed blive annulleret.

Alle kampene inkluderer overtid medmindre andet er nævnt. Mindst 55 minutter af kampen skal være spillet for at væddemål kan betragtes som gyldige. Hvis en kamp ender med uafgjort efter forlænget spilletid, betragtes indsatser på money line som ugyldige, og oddsene sættes til 1,00, mens alle andre indsatser afgøres i henhold til det endelige resultat.

AFC/NFC Conference vinderspil afgøres efter hvilket hold, der fortsætter til Superbowl.

NFL Division vinderspil afgøres efter, hvilke hold bliver udråbt som vindere af sin division, j.f. NFL.com ved afslutningen af NFL Regular Season.

Halvleg/Fuldtid, højest scorende halvleg og højest scorende quarter; disse spil tager ikke forbehold for overtid i forbindelse med afgøring.

Vil et af holdene lave tre ubesvarede scoringer – spil på, om et af holdene vil lave en scoring tre spil/plays i træk. Safety, field goals og touchdowns tæller som scorende plays. Extra points og two point conversions tæller ikke som scorende plays, da de er en forlængelse af et touchdown.

Spiller Specifik
I alle spiller specifikke væddemål eller handicap skal alle spillere deltage i kampen for at væddemål står, ellers annullleres spillet og odds bliver sat til 1,00. Overtid tæller med.

Fantasikampe
I Fanasikampe konkurrerer de to hold kun virtuelt.
Vinderen af denne kamp er det hold, som scorer fleste mål på den aktuelle kampdag mod en rigtig modstander inklusive overtid. Bemærk: kun mål tæller med - sejr eller nederlag er irrelevant.

Eksempel:
Fantasikamp: Atlanta - San Francisco;
Rigtige kampe: Atlanta - New York Jets: 24 - 13 og San Francisco - Baltimore: 30 - 33. Resultatet af fantasikampen Atlanta - San Francisco er 24 - 30; San Francisco er det vindende hold.

16.4 Atletik
Vinderen afgøres jf. det officielle resultat, og regler for dødt løb er gældende. For H2H spil vil deltageren med den bedste position være vinderen i forbindelse med afgørelse af spil. Hvis den ene deltager når længere end den anden, vil førstnævnte være vinder. Hvis begge deltagere slås ud på samme niveau, for eksempel hvis begge deltagere slås ud i kvartfinalerne, vil spil på udfaldet blive betragtet som ugyldige, og sat til odds 1.00. Hvis en sportsudøver ikke deltager ved begivenheden, vil H2H og special spil på den pågældende deltager, være ugyldige. Dog vil bets på begivenhedens resultat/vinderbets stadig være gældende.

16.5 Australsk fodbold
Vinderen afgøres af den officielle resultatliste, regler om uafgjort gælder.

16.6 Badminton
Alle spil afgøres i overensstemmelse med de officielle resultater for den pågældende begivenhed. Hvis en specifik begivenhed aflyses eller forsinkes, vil spil forblive gyldige, såfremt begivenheden gennemføres samme sted, indenfor 36 timer.

Match Winner inklusive In-Play
Et helt spil skal være gennemført, for at indsatserne kan stå ved magt. Hvis mindre end 1 spil er gennemført i matchen, betragtes alle indsatser som ugyldige.

Handicap-indsatser inklusive In-Play
Hvis en eller flere deltagere udtræder, vil handicap-indsatserne blive betragtet som ugyldige, medmindre der ikke er nogen mulighed overhovedet for at spille kampen til sin naturlige afslutning uden betingelsesløst at afgøre resultatet af markedet.

Hvis den valgte spiller ikke starter i en single- eller double kamp, vil spil på den givne kamp blive annulleret. Alle spil på kampe for hold, vil dog ikke blive ændret på baggrund af udskiftninger eller ændringer i holdets opstilling. Alle spil vil blive afgjort på baggrund af holdets resultater, uanset om en eller flere individuelle kampe afgøres på baggrund af deltagere, som ikke møder op, eller andet.

Over/under: Hvis en deltager trækker sig, vil over/under spil blive annulleret, medminde over/under-grænsen allerede er overskredet - i så fald vil bets afgøres på behørig vis.

Vinderspil: Ingen refunderinger for deltagere, som ikke møder op. Regler for dødt løb gælder.

16.7 Bandy
Mindst 80 minutter af kampen skal være spillet, før spil på kampen er gældende. Alle spil er på regulær spilletid, medmindre andet er nævnt. Hvis kampen spilles over 3 perioder i stedet for 2 halvlege, vil resultatet efter 45 minutter tælle som resultatet af første halvleg for alle bets. Hvis kampen udskydes eller annulleres, vil alle spil også blive annulleret, medmindre kampen genoptages indenfor 36 timer fra det oprindeligt planlagte starttidspunkt.

Spiller specials:
Enhver spiller i et spiller special spil skal deltage i kampen, ellers vil det pågældende bet være ugyldigt.

16.8 Baseball
Kampe, som ikke startes indenfor 12 timer fra det oprindeligt planlagte starttidspunkt, vil blive udskudt, og spil vil blive annulleret. En kamp er gældende, så snart der er spillet 5 innings (4,5 hvis hjemmeholdet fører). Spil på total antal runs og holdenes totaler vil være gyldige, hvis der spilles mindst 9 innings (8,5 hvis hjemmeholdet fører), eller hvis resultatet af bet allerede er fastlagt, så snart kampen slutter. Alle væddemål inkluderer ekstra innings med mindre andet er angivet. Hvis en playoff-kamp udskydes og genoptages indenfor 120 timer, vil alle bets være gyldige, og afgjort efter kampens slutning. Hvis kampen, af en hvilken som helst årsag, skulle ende uafgjort, så vil money line-væddemål blive annulleret (VOID), mens andre væddemål gælder og vil blive afgjort i forhold til den officielle score.

7 innings spillet som del af et dobbelt møde.
Money line: 5 inninger skal færdiggøres. (4.5 hvis hjemmeholdet har føringen) for at resultatet er officielt. Alle andre bets er valide hvis 7 inninger er spillet (6.5 hvis hjemmeholdet har føringen)

Startende kastere:
Den startende Pitchers offentliggjort under baseballvæddemålene, er kun påført af informationsmæssige årsager. Enhver startende pitcher, der vises i din væddemålshistorik eller på din kupon, vil ikke påvirke dit væddemål. Alle væddemål vil forblive gyldige, uanset om pitcheren starter kampen eller ej.

Spiller specials:
Enhver spiller i et spiller special spil, skal spille i kampen for at det pågældende spil er gyldigt. For kastere gælder, at de skal have kastet mindst én gang. For battere gælder, at de skal være del af den oprindelige deltagerliste, og at de skal have dækket mindst én base i løbet af kampen. I enhver kamp hvor der ikke gennemføres 9 innings (8,5 hvis hjemmeholdet fører), vil alle spiller special bespilts blive annulleret, medmindre udfaldet allerede er fastlagt. Udfaldet kan fastlægges ved at det nævnte antal nås, eller den givne spiller fjernes fra kampen inden kampen slutter.

For alle spil som omhandler totalt antal baser, krediteres en batter som følger:

Single = 1 base
Double = 2 baser
Triple = 3 baser
Homerun = 4 baser

Nås en base på grund af fejl, dommerkendelse eller regler for hhv. ”walks”, ”hit by pitch”, ”balk”, ”fielder’s choice”, ”passed ball”, ”wild pitch” eller ”interference”, tæller dette ikke med mod det totale antal baser.

Special Spil:
Alle special spil som kun gælder for første inning, vil blive afgjort så længe den første inning er gennemført. Uanset om resten af kampen aflyses, forsinkes eller udskydes, vil dette ikke ændre sig. Alle special-spil på første scorer, vil blive afgjort alt efter hvem der scorer først. Uanset om resten af kampen aflyses, forsinkes eller udskydes, vil dette ikke ændre sig.

Spil på Regular Season Series:
Alle planlagte kampe i en serie skal spilles mindst 24 timer efter den sidste kamp i serien var planlagt. Hvis enhver kamp i serien ikke er gennemført indenfor denne tidsgrænse, vil alle spil på pågældende serie blive annulleret. Alle resultater skal godkendes officielt, for at bets på dem er gældende. Startende kastere har ikke indflydelse på spil for en serie.

International Baseball:
Enhver kamp som afgøres på reglerne ifm. ‘Mercy Rule’ vil være gyldig, uanset hvor få innings, der er spillet.

Grand Salami: Der skal være spillet mindst 8,5 innings i alle kampe, for at disse spil er gældende. Hvis en kamp udskydes, vil spil blive annulleret, medmindre kampen gennemføres indenfor 12 timer fra det oprindeligt planlagte starttidspunkt. Alle spil på Grand Salami vil gælde, uanset om kasterne for den givne dag, ændres. Hvis et spil på over/under totalt antal runs allerede er OVER inden kampen udskydes, vil spil forblive gyldige.

16.9 Basketball
Væddemål bestemmes og afgøres af kampens officielle slutresultat inklusiv overtid (I tilfælde af at en kamp slutter uafgjort, og der ikke er forlænget spilletid, vil alle markeder blive afgjort i forhold til den officielle score). Der skal være 5 minutter eller mindre af den ordinære spilletid tilbage for at væddemålet skal stå, med mindre det specifikke markedsresultatet allerede er afgjort.

For eksempel:
1. halvlegsvæddemål afregnes, hvis en kamp bliver afbrudt i 2. halvleg og/eller et over/under væddemål vil blive afviklet som over, hvis resultat allerede er overgået før kampen blev afbrudt.

Spiller Specifik- ethvert specifikt spillervæddemål kræver, at alle spillere i et bestemt væddemålsmarked spiller mindst 1 minut i kampen, ellers annulleres væddemålet, og odds bliver sat til 1,00.

Afgørelse af væddemål
Alle resultater bygger på resultaterne fra den officielle kilde, webside eller konkurrence. I tilfælde, hvor statistikker eller resultater ikke er tilgængelige fra en officiel kilde, eller der forelægger tilstrækkeligt bevis for, at hjemmesiden har forkerte resultater, kan der benyttes uafhængige kilder med henblik på afgøring. I tilfælde hvor der mangler sammenhængende information, vil vi afgøre bets på baggrund af egne statistikker. For alle opgør, der afvikles over to kampe; og hvor den samlede score/stilling er lige ved slutningen af den ordinære spilletid i den 2. kamp, vil overtime være inkluderet for at kunne afgøre resultatet af den 2.kamp.

NBA langtidsspil:
Til gennemsnitsmarkeder i spillerens almindelige sæson skal spilleren spille 70% af sit teams spil (58 i sæsonen med 82 spil), for at indsatserne kan være gyldige. Ifølge NBA-reglerne

For spil på totalt antal vundne kampe i regulær sæson og hold-mod-hold, skal begge hold gennemføre mindst 80 kampe i regulær sæson, for at disse spil er gyldige. Dog, hvis resultatet allerede er afgjort inden 80 kampe er spillet, vil denne regel ikke være gældende.

Divisionsvinder– Væddemål vil blive afgjort efter NBA’s officielle regler for tiebreak.

Konference vinder– Holdene som fortsætter til NBA-finalerne vil blive betragtet som vindere af sin konference. Dette er uafhængigt af stillingen i regulær sæson.

Kampvæddemål

Money Line
Væddemål afgøres udfra hvilket hold der vinder kampen. Overtime inkluderet.

Spread
Væddemål afgøres i henhold til hvilket hold, der vinder kampen, efter at det nævnte spread er blevet tifløjet til den faktiske score. Overtime inkluderet.

Total antal point
Væddemål afgøres i henhold til, om det samlede antal point scoret i kampen er over eller under den nævnte point linje. Overtime inkluderet.

Hjemmehold total antal point
Væddemål afgøres i henhold til, om det samlede antal point scoret af hjemmeholdet er over eller under den angivne linje. Overtime inkluderet.

Udehold total antal point
Væddemål afgøres i henhold til, om det samlede antal point scoret af udeholdet er over eller under den angivne linje. Overtime inkluderet.

Holdet, der scorer det sidste point
Væddemål afgøres i henhold til, hvilket hold der scorer det sidste point i kampen. Overtime inkluderet, med mindre andet er angivet

Halvleg/Fultid
Væddemål afgøres i henhold til kampens resultat ved halvleg og fultid. Begge resultater skal være korrekte for at væddemålet afgøres som vundet. Overtime inkluderet med mindre andet er angivet

Vindermargin
Væddemål afgøres i henhold til det vindende hold og deres sejrsmargin. Overtime inkluderet.

Væddemål på første halvleg
Væddemål afgøres udelukkende i henhold til resultatet af første halvleg. Første halvleg skal være afsluttet for at væddemål gælder, medmindre markedsresultatet allerede er afgjort.

Total antal point i første halvleg
Væddemål afgøres alt efter, om det samlede antal point scoret i første halvleg er over eller under den angivne linje. Første halvleg skal være færdigspillet for at væddemål er gyldige, medmindre der allerede er etableret et vindende marked ved tidspunkt for afbrydelsen.

Resultat anden halvleg
Væddemål afgøres i henhold til resultatet af anden halvleg. Overtime inkluderet, medmindre andet er angivet. Hvis en kamp udsættes eller aflyses efter den er startet, skal der være 5 minutter eller mindre tilbage for at spil på kampen eller anden halvleg skal være gyldige, medmindre afgørelsen af væddemål allerede er kendt.

1./2./3./4. Quarter væddemål
Væddemål afgøres henhold til resultatet af den relevante quarter. Hver angivne quarter skal færdigspilles for at væddemålet er gyldigt,medmindre markedsresultatet allerede er bestemt. Overtime er ikke inkluderet.

"Først til x"-markeder
Væddemål afgøres i henhold til hvilket hold, der først scorer den specificerede antal point i den angivne periode.

Højest scorende markeder
Hvis to eller flere quarters/halvlege resulterer i den samme score, gælder reglerne for dødt løb. Overtime er ikke inkluderet, med mindre andet er angivet.

Kommer der overtime?
Markedet afgøres som ”ja”, hvis kampen slutter uafgjort efter ordinær spilletid, uanset om der spilles overtime eller ej.

Serievæddemål
Væddemål afgøres efter hvilket hold der vinder den givne serie. En serie skal realiseres naturligt, for at væddemål gælder.

Vinder af liga
Væddemål afgøres i henhold til den officielle stilling inklusiv playoffs /slutspil.

Væddemål på spillere
Spilleren skal spille for at væddemålet er gældende. Overtime er inkluderet.

Spiller Free Throw Procenter
Væddemål placeret på en spillers antal free throw procenter vil blive afgjort som værende ugyldigt, hvis denne spiller slutter kampen med nul forsøgte free throws.

Double/double og Triple/double
En double/double opnås, når den navngivne spiller når dobbeltcifre, 10 eller mere, i to af de fem statistiske hovedkategorier: point, assists, rebounds, steals og blokeringer.

En triple/double opnås, når den navngivne spiller når dobbeltcifre, 10 eller mere, i tre af de fem statistiske hovedkategorier: point, assists, rebounds, steals og blokeringer.

Første spiller der scorer
Væddemål på hvilken spiller der scorer det første point. Hvis spilleren ikke er i startopstillingen, eller hvis han/hun skiftes ind efter det første point er scoret, er væddemålet ikke gyldigt.

16.10 Strand fodbold
Alle væddemål er kun for ordinær spilletid, medmindre andet er angivet. Ordinær spilletid defineres ud fra den gældende forenings officielle regler. Hvis en kamp starter tidligere end planlagt, erklæres alle væddemål, der indgås efter det faktiske starttidspunkt, for ugyldige.

Der foretages ingen justeringer i afgørelser, når de ledende styrelser iværksætter ændringer eller afsiger kendelser efter begivenheden eller turneringen.

Kampvæddemål

Kampresultat
Spillene afgøres i henhold til, hvilket hold der vinder kampen, f.eks. hjemmeholdet, uafgjort eller udeholdet

Antal mål
Spillene afgøres efter, om det samlede antal scorede mål i kampen er over eller under den angivne grænse.

Handicap
Spillene afgøres i henhold til, hvilket hold der vinder kampen, når der er korrigeret for handicap.

Langtidsvæddemål

Ubestridt vinder og andre væddemål om turneringsplacering
Væddemål afgøres i henhold til holdets endelige placering i turneringen ved afslutningen på det planlagte kampprogram, eksklusive ligaslutspillet.

Topscorer
Væddemål afgøres i henhold til, hvilken spiller der scorer flest mål i den turnering, der er angivet i titlen. I ligaturneringer tæller slutspilskampe ikke med. Selvmål tæller ikke med. Regler for dødt løb er gældende.

16.11 Beachvolleyball
De officielle podieplaceringer afgør væddelmålene. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

16.12 Skiskydning
Spil på H2H skydning: Begge deltagere skal starte i begivenheden, for at bets er gyldige. Alle spil afgøres j.f. de officielle resultater fra den ansvarlige liga (FIS, IBU eller anden officiel liga).

Vinderspil: Hvis den valgte deltager ikke starter ved en vintersportsbegivenhed, vil det påglældende spil være tabt, uanset om begivenheden gennemføres. Ingen refundering for deltagere, som ikke starter.

Vinderspil og aflyste begivenheder: Alle spil vil blive annulleret hvis begivenheden aflyses, medmindre den officielt ansvarlige liga (FIS, IBU eller anden officiel liga) bekræfter resultatet som begivenhedens officielle resultat på det tidspunkt, hvor begivenheden blev standset, og begivenheden ikke genoptages samme sted indenfor to kalenderdage.

Forsinkede eller udskudte begivenheder: Alle spil vil være gældende hvis begivenheden udskydes og genoptages på samme sted indenfor to kalenderdage. Hvis begivenheden flyttes til et andet sted, vil spil blive annulleret.

Holdbegivenheder og stafetter: Holdbegivenheder og stafetter tæller kun som en enkelt medalje.

16.13 Boksning
Afgørelser vil være i overensstemmelse med de officielle resultater fra begivenheden. Resultatet kan korrigeres eller ændres efter den oprindelige præsentation ved begivenheden. Spil er ikke officielle før resultatet bekræftes af de ansvarlige personer ved begivenheden.

Enhver ændring af de første resultater fra begivenheden fra den officielt ansvarlige ligas side, uanset om den er baseret på klagesager, juridiske anliggender, resultater af doping tests eller enhver anden sanktion, vil ikke være gældende, og spil vil forblive som afgjort ved begivenheden.

Spil på om en bokser vinder på knockout eller teknisk knockout tæller kun, hvis den gældende bokser vinder på knockout, teknisk knockout eller hvis håndklædet kastes i ringen.

Over/under spil på antal omgange, omfatter kun det antal omgange der gennemføres. Halvdelen af en runde tælles som præcist 1 minut of 30 sekunder af en 3-minutters omgang. Således vil 3,5 omgange være et minut og 30 sekunder inde i fjerde omgang.

For spil på specifikke antal omgange gælder, at hvis en bokser ikke rejser sig når klokken går til start af den omgang, som er nævnt i væddemålet, vil UNDER være vinder af væddemålet, idet den gældende omgang aldrig startede.

I tilfælde af uafgjort vil spil på begge boksere blive refunderet, medmindre der er tilbudt uafgjort som resultat af pågældende spil. Alle andre bets afgøres på baggrund af deres individuelle ordlyd.

Spil på enhver kamp, som af den officielle myndighed dømmer på baggrund af reglerne for ”no contest" eller "no decision", vil blive annulleret.

Uligt/lige antal omgange

Du vædder på: om kampen vil blive vundet i en ulig eller lige nummer omgang.

Hvis kampen går tiden ud, vil væddemål blive afgjort som tabt.

16.14 Kano/Kajak
Vinderen afgøres af den officielle resultatliste som fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) ved tidspunktet for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

16.15 Cricket
Resultaterne vil blive afgjort i henhold til de officielle konkurrenceregler. Alle indsatser gælder kun for ordinær spilletid, medmindre andet er angivet.

Spillets vinder: Indsatser vil blive afgjort i henhold til det officielle resultat. I tilfælde af et uafgjort resultat i ordinær tid på et marked, hvor uafgjort ikke er blevet tilbudt, vil indsatserne blive annulleret. Hvis kampen officielt erklæres som "Uden resultat", vil indsatserne blive annulleret.

Totalt antal inningsløb: Hvis der er en reduktion i antallet af fastlagte kast i rækkefølge, efter en indsats er afgivet, vil indsatserne være ugyldige, medmindre resultatet allerede er afgjort.

Hvis der er foretaget en Duckworth-Lewis-Stern genberegning af det fastlagte antal kast i rækkefølge, før indsatsen er afgivet, vil indsatsen blive stående, medmindre det fastlagte antal kast i rækkefølge derefter reduceres yderligere. I så fald vil indsatserne være ugyldige, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort.

Første kast i det samlede antal løb: Det første kast i rækkefølge skal være afsluttet, for at indsatserne kan blive stående, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort, ellers vil indsatserne være uafgjorte. I tilfælde af et begrænset antal kast i rækkefølge vil indsatserne være ugyldige, hvis der er en reduktion i antallet af kast, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort.

Åbning af partnerskab: I tilfælde af et begrænset antal kast i rækkefølge vil indsatserne være ugyldige, hvis der er en reduktion i antallet af kast, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort

Føring i 1. inning: Begge hold skal vende mindst én bold, for at indsatserne kan blive stående

Det team, der opnår de højeste 1. 6 / 15 kast i rækkefølge: I tilfælde af et begrænset antal kast i rækkefølge vil indsatserne være ugyldige, hvis der er en reduktion i antallet af kast, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort

Samlet match firer / seksere: I tilfælde af et begrænset antal kast i rækkefølge vil indsatserne være ugyldige, hvis der er en reduktion i antallet af kast, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort

Flest match firer eller flest match seksere:
I tilfælde af et begrænset antal kast i rækkefølge vil indsatserne være ugyldige, hvis der er en reduktion i antallet af kast

En halvtredser at score i spillet: Ja, indsatserne vil blive af afregnet som mistede, hvis ingen spiller scorer 50 løb eller mere i en inning

Hundrede at score i spillet: Ja, indsatserne vil blive af regnet som tabte, hvis ingen spiller scorer 100 løb eller mere i én inning

Hundrede ved fald af 1. gærde:

I tilfælde af et begrænset antal kast i rækkefølge vil indsatserne være ugyldige, hvis der er en reduktion i antallet af kast, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort


16.16 Skiløb - langrend
H2H spil: For spil på kampen, skal begge deltagere starte i begivenheden, før spil er gyldige. Alle spil afgøres j.f. de officielle resultater fra den ansvarlige liga (FIS, IBU eller anden officiel liga).

Vinderspil: Hvis den valgte deltager ikke starter ved en vintersportsbegivenhed, vil det pågældende spil være tabt, uanset om begivenheden gennemføres. Ingen refundering for deltagere, som ikke starter.

Vinderspil og aflyste begivenheder: Alle spil vil blive annulleret hvis begivenheden aflyses, medmindre den officielt ansvarlige liga (FIS, IBU eller anden officiel liga) bekræfter resultatet som begivenhedens officielle resultat på det tidspunkt, hvor begivenheden blev standset, og begivenheden ikke genoptages samme sted indenfor to kalenderdage.

Forsinkede eller udskudte begivenheder: Alle spil vil være gældende hvis begivenheden udskydes og genoptages på samme sted indenfor to kalenderdage. Hvis begivenheden flyttes til et andet sted, vil væddemålet blive annulleret.

Holdbegivenheder og stafetter: Holdbegivenheder og stafetter tæller kun som en enkelt medalje.

16.17 Curling
Vinderspil: Hvis den valgte deltager ikke starter ved en curling kamp, vil det påglældende spil være tabt, uanset om begivenheden gennemføres. Ingen refundering for deltagere, som ikke starter.

Kampens vinder: Alle kampe afgøres af det endelige resultat. I forbindelse med spil tæller ekstra ends også med.

End betting; I forbindelse med spil på ends, vil alle spil blive annuleret hvis den pågældende end ender tomt (0-0), medmindre der tildeles “Blank End”-points.

16.18 Cykling
H2H spil, etape - Endagsløb: For spil på etapen gælder, at begge deltagere skal starte ved begivenheden, før spil er gyldige. Alle spil vil blive afgjort i overensstemmelse med de officielle resultater, som bliver offentliggjort af den ansvarlige liga (UCI, eller anden officiel liga).

Vinderspil: Hvis den valgte deltager ikke starter i cykelløbet, vil spil være tabt, også selvom begivenheden gennemføres. Ingen refunderinger for deltagere, som ikke starter ved begivenheden. Regler for dødt løb gælder.

Vinderspil, rytter - Etapeløb: Spil på den rytter, som slutter først i løbet, vinder. Begge ryttere skal starte, for at væddemålet er gyldigt. Hvis begge ryttere trækker sig fra løbet, vil rytteren som har gennemført flest etaper blive betragtet som vinder, uanset stilling eller tid. Hvis begge ryttere trækker sig på samme etape, vil spil være ugyldige.

Aflyste løb: Alle spil på løb som aflyses, vil blive annulleret medmindre der er gennemført fem etaper og det officielle resultat er offentliggjort, medmindre andet er nævnt eller væddemålet allerede er afgjort. Alle spil på individuelle etaper, vil blive annulleret hvis disse aflyses inden et officielt resultat offentliggøres, medmindre andet er nævnt eller væddemålet allerede er afgjort.

Forsinkede/udskudte løb: Alle spil på løb som forsinkes, udskydes eller flyttes til et andet sted, vil blive annulleret.
Forsinkede/udskudte løb: Alle bets på løb som forsinkes, udskydes eller flyttes til et andet sted, vil blive annulleret.

16.19 Dart

Vinderspil

Ingen tilbagebetaling for spillere der ikke starter, og spillere der ikke er udbudt spil på. Alle spil står hvis spilleren trækker sig før eller under turneringen.

Premier League vinderspil refererer til playoff vinderen og ikke til tabellen efter uge 15.

Kampresultat

Hvis kampen starter men ikke bliver færdigspillet, vil spilleren der går videre til næste runde bliver erklæret som vinder. En Premier League kamp vil blive afgjort baseret på det officielle resultat.

For Premier League tilbyder vi 3-vejs og 2-vejs markeder. Spil placeret på 2-vejs marked vil blive annulleret hvis kampen ender uafgjort.

Handicap

Hvis en kamp ikke bliver færdigspillet af enhver grund vil alle legs og sæt spil blive annulleret, medmindre resultatet allerede er bestemt.

Kamp legs/ Sæt under/over / Over, hel kamp, total antal legs i en kamp / Sæt

Hvis en kamp ikke bliver afsluttet af enhver grund vil alle spil blive annulleret medmindre resultatet allerede er afgjort.

Kamp legs lige/ulige

Hvis en kamp ikke bliver afsluttet af enhver grund, vil alle spil blive annulleret.

Leg/sæt vinder

Et leg/sæt må være færdigspillet for at spil står.

Flest 180ere / 180s kampspil, 180s kampspil handicap

Hvis en kamp ikke bliver færdigspillet af enhver grund, vil alle spil blive annulleret.

Checkout kampspil

Spil bliver annulleret hvis resultatet er uafgjort eller hvis kampen ikke bliver færdigspillet af enhver grund.

Kamp 180ere 2/3-vejs, Spiller 180ere 2/3-vejs

Hvis en kamp ikke bliver færdigspillet af enhver grund, bliver alle spil annulleret medmindre resultatet allerede er bestemt.

Højeste kamp checkout 2/3-vejs / Højeste checkout over/under, Højeste spiller checkout 2/3-vejs.

Hvis en kamp ikke bliver færdigspillet af enhver grund, bliver alle spil annulleret medmindre resultatet allerede er bestemt.

Korrekt resultat

Hvis en kamp for enhver grund ikke bliver færdigspillet, vil alle spil blive annulleret.

Resultat efter 4 legs, fører efter 4 legs

4 legs skal være færdigspillet for at spillet står.

Først til 3 legs

Hvis en kamp ikke bliver færdigspillet af enhver grund vil alle spil blive annulleret medmindre resultatet allerede er bestemt.

Leg 180, Spiller 180ere i et leg, Leg vindende checkout 2/3-vejs, leg vindende double farve

Et leg må være færdigspillet for at spillet står

9 dart finish, 170 checkout

Hvis en kamp ikke bliver færdigspillet af enhver grund vil alle spil blive annulleret medmindre resultatet allerede er bestemt.

16.20 Udspring
Vinderen afgøres af den officielle resultatliste som fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) ved tidspunket for medaljeoverrækkelsen. Eventuelt efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

16.21 Ridning
Vinderen afgøres af den officielle resultatliste som fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) ved tidspunktet for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

16.22 Fægtning
Vinderen afgøres af den officielle resultatliste som fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) ved tidspunktet for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

16.23 Hockey
Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste.

16.24 Floorball
Alle bets afgøres på baggrund af de officielle resultater for den pågældende begivenhed. Hvis en specifik begivenhed udskydes eller forsinkes, vil bets på denne forblive gyldige hvis begivenheden gennemføres samme sted indenfor 36 timer. Hvis en eller flere sportsudøvere ikke deltager ved den specifikke begivenhed, vil bets blive annulleret. Mindst 55 minutter af en kamp skal være spillet, for at bets er gyldige. Alle bets er på regulær spilletid, medmindre andet er nævnt.

16.25 Fodbold
Alle væddemål er kun for ordinær spilletid, medmindre andet er angivet. Ordinær spilletid defineres ud fra den gældende forenings officielle regler. Mindst 80 minutter af kampen skal være gennemført, for at væddemål anses som gyldige. Ethvert væddemål, hvor resultatet med sikkerhed er kendt, før den regulære tid er ovre, eller før en kamp er afbrudt, vil blive afgjort uanset om 80 minutter er gennemført eller ej.

Af henvisningshensyn vil kampe, der specifikt er opført som "Ungdoms", omfatte fodboldkampe, der spilles mellem hold, hvor spillerne er 23 år eller derunder.

Væddemål afgøres i henhold til den officielt ledende styrelses definition. BETSSON GROUP vil ikke anerkende klager, der er baseret på en personlig fortolkning af disse vilkår, medmindre disse er understøttet af utvetydige beviser. Ved UEFA-turneringer afgøres det ved hjælp af PDF'en med den officielle kamprapport for den fulde spilletid.

I tilfælde, hvor der ikke foreligger statistisk materiale fra en officielt ledende styrelse, er det WhoScored.com, der afgør væddemål.

Enhver ændring eller afgørelse, foretaget af en officielt ledende styrelse efter begivenheden eller turneringen, vil ikke påvirke afgørelsen.


Booking points
Gult kort er 10 point
Rødt kort er 25 point
En spiller kan maksimalt tildeles 35 point, dvs. at to gule kort resulterer i et rødt kort og bliver betragtet som et gult kort (10 point) og et rødt kort (25 point).
Væddemål bliver afgjort iht. alt tilgængelig materiale, som viser hvor mange kort, der blev givet i løbet af de planlagte 90- eller 45 minutters spil. Ethvert kort, der gives efter slutfløjtet bliver ikke betragtet.

Kort-markeder
Kun kort, givet til spillere på banen, gælder. Kort givet til trænere eller spillere, der sad på bænken da de fik kortet gælder ikke. Gule kort tæller som 1, røde kort tæller som 2. Hvis spilleren får et 2. gult kort bliver det ignoreret (e.g. maksimalt kort antal per spiller er 3)

Væddemål afgøres med henvisning til alle tilgængelige beviser for, at kort blev givet under den planlagte spilletid på 90 eller 45 minutter. Der ses bort fra ethvert kort givet efter fløjtet til fuldtid.

Hjørne-markeder
Kun et taget hjørnespark gælder. Hvis hjørnesparket tages om, gælder det kun som ét hjørnespark.

Spillerspecials
Væddemål, der er placeret på spillere, der deltager på et hvilket som helst tidspunkt under kampen, anses for gyldige, medmindre det er angivet i den markedsspecifikke regel, uanset tidspunktet for indskiftning/udskiftning af spilleren. Selvmål tæller ikke med ved afgørelsen af dette udbud.

For langtids spillervæddemål, skal spilleren afslutte turneringen på det samme hold, som han startede på, for at væddemålet er gyldigt.

Kamp-væddemål

Kampresultater
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der vinder kampen, fx hjemmeholdet, uafgjort eller udeholdet.

Antal mål
Væddemål afgøres efter, om det samlede antal mål, der scores i kampen, er over eller under den angivne linje.

Handicap
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der vinder kampen, efter handicaplinjen er anvendt.

Dobbelt chance
Væddemål afgøres efter, om slutresultatet ender i ét af de to viste valgmuligheder.

Begge hold scorer
Væddemål afgøres efter, om kampen ender med, at begge hold scorer mindst ét mål.

Begge hold scorer - Ikke uafgjort
Hvis begge hold scorer et mål, og det ene hold vinder, vil væddemålet blive afgjort som "Ja". Hvis resultatet er "Sejr og nul" eller uafgjort, vil væddemålet blive afgjort som "Nej".

Intervalvæddemål
Væddemål om specifikke tidsrammer/intervaller, som f.eks. kampresultat/antal mål/hjørnespark mm., vil udelukkende blive afgjort på baggrund af udfald og hændelser relevante for de specificerede tidsrammer/intervaller. Andre hændelser, der forekommer udenfor de specificerede tidsrammer, vil ikke blive tage i betragtning i forhold til afgørelsen af væddemål.
I forhold til intervalvæddemål betragtes det, at hændelsen finder sted, når den eksekveres - ikke når den dømmes af dommeren. F.eks., afgørelsen af Tidspunk for første hjørnespark afgøres ud fra, hvornår hjørnesparket faktisk blev sparket. Hvis aktionen må tages om, vil væddemål blive afgjort ud fra udfaldet af gentagelsen.

Action betting
Disse markeder differentierer sig fra Intervalvæddemål ved at det er en general regel, og medmindre andet er specificeret, at de bliver afgjort baseret på den præcise tid hvor spillet bliver afbrudt/genoptaget (per relevans) for den aktuelle hændelse. For eksempel: Bolden ryger af spil til et indkast/målspark/hjørne; bolden krydser stregen til et mål.

Markeder som baseres på dommerens beslutninger, såsom, men ikke limiteret til, kort vist, frispark/straffespark tildelt, VAR reviews, vil blive afgjort på det præcise tidspunkt hvor dommeren fløjter/tildeler dem. Tilfælde som ikke er blevet sanktioneret og/eller anerkendt kamp/event officals (fx. annullerede mål) bliver der ikke taget hensyn til når spillet bliver afgjort.

Tidsrammer
For disse væddemål betragtes det, at det 1. minut af kampen er 0:00 - 0:59, 2. minut er 1:00-1:59, 3. minut 2:00-2:59 osv. F.eks., tidsrammen 61-75 minutter refererer til perioden 60:00 – 74:59.
Hændelser, der finder sted i tillægstiden af en halvleg, vil blive betragtet som indfundne i tidsrammer, der inkluderer det sidste minut af den pågældende halvleg.

Resten af kampresultatet
Alle væddemål afgøres i forhold til scoren for resten af kampen, efter at væddemålet er blevet afgivet. Ethvert mål inden væddemålet vil blive ignoreret af hensyn til afviklingsformål.

Halvleg/fuldtid
Væddemål afgøres efter resultatet af kampen ved halvleg og fuldtid.

Korrekt resultat
Væddemål afgøres efter kampens præcise resultat.

Korrekt resultat - 1. halvleg
Væddemål afgøres efter kampens præcise resultat ved halvleg.

Hjemme-/udehold - Antal mål
Væddemål afgøres efter, om det samlede antal mål, scoret af det udpegede hold, i kampen er over eller under den angivne linje.

Hjemme-/udeholds første mål
Væddemål afgøres efter, om det udpegede holds første mål i kampen blev scoret i første eller anden halvleg, eller om holdet slet ikke scorede mål.

Hjemme-/udehold vinder med "rent bur"
Væddemål afgøres efter, om det udpegede hold vinder kampen og samtidig ikke bliver scoret imod.

Vindermargin
Væddemål afgøres efter den margin, som det udpegede hold vinder kampen med, fx hjemmeholdet med præcist ét mål. Der kan også spilles på et uafgjort resultat.

Mål i alt
Væddemål afgøres efter det præcise antal mål, der scores under kampen.

Antal mål - 1. halvleg
Væddemål afgøres efter, om det samlede antal mål, der scores i kampens første halvleg, er over eller under den angivne linje.

Halvleg med flest mål
Væddemål afgøres efter i hvilken halvleg der scores flest mål. Markedet vil også omfatte en mulighed, hvor der kan spilles på et lige antal mål.

Resultat ved halvleg
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der fører i slutningen af kampens første halvleg, fx hjemmehold, uafgjort eller udehold.

Intet væddemål ved uafgjort
Væddemål afgøres efter hvilket valg, der bliver kampens slutresultat. Indsatsen tilbagebetales, hvis kampen ender uafgjort.

Asian handicap
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der vinder kampen, efter handicaplinjen er anvendt.

Første/sidste hold der scorer
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der scorer det første/sidste mål. Selvmål gælder i denne væddemålstype.

Mål i alt - 1. halvleg
Væddemål afgøres efter det præcise antal mål, der scores under kampens første halvleg.

Antal mål - Lige/ulige
Væddemål afgøres efter, om det samlede antal scorede mål er et lige eller ulige tal. Ingen mål betragtes som et lige tal.

Dobbelt chance - 1. halvleg
Væddemål afgøres efter, om slutresultatet efter første halvleg ender i ét af de to viste valgmuligheder.

Intet væddemål ved sejr til hjemmeholdet.
Væddemål afgøres efter, hvilket valg, der bliver kampens slutresultat. Indsatsen tilbagebetales, hvis hjemmeholdet vinder kampen.

Intet væddemål ved sejr til udeholdet.
Væddemål afgøres efter, hvilket valg, der bliver kampens slutresultat. Indsatsen tilbagebetales, hvis udeholdet vinder kampen.

Hjemme-/udeholdet scorer i begge halvlege
Væddemål afgøres efter, om det udpegede hold scorer i både første og anden halvleg.

Hjemme-/udeholdet vinder 1. eller 2. halvleg
Væddemål afgøres efter, om det udpegede hold scorer flere mål end modstanderen i enten første eller anden halvleg.

Mål I begge net
Væddemål bliver afgjort på baggrund af hvorvidt et mål bliver scoret i begge målnet (begge ender af banen) eller ej.

For eksempel hvis et hold scorer et mål i begge halvlege vil væddemål der har spillet ”Ja” bliver afgjort som vundet, da det betyder at et hold har scoret på begge banehalvdele, og derved i begge net. På den anden side, hvis et hold vinder 2-0 og scorer begge mål i samme halvleg, vil væddemål på ”Nej” blive afgjort som vundet, da begge mål blev scoret på samme banehalvdel, og derfor kun i et af målnettene.


Mål I begge halvlege
Væddemål bliver afgjort på baggrund af hvorvidt der bliver scoret et mål i både 1. halvleg og 2. halvleg af kampen.

Resultat + Antal mål
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der vinder kampen, og om det samlede antal mål, der scores i kampen, er over eller under den angivne linje.

Resultat + Begge hold scorer
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der vinder kampen, og om kampen ender med, at begge hold scorer mindst ét mål.

Går videre
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der går videre til næste runde.

Metoden hvorpå kampen vindes
Væddemål vil blive afgjort i forhold til, hvordan det uafgjorte resultat afgøres.

Selvmål
Væddemål afgøres efter, om der scores et selvmål under kampen. Kun officielle afgørelser gælder.

Straffespark
Væddemål afgøres efter, om der tildeles et straffespark under kampen.

Rødt kort
Væddemål afgøres efter, om en spiller, der spiller på banen, bliver udvist under kampen. Ikke-deltagende personale spillere på bænken gælder ikke.

Mål efter 90 minutter
Væddemål afgøres efter, om der blev scoret et mål efter 90 minutters spilletid.

Træværk
Vi tæller kun et skud på træværket hvis det er et direkte skud uden nogle afretninger. I tilfælde hvor bolden rammer træværket, som resulterer direkte i et mål, tæller ikke som at træværket bliver ramt.

Spillets gang
Væddemål afgøres efter, hvilket hold der først tager føringen, i kombination med det endelige resultat efter det planlagte 90 minutters spil (inklusive tillægstid), uanset hvor ofte føringen skifter undervejs i kampen.

Første måltype
Væddemål afgøres efter, hvordan kampens første mål scores. Frispark er en vindende mulighed, hvis modtageren af frisparket scorer direkte og officielt tildeles målet.

Kampstart
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der sparker bolden i gang ved kampstart. Ethvert væddemål, der placeres efter 10 minutter før kampstart, gælder ikke.

Antal frispark
Væddemål afgøres efter, hvor mange frispark, der begås under kampen.

Flest begåede frispark
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der begår flest frispark under kampen.

Hjemme-/udehold - Antal frispark begået
Væddemål afgøres efter, hvor mange frispark, der begås af det udpegede hold under kampen.

Første kort
Væddemål bliver afgjort iht. hvilket hold, der
modtager kampens første kort.

Antal kort
Væddemål bliver afgjort iht. hvor mange kort, der bliver givet i kampen.

Hjemme/udehold - antal kort
Væddemål bliver afgjort iht. hvor mange kort, der bliver givet til det valgte hold i kampen.

Flest kort
Væddemål bliver afgjort iht. hvilket hold , der modtager flest kort i løbet af kampen.

Første hjørnespark
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der får tildelt kampens første hjørnespark.

Antal hjørnespark - 1. halvleg
Væddemål afgøres efter, hvor mange hjørnespark, der tages i kampens første halvleg.

Antal hjørnespark
Væddemål afgøres efter, hvor mange hjørnespark, der tages under kampen.

Hjørne-handicap
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der tager flest hjørnespark i kampen, efter handicaplinjen er anvendt.

Hjemme-/udehold - Antal hjørnespark
Væddemål afgøres efter, hvor mange hjørnespark, der tages af det udpegede hold under kampen.

Flest hjørnespark
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der tager flest hjørnespark under kampen.

Udskiftning - 1. halvleg
Væddemål afgøres efter, om der foretages en udskiftning under kampens første halvleg. Udskiftninger, der foretages mellem halvlegene, gælder ikke.

Antal udskiftninger
Væddemål afgøres efter, hvor mange udskiftninger, der foretages under kampen.

Udskifter scorer
Væddemål afgøres efter, om en spiller fra enten det ene eller andet hold, der starter kampen på bænken, scorer på hvilket som helst tidspunkt under kampen.

Tillægstid - 1. halvleg
Væddemål afgøres efter antallet af minutter, der vises på linjedommerens tavle i første halvleg. Der ses bort fra spilminutterne efter dette tidspunkt.

Tillægstid - 2. halvleg
Væddemål afgøres efter antallet af minutter, der vises på linjedommerens tavle i anden halvleg. Der ses bort fra spilminutterne efter dette tidspunkt.

Flest indkast
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der får flest indkast under kampen.

Samlet antal skud på mål
Væddemål afgøres efter, om det samlede antal skud på mål i kampen er over eller under den angivne linje.

Hjemme-/udehold - Samlet antal skud på mål
Væddemål afgøres efter, om det udpegede holds samlede antal skud på mål i kampen er over eller under den angivne linje.

Flest skud på mål
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der får flest skud på mål under kampen.

Antal offside-afgørelser
Væddemål afgøres efter, hvor mange gange kampen standses på grund af, at en spiller dømmes offside.

Boldbesiddelse-handicap
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der har den højeste boldbesiddelsesprocent i kampen, efter handicaplinjen er anvendt.

Hjemme-/udehold - Boldbesiddelsesprocent
Væddemål afgøres efter, om det udpegede holds boldbesiddelsesprocent er over eller under den angivne linje, når kampen er fløjtet af.

Mest boldbesiddelse
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der har kampens højeste boldbesiddelsesprocent.

VAR-vurdering på banen
Med henblik på sportsvæddemål er en VAR-vurdering på banen, når en dommer stopper kampen for selv at gennemse episoden på banen. Enhver anden vurdering foretaget af VAR eller andre gælder ikke i forhold til afgørelsen af dette marked.

Enhver beslutning, som tages af videohjælpedommeren, og som modsiger den oprindelige beslutning taget af de officielle dommere på banen, vil resultere i, at alle indsatser, der er placeret i tidsrammen mellem den oprindelige hændelse og dommerens endelige beslutning vedrørende hændelsen, betragtes som ugyldige. Eventuelle odds på markeder, som ikke blev påvirket af den oprindelige hændelse, bliver stående.

Målscorer Markeder
I tilfælde af uenigheder om hvem der scorede et mål, vil afgørelsen blive baseret på dét resultat, der meldes ud af det officielle forbund. I kampe/events, hvor det officelle forbund ikke er X (f.eks. vendskabskampe) vil afgørelsen baseres på den førstehåndsafgørelsen eller andre offentlige kilder.

Live Næste Målscorer
Vi vil bestræbe os på at liste alle spilllere på et givent hold. Skulle det næste mål dog blive scoret af en spiller, der ikke er listet, vil denne spiller stadig gælde som vinder. Væddemål placeret på spillere, der ikke deltager i kampen, vil blive annulleret. Alle spillere, der har været på banen før det næste mål bliver scoret, vil blive betragtet som deltagere. Afgørelse vil ikke inkluderer udfald, der finder sted i eventuel ekstratid og/eller straffesparkskonkurrencer.
Væddemål vil blive annulleret, hvis det næste mål er et selvmål.

Første målscorer
Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der scorer kampens første mål. I det tilfælde, hvor en udvalgt spiller ikke starter kampen ude, og kommer på banen, før markedet for første målscorer er blevet vundet, gælder væddemålene placeret på den spiller stadig. Enhver ikke-opført spiller tæller som vinder, hvis vedkommende scorer kampens første mål.Hvis det eneste mål i kampen er et selvmål, behandles valgmuligheden Ingen målscorer som en gevinst.

Sidste målscorer
Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der scorer kampens sidste mål. Alle deltagere i kampen betragtes gyldige ved et "Sidste målscorer"-væddemål. Enhver ikke-opført spiller tæller som vinder, hvis vedkommende scorer kampens sidste mål. Hvis det eneste mål i kampen er et selvmål, behandles valgmuligheden Ingen målscorer som en gevinst.

Målscorer generelt
Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller scorer under kampen.

Spiller scorer 2 eller flere
Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller scorer to eller flere mål under kampen.

Spiller scorer hattrick
Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller scorer tre eller flere mål under kampen.

Spiller får kort
Væddemål bliver afgjort iht., om den valgte spiller modtager et kort i løbet af kampen.

Spiller modtager et rødt kort
Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller modtager et rødt kort under kampen.

Spiller scorer, og spillerens hold vinder
Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller scorer under kampen, og at hans hold vinder kampen.

Spiller scorer i begge halvlege
Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller scorer i begge halvlege under kampen. Spilleren skal spille i begge halvlege, for at væddemål er gyldige.

Spiller scorer udenfor straffesparksfeltet
Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller scorer fra udenfor straffesparksfeltet. Hele holden skal være udenfor straffesparksfeltet på det tidspunkt, hvor der sparkes til den, for at det gælder.

Spiller scorer på hovedstød
Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller scorer på hovedstød.

Spiller scorer direkte på frispark
Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller scorer på et direkte frispark. Væddemålet betragtes kun som vundet, hvis målet officielt tildeles den, som tager frisparket.

Spiller får et straffespark
Væddemål afgøres efter, om der begås fejl mod den udpegede spiller, og at den udpegede spiller som konsekvens modtager et straffespark. Et tildelt straffespark som resultat af hånd på bolden gælder ikke.

Spillerskud på mål over/under
Indsatserne vil blive afgjort i henhold til, hvor mange skud på målet den valgte spiller har taget under hele kampen. Et skud på målet er ethvert tilsigtet målforsøg, der enten ender i nettet, ville være gået i nettet, men reddes af målmanden, eller ville være gået i nettet, men stoppes af en forsvarsspiller, som er sidste mand. Skud, der rammer målrammen, betragtes ikke som skud på målet, medmindre det samme skud resulterer i et mål. Skud, der blokeres af en spiller, som ikke er den sidste mand, tælles ikke som et skud på mål.

Spillers totale antal skud over/under
Indsatserne vil blive afgjort i henhold til, hvor mange skud på målet den valgte spiller har taget under hele kampen. Et skud defineres som ethvert tilsigtet målforsøg, som:
Et skud defineres som ethvert tilsigtet målforsøg, som:
a) Går ind i nettet
b) Ville være gået ind i nettet, hvis det ikke blev afværget af målmanden eller stoppet af en modstandsspiller, som er sidste mand.
c) Styrer mod målet og blokeres af en forsvarsspiller, hvor der er andre forsvarsspillere eller en målmand bag den blokerende.
d) Ville være gået over eller langt fra målet, hvis det ikke var blevet stoppet af målmands redder eller af en outfield-spiller.
e) Rammer målrammen.

Fejl begået af spilleren over/under
Spilleren skal starte spillet, for at indsatserne kan anses som gyldige. Indsatserne vil blive afgjort i henhold til, hvor mange fejl den valgte spiller har begået under kampen.

Fejl begået af spilleren over/under
Spilleren skal starte spillet, for at indsatserne kan anses som gyldige. Indsatserne vil blive afgjort i henhold til, hvor mange gange den valgte spiller begår fejl under kampen.

Afslutningsprocent for spillerpas over/under
Spilleren skal starte spillet, for at indsatserne kan anses som gyldige. Indsatserne vil blive afgjort i henhold til afslutningsprocenten for den valgte spiller i løbet af kampen.

Antal forsøgte pas over/under
Væddemål vil blive afgjort i henhold til antallet af forsøgte pas af den valgte spiller under kampen. Et pas defineres som en bold, der skulle væres spillet fra en spiller til en anden. Kryds, indkast og målmandskast tæller ikke som et pas. Målspark, frispark, hjørnespark, kick-offs og straffespark kan spilles som et pas.

Antal udførte pas over/under
Indsatser vil blive afgjort i henhold til antallet af udførte pas af den valgte spiller under kampen. Et pas defineres som enbold, der skulle væres spillet fra en spiller til en anden. Kryds, indkast og målmandskast tæller ikke som et pas. Målspark, frispark, hjørnespark, kick-offs og straffespark kan spilles som et pas.

Offside overtrædelser begået af spilleren over/under
Indsatserne vil blive afgjort i henhold til, hvor mange gange den valgte spiller bliver taget offside under kampen.

Spillers totale antal tacklinger over/under
Indsatser vil blive afgjort i henhold til, hvor mange tacklinger den valgte deltager udfører under kampen. En tackling defineres som et tilfælde, hvor en spiller får kontakt med bolden i en udfordring på jorden, hvor han har held med at tage bolden væk fra den spiller, der har bolden. Den tacklede spiller skal klart være i besiddelse af bolden, før tacklingen udføres.


Spiller scorer det vindende mål
Væddemål afgøres efter, om den udpegede spiller scorer det mål, som vinder kampen for hans hold. Et mål betragtes som et vindende mål, hvis holdet ville have vundet kampen uden at score flere mål, fx hvis vinderholdets tredje mål resulterer i en 5-2 sejr.

Spiller fuldfører hele kampen
Spilleren skal starte inde i kampen for at væddemål anses som gyldige. Væddemål vil blive afgjort i henhold til om den valgte deltager spiller fuldfører hele kampen.

At blive sendt til tribunerne
Indsatserne afgøres afhængigt af, om den udnævnte instruktør/træner bliver udelukket fra banen af dommeren i løbet af kampen. Hvis instruktøren/træneren begynder kampen på tribunen eller selv vælger at gå væk fra det tekniske område og ind på tribunen under kampen, tæller dette ikke til at opnå en afgørelse. Hvis instruktøren/træneren af egen fri vilje opholder sig på tribunen under hele kampen, afgøres indsatserne til at være ugyldige.

Kampens spiller
Væddemål afgøres efter annonceringen af kampens spiller af den officielle ledende styrelse, såsom FIFA ved VM-kampe osv. Hvis den officielle ledende styrelse ikke annoncerer en sådan, afgøres væddemål efter den spiller, som tildeles Kampens spiller-prisen af hoved tv-programværten i den følgende prioritetsrækkefølge, med mindre andet er nævnt: i) BBC/ITV ii) Sky iii) BT Sport iv) Euro Sport.
Hvis prisoverrækkelsen ikke dækkes af live-tv, vil alle væddemål blive erklæret ugyldige, uanset om en spiller udpeges af programmets vært eller medvirkende eksperter. I det tilfælde at en eller flere spillere tildeles prisen, gælder reglerne for "dødt løb".
Enhver ikke-opført spiller tæller som vinder, hvis vedkommende modtager Kampens spiller-prisen. Spillere, som deltager i kampen, anses som kandidater til prisen.

Langtidsvæddemål

Turneringsvinder og andre væddemål vedrørende turneringsplacering
Væddemål afgøres efter holdets afsluttende placering i turneringen i slutningen af det planlagte kampprogram, undtagen ligaslutspil. Dette omfatter også turneringer, som deles halvvejs i sæsonen.
En undtagelse til denne regel er i de sydamerikanske ligaer, hvor der skal spilles et slutspil for at afgøre en vinder, hvis to hold står lige i pointantal. I sådanne tilfælde vil vinderen af slutspillet blive kåret som turneringsvinder.

Topscorer
Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der scorer flest mål i turneringen, som titlen henviser til. Slutspil tæller ikke i ligaturneringer. Selvmål gælder ikke. Regler for "dødt løb" gælder

Direkte forudsigelse
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der placerer sig som nummer ét, og hvilket hold, der placerer sig som nummer to i slutningen af turneringen.

Dobbelt forudsigelse
Væddemål afgøres efter, hvilke to hold, der placerer sig som nummer ét og nummer to i turneringen, uanset deres kvalifikationsrækkefølge.

Vinders oprindelse
Væddemål afgøres efter, hvilken gruppe den endelige vinder har kvalificeret sig fra.

Førstegangsvinder
Væddemål afgøres efter, om turneringsvinderen nogensinde har vundet den samme turnering før.

Hold der scorer flest mål
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der scorer flest mål i turneringen. Regler for "dødt løb" gælder

Hold der scorer færrest mål
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der scorer færrest mål i turneringen. Regler for "dødt løb" gælder

Hold der scores flest mål på
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der scores flest mål på i turneringen. Regler for "dødt løb" gælder

Hold der scores færrest mål på
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der scores færrest mål på i turneringen. Regler for "dødt løb" gælder

Hold med det højeste antal gule kort
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der får flest gule kort under turneringen. Regler for "dødt løb" gælder

Hold med det højeste antal røde kort
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der får flest røde kort under turneringen. Regler for "dødt løb" gælder

Gruppe der scorer højest
Væddemål afgøres efter i hvilken gruppe, der scores flest mål. Regler for "dødt løb" gælder

Gruppe der scorer lavest
Væddemål afgøres efter i hvilken gruppe, der scores færrest mål. Regler for "dødt løb" gælder

Prisen for Bedste spiller
Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der modtager prisen som Bedste spiller eller enhver tilsvarende pris i turneringen. I en VM-kamp for eksempel betrages prisen "Den gyldne bold" som en sådan pris.

Prisen for Bedste ungdomsspiller
Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der modtager prisen som Bedste ungdomsspiller eller enhver tilsvarende pris i turneringen.

Prisen for Bedste målmand
Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der modtager prisen som Bedste målmand eller enhver tilsvarende pris i turneringen. I en VM-kamp for eksempel betrages prisen "Den gyldne handske" som en sådan pris.

Prisen for Bedste forsvarsspiller
Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der modtager prisen som Bedste forsvarsspiller eller enhver tilsvarende pris i turneringen.

Prisen for Bedste midtbanespiller
Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der modtager prisen som Bedste midtbanespiller eller enhver tilsvarende pris i turneringen.

Prisen for Bedste angrebsspiller
Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der modtager prisen som Bedste angrebsspiller eller enhver tilsvarende pris i turneringen.

Turneringens hold

Væddemål afgøres i henhold til, hvilken spiller der kommer på det officielle turneringshold – uanset dennes position. Hvis der ikke angives en officiel liste, vil alle væddemål blive erklæret ugyldige.

Bedste afsluttende placering
Væddemål afgøres efter, hvilke hold blandt de opførte valgmuligheder, der opnår den bedste afsluttende placering. Regler for "dødt løb" gælder

Bedste opførte målscorer
Væddemål afgøres efter, hvilken spiller blandt de opførte valgmuligheder, der scorer flest mål i turneringen. Regler for "dødt løb" gælder

Udelukkelsesrunden
Væddemål afgøres efter, hvilken runde det udpegede hold ryger ud fra.

Holdets topscorer
Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der scorer flest mål for det udpegede hold i turneringen. Slutspil tæller ikke i ligaturneringer. Selvmål gælder ikke. Regler for "dødt løb" gælder

Holdets bedste oplægger
Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der lægger op til flest scorede mål for det udpegede hold i turneringen. Slutspil tæller ikke i ligaturneringer. Regler for "dødt løb" gælder

Hold kvalificerer sig fra gruppespillet
Væddemål afgøres efter, om det udpegede hold kvalificerer sig til turneringens knockout-runder.

Gruppespil - Præcis antal point
Væddemål afgøres efter det præcise samlede antal point i slutningen af turneringens gruppespilrunde.

Gruppespil - Antal point
Væddemål afgøres efter, om det samlede antal point i slutningen af turneringens gruppespilrunde ligger over eller under den angivne linje for the udpegede hold.

Hold gruppespil - Antal mål scoret
Væddemål afgøres efter, om det samlede antal mål, scoret af det udpegede hold, i turneringen er over eller under den angivne linje.

Hold gruppespil - Antal mål scoret mod holdet
Væddemål afgøres efter, om det samlede antal mål, der scores mod det udpegede hold, i turneringen er over eller under den angivne linje.

Hold gruppespil - Antal gule kort
Væddemål afgøres efter, om det samlede antal gule kort, der gives til det udpegede hold, i turneringen er over eller under den angivne linje.

Sidste hold, der forbliver ubesejret
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der har det højeste antal vunde og uafgjorte kampe, før de taber en kamp. Regler for "dødt løb" gælder

Topscoreren og hans hold vinder turneringen
Væddemål afgøres efter, hvilken af de opførte spillere, der vinder titlen som topscorer, samt at hans hold vinder turneringen.

Flest "rent bur"
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der har det højeste antal "rent bur"-kampe i turneringen. Regler for "dødt løb" gælder

Flest oplæg
Væddemål afgøres efter, hvilken spiller, der har det højeste antal oplæg i turneringen. Regler for "dødt løb" gælder

Hold der scores 7 mål først
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der først scorer syv mål i turneringen. Selvmål gælder ikke. Det hold, der scorer syv mål på færrest minutters spilletid, erklæres som vinder af væddemålet.

Ligavinder med handicap
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der vinder turneringen, efter handicaplinjen er anvendt på hvert hold.

Bedst placeret i ligaen den 25./31. december
Væddemål afgøres efter, hvilket hold, der er bedst placeret i ligaen efter 25./31 december.

Special-væddemål for fodbold

Europæisk sommer/vinter-overførselsvæddemål
Væddemål afgøres i henhold til, hvilket hold den nominerede spiller er registreret på, når det relative overførselsvindue lukker. Låneaftaler tæller, med mindre andet er nævnt. I det tilfælde, hvor en spiller ikke flytter til en anden klub, vil alle væddemål, der er placeret på hans aktuelle klub, blive afgjort som vundet. Hvis en spiller tegner kontrakt med en ikke-opført klub, gælder væddemålet stadig. Forhåndskontrakter eller andre lignende aftaler gælder ikke. Væddemål, der placeres efter den officielle annoncering, erklæres ugyldige.

Næste faste instruktør
Indsatserne afgøres af den næste faste instruktør, som officielt bekendtgjort af klubben. Tilsynsførende og midlertidige instruktører tæller ikke, medmindre de gennemfører og har ansvar for mindst 10 konkurrerende spil. Vedkommende vil derefter blive udnævnt til fast instruktør. I tilfælde af tvetydighed over udvalget af instruktør kan {ctext:Common.DomainName} træffe afgørelsen ved hjælp af en rimelig skønsmæssig vurdering af, hvorledes markedet skal afgøres på grundlag af de oplysninger, der er tilgængelige på tidspunktet. I tilfælde af, at der udnævnes en instruktør, som ikke er opført på listen, vil alle indsatser stå ved magt. Alle indsatser, der er placeret efter den offentlige meddelelse, vil blive anset for at være ugyldige.

Antal trofæer vundet
Medmindre andet er specifikt angivet, afgøres indsatserne i henhold til det pågældende teams præstationer inden for følgende konkurrencer: den indenlandske liga, tilsvarende ligaer i hhv. FA Cup og EFL Cup samt Champions League eller Europa League. Alle andre trofæer tæller ikke.

Cheftræners næste klub
Væddemål afgøres efter, hvilken direkte efterfølgende klub den udpegede cheftræner vil repræsentere. Væddemål, der placeres efter den officielle annoncering, erklæres ugyldige.

Næste cheftræner der forlader posten (Sack Race)
Væddemål afgøres efter, hvilken cheftræner, der forlader sin post, før den sidste planlagte ligakamp, inklusive slutspil. Dette omfatter både fyringer samt cheftrænerens egen beslutning for at gå af. Væddemål, der placeres efter den officielle annoncering, erklæres ugyldige.

Holdliste
Væddemål afgøres efter, om en spiller omfattes i holdlisten til turneringen. Væddemål, der placeres efter den officielle annoncering, erklæres ugyldige.

Daglige specials
Alle væddemål under Daglige specials afgøres efter det samlede resultat eller betingelsen af væddemålet på dagen. Kun den tidszone, hvori turneringen afholdes, bliver taget i betragtning. Hvis nogen af kampene, som vedrører de spillende hold, udskydes eller opgives, vil alle væddemål blive erklæret ugyldige.

Fantasikampe
I fantasikampe spiller to hold mod hinanden virtuelt. Vinderen af denne match-up er det hold, som scorer flest mål på den aktuelle kampdag mod en rigtig modstander. Kan antallet af mål gælder; en sejr eller et nederlag er irrelevant.

Smyšlené zápasy
Ve smyšlených zápasech spolu bojují dva týmy pouze virtuálně. Vítězem střetnutí se stává tým, který v aktuálním kole vstřelí svému skutečnému soupeři více gólů. Počítá se pouze počet branek, vítězství nebo porážka nehrají žádnou roli.

16.26 Formel 1
Sæsonvæddemål

Verdensmesterskab
Forudsig vinderen af verdensmesterskabet.
Væddemål bliver afgjort iht. de officielle placeringer umiddelbart efter det sidste event i verdensmesterskabet, og vil ikke påvirkes af efterfølgende forespørgsler.

Konstruktørernes verdensmesterskab
Forudsig vinderen af konstruktørernes verdensmesterskab.
Væddemål bliver afgjort iht. de officielle placeringer umiddelbart efter det sidste event i verdensmesterskabet, og vil ikke påvirkes af efterfølgende forespørgsler.

Hvor mange grand prix-løb vil en navngiven kører vinde i løbet af verdensmesterskabet?
Forudsig hvor mange Grand Prix-løb en navngiven kører vinder i løbet af verdensmesterskabet.
Væddemål bliver afgjort iht. de officielle placeringer umiddelbart efter det sidste event i verdensmesterskabet, og vil ikke påvirkes af efterfølgende forespørgsler.

Sæson-gruppevæddemål
Forudsig hvilken kører, der opnår den bedste slutplacering i verdensmesterskabet.
Væddemål bliver afgjort iht. de officielle placeringer umiddelbart efter det sidste event i verdensmesterskabet, og vil ikke påvirkes af efterfølgende forespørgsler.

Navngiven kører flest/antal pole positions i løbet af sæsonen
Vælg køreren blandt de oplistede, der opnår flest/antal pole positions i løbet af sæsonen.
Væddemål bliver afgjort iht. de officielle resultater for hvert Grand Prix.

Navngiven kører flest/antal grand prix-sejre i løbet af sæsonen.
Vælg køreren blandt de oplistede, der opnår flest/antal Grand Prix-sejre i løbet af sæsonen.
Væddemål bliver afgjort iht. de officielle placeringer umiddelbart efter det sidste Grand Prix i sæsonen.
Væddemål afgøres som ugyldige i tilfælde af pointlighed.

Individuelle Grand Prix-Markeder

Løbsvinder
Forudsig vinderen af løbet.
Enhver Grand Prix-start er defineret som det tidspunkt, hvor der signaleres at formationsrunden starter. Podiepræsentationen anses som resultatet, og efterfølgende forespørgsler vil ikke påvirke afgørelsen af væddemål.

Podiepladser
Forudsig køreren, der opnår en podieplads.
Enhver Grand Prix-start er defineret som det tidspunkt, hvor der signaleres at formationsrunden starter. Podiepræsentationen anses som resultatet, og efterfølgende forespørgsler vil ikke påvirke afgørelsen af væddemål.

Point
Forudsig en kører, der slutter i en pointgivende placering.
Enhver Grand Prix-start er defineret som det tidspunkt, hvor der signaleres at formationsrunden starter. Podiepræsentationen anses som resultatet, og efterfølgende forespørgsler vil ikke påvirke afgørelsen af væddemål.

Gruppevæddemål (kører mod kører)
Forudsig hvilken kører, der opnår den bedste slutplacering.
I tilfælde af at ingen af kørerne fuldfører løbet, så afgøres vinderen efter hvilken kører, der fuldfører flest omgange. Hvis begge kørere fuldfører det samme antal omgange, så afgøres væddemål som ugyldige.
Begge kørere skal starte løbet, for at væddemål er gyldige.

Første kører der udgår
Forudsig hvilken kører, der udgår først efter løbsstart.
Løbets start er defineret som det tidspunkt, hvor der signaleres at formationsrunden starter.
Hvis to eller flere kørere udgår i den samme omgang, så gælder 'dead heat' regler.

Antal placerede kørere
I overensstemmelse med regel 45.2 i FIA Formel 1 sports regulationer, vil kørere som har gennemført 90% eller mere af antallet af omgange som vinderen har kørt (rundet ned til det tætteste hele nummer af antal omgange) vil blive anset som placeret for løbet. De der ikke har nået grænseværdien på 90% vil derfor blive anset som ikke placerede.

Fuldfører løbet
Forudsig om antallet af kørere, der fuldfører løbet, vil være over- eller under et angivet antal.
Enhver Grand Prix-start er defineret som det tidspunkt, hvor der signaleres at formationsrunden starter. Podiepræsentationen anses som resultatet, og efterfølgende forespørgsler vil ikke påvirke afgørelsen af væddemål.

Gruppevæddemål (konstruktør mod konstruktør)
Forudsig hvilket hold, som har en kører, der opnår en bedre slutposition end alle andre medlemmer af det konkurrerende hold.
Enhver Grand Prix-start er defineret som det tidspunkt, hvor der signaleres at formationsrunden starter. Podiepræsentationen anses som resultatet, og efterfølgende forespørgsler vil ikke påvirke afgørelsen af væddemål.

Første Konstruktør Der Udgår
Forudsig hvilket hold, som har en kører, der udgår før alle andre medlemmer af det konkurrerende hold.
Enhver Grand Prix-start er defineret som det tidspunkt, hvor der signaleres at formationsrunden starter. Podiepræsentationen anses som resultatet, og efterfølgende forespørgsler vil ikke påvirke afgørelsen af væddemål.
Hvis to eller flere kørere udgår i den samme omgang, så gælder 'dead heat' regler.

Løbsvinder-konstruktør
Forudsig hvilket hold, som har køreren, der vinder løbet.
Enhver Grand Prix-start er defineret som det tidspunkt, hvor der signaleres at formationsrunden starter. Podiepræsentationen anses som resultatet, og efterfølgende forespørgsler vil ikke påvirke afgørelsen af væddemål.

Vinderens nationalitet
Forudsig løbsvinderens nationalitet
Enhver Grand Prix-start er defineret som det tidspunkt, hvor der signaleres at formationsrunden starter. Podiepræsentationen anses som resultatet, og efterfølgende forespørgsler vil ikke påvirke afgørelsen af væddemål.

Vindermargin
Forudsig om vindermarginen mellem løbsvinderen og resten af feltet bliver over- eller under en angiven tid.
Enhver Grand Prix-start er defineret som det tidspunkt, hvor der signaleres at formationsrunden starter. Podiepræsentationen anses som resultatet, og efterfølgende forespørgsler vil ikke påvirke afgørelsen af væddemål.

Safety car
Forudsig om en safety-car kører på banen i løbet af løbet.
Hvis et GP starter med en safety-car i front (pga. vejrforhold mm.) i stedet for startlys, så skal bilen ikke betragtes som en safety-car iht. ovenstående og ift. væddemål. Det samme gælder ved genstarter lige efter rødt flag-perioder. En virtual safety-car gælder IKKE som en normal safety-car og skal ikke betragtes sådan ift. væddemål.

Udgår i første omgang
Forudsig hvor mange kørere, der ikke fuldfører første omgang.
Enhver Grand Prix-start er defineret som det tidspunkt, hvor der signaleres at formationsrunden starter.
Kun kørere, som starter i løbet (selv fra pitten), gælder. Kørere som ikke starter i løbet betragtes som 'DNS' i de officielle løbsresultater.

Slutter i top 6
Forudsig en kører, som vil slutte løbet på en af top 6-placeringerne.
Enhver Grand Prix-start er defineret som det tidspunkt, hvor der signaleres at formationsrunden starter. Podiepræsentationen anses som resultatet, og efterfølgende forespørgsler vil ikke påvirke afgørelsen af væddemål.

Angiven kører, der er hurtigste i kvalifikationen, opnår den hurtigste omgang i løbet og vinder løbet
Angiven kører, der er den hurtigste i kvalifikationen, opnår den hurtigste omgang i løbet og vinder løbet.
Alle tre forudsigelser skal være korrekte, for at væddemålet afgøres som vundet.
Podiepræsentationen anses som resultatet, og efterfølgende forespørgsler vil ikke påvirke afgørelsen af væddemål.

Angiven kørers slutposition
Forudsig en angiven kørers slutposition i et angivet Grand Prix.
Væddemål bliver afgjort på tidspunktet for podiepræsentationen, og efterfølgende ændringer vil ikke gælde.
Enhver Grand Prix-start er defineret som det tidspunkt, hvor der signaleres at formationsrunden starter. Væddemål bliver afgjort iht. til podiepræsentationen, og efterfølgende forespørgsler vil ikke påvirke afgørelsen af væddemål.

Hurtigste omgangstid i løbet
Forudsig køreren, der opnår den hurtigste omgangstid i løbet.
Væddemål bliver afgjort efter de officielle tider.

Løbsduel
Forudsig to kørere, der opnår slutplaceringerne 1 og 2 i hvilken som helst rækkefølge. Der kræves kun én indsats.
Enhver Grand Prix-start er defineret som det tidspunkt, hvor der signaleres at formationsrunden starter. Væddemål bliver afgjort iht. til podiepræsentationen, og efterfølgende forespørgsler vil ikke påvirke afgørelsen af væddemål.

Hurtigste kvalifikationstid samt løbsvinder
Forudsig at en kører opnår den hurtigste kvalifikationstid i den afgørende kvalifikationssession, samt vinder løbet.
Køreren med den hurtigste kvalifikationstid er ham, der opnår den bedste tid i den afgørende kvalifikationssession. Eventuelle efterfølgende ændringer til startformationen gælder ikke.
Enhver Grand Prix-start er defineret som det tidspunkt, hvor der signaleres at formationsrunden starter. Væddemål bliver afgjort iht. til podiepræsentationen, og efterfølgende forespørgsler vil ikke påvirke afgørelsen af væddemål.
Begge forudsigelser skal være korrekte for at væddemål vinder.

Fører første omgang
Forudsig hvilken kører, der fører løbet efter første omgang.
Hvis den planlagte bane ændres før start, så vil væddemål placeret på dette marked fortsat gælde.
Hvis en kører eller et hold bliver diskvalificeret eller udgår i løbet af første omgang, så vil væddemål placeret på dette marked fortsat gælde.
Hvis den valgte kører ikke deltager i den første omgang, så vil væddemål placeret på den kører i dette marked afgøres som ugyldige.
Hvis løbet starter med en safety-car i front, så vil væddemål på dette marked blive afgjort som ugyldige.
Der foretages ingen justeringer i allerede afgjorte væddemål, hvis ledende styrelser iværksætter ændringer eller afsiger kendelser efter begivenheden.

Kvalifikationsmarkeder

Pole position
Forudsig køreren, der opnår den bedste omgangstid i den sidste kvalifikationssession.
Eventuelle efterfølgende ændringer til startformationen gælder ikke.

Kvalifikationsgruppespil
Forudsig køreren, der opnår den bedste omgangstid i den sidste kvalifikationssession.
Eventuelle efterfølgende ændringer til startformationen gælder ikke.
Begge kørere skal starte i kvalifikationssessionen, for at væddemål er gyldige.

Vindende konstruktør i kvalifikationen
Forudsig hvilket hold, som køreren med den hurtigste omgangstid i den sidste kvalifikationssession kører for.
Eventuelle efterfølgende ændringer til startformationen gælder ikke.

Vindende kører i en angiven fri træningssession
Forudsig køreren, der opnår den hurtigste tid i træningssessionen.
Væddemål bliver afgjort iht. de officielle tider, umiddelbart efter sessionen slutter.
Væddemål placeret på kørere, der ikke deltager, bliver afgjort som ugyldige.

Vindermargin
Forudsig om tidsafstanden mellem pole position-vinderen og resten af feltet bliver over eller under en angiven tid.

16.27 Futsal
Alle væddemål er kun for ordinær spilletid, medmindre andet er angivet. Ordinær spilletid defineres ud fra den gældende forenings officielle regler. Hvis en kamp starter tidligere end planlagt, erklæres alle væddemål, der indgås efter det faktiske starttidspunkt, for ugyldige.

Der foretages ingen justeringer i afgørelser, når de ledende styrelser iværksætter ændringer eller afsiger kendelser efter begivenheden eller turneringen.

Kampvæddemål

Kampresultat
Spillene afgøres i henhold til, hvilket hold der vinder kampen, f.eks. hjemmeholdet, uafgjort eller udeholdet

Antal mål
Spillene afgøres efter, om det samlede antal scorede mål i kampen er over eller under den angivne grænse.

Handicap
Spillene afgøres i henhold til, hvilket hold der vinder kampen, når der er korrigeret for handicap.

Langtidsvæddemål

Ubestridt vinder og andre væddemål om turneringsplacering
Væddemål afgøres i henhold til holdets endelige placering i turneringen ved afslutningen på det planlagte kampprogram, eksklusive ligaslutspillet.

Topscorer
Væddemål afgøres i henhold til, hvilken spiller der scorer flest mål i den turnering, der er angivet i titlen. I ligaturneringer tæller slutspilskampe ikke med. Selvmål tæller ikke med. Regler for dødt løb er gældende.

16.28 Golf
Væddemål afgøres ud fra officielle turnerings- og kampresultater. For "Runde" mand mod mand dueller er det påkrævet, at begge deltagere spiller mindst én bold hver, i den pågældende "Runde" for at væddemål står. Hvis ikke, er væddemålet ugyldigt og oddset sættes til 1,00. For "Turnerings" mand mod mand dueller er det påkrævet, at begge deltagere spiller mindst én bold hver i turneringen, for at væddemål gælder, ellers annulleres spillet og odds bliver sat til 1,00. Hvis begge golfspillere ikke fuldfører alle runder, så vinder golfspilleren med den højeste slutposition.

Hvis begivenheden forkortes, f. eks. som følge af ugunstige vejrforhold, vil væddemål blive afviklet, så længe der er et officielt turneringsresultat, ellers annulleres væddemålet og odds bliver sat til 1,00 (iht. turneringsregler, f. eks. spilles minimum 54 huller i en PGA-turnering) uanset antallet af runder spillet.

Væddemål accepteret efter afslutningen af en dags spil, annulleres og odds bliver sat til 1,00, hvis der ikke længere spilles om noget, som tæller med i turneringsresultatet (andet end et playoff).

Top 5 / Top 10 / Top 20 slutplacering
I turneringer, hvor ovenstående "Placering" tilbydes, vil "Dead Heat" reglen være gældende.

Klarer spilleren cuttet
For at væddemål er gyldige, skal den navngivne spiller spille 36 huller ellers annulleres væddemålet og odds bliver sat til 1,00.

"Runde" 3 Bold
For en "Runde" i 3 Bold kræves det, at alle tre deltagere spiller mindst en bold i den pågældende "Runde", for at væddemålet gælder. Hvis en eller flere spillere ikke spiller mindst een bold, vil alle væddemålet betragtes som annullerede. I tilfælde af, at to eller flere spillere opnår samme score, vil "Dead Heat Reglen" træde i kraft.

16.29 Gymnastik
Vinderen afgøres af den officielle resultatliste fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) eller af anden ledende instans ved tidspunktet for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

16.30 Håndbold
Alle bets er for regulær spilletid medmindre andet er nævnt. Hvis de planlagte 60 minutter ikke spilles, vil alle bets på kampen blive annulleret og sat til odds 1,00, undtagen bets hvis resultat allerede er fastslået.
Hvis en kamp er forsinket eller annulleret, vil alle bets også blive annulleret hvis kampen ikke genoptages indenfor 36 timer fra det oprindelige starttidspunkt.

Spiller specials
For alle spiller bets, skal spilleren deltage i kampen for at bets er gyldige. Ellers sættes oddset til 1,00. Ingen refunderinger for topscorer bets, hvis spilleren ikke starter.

heste starter. Ellers vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.

16.31
Der skal være 5 minutter eller mindre af planlagte spilletid tilbage, for at væddemål er gyldige, medmindre det specifikke udfald af markedet allerede er bestemt.

Alle bets er kun på regulær spilletid, medmindre andet er nævnt.

Hvis det fremgår af et væddemål, at det inkluderer forlænget spilletid og straffeslag, men dette ikke afvikles, således at kampen ender uafgjort, vil alle væddemål blive afgjort i forhold til slutresultatet i regulær spilletid.

Hvis en kamp afgøres på straffeslagskonkurrence, vil ét point blive lagt til det vindende holds stilling og kampens totale points ifm afgøring af bets. Denne regel gælder kun for bets som inkluderer overtid.

NHL Western eller Eastern Conference vindere – Holdene, som fortsætter til Stanley Cup-finalen vil blive betragtet som vinderne.

Spiller specials
For alle spiller special bets eller handicap bets gælder, at alle spillerne skal deltage i kampen før bets er gyldige. Alle points/mål/assists/skud (eller andre målte statistikker), som scores i regulær tid og overtid tæller med; dog tæller points, som scores på straffeslagskonkurrence, ikke med.

Målmand specials
Spilleren skal starte. Inkluderer overtid, men straffeslagskonkurrencer tæller ikke med.

Grand Salami: Alle kampe skal spilles, før bets gælder. Hvis en eller flere kampe udskydes, vil bets blive annulleret, medmindre kampen(e) genoptages indenfor 36 timer fra det oprindelige starttidspunkt. Hvis bets er på OVER/UNDER totalt antal mål, og der allerede er et antal mål OVER grænsen inden kampen udskydes, vil disse bets stadig være gyldige.

Fantasy kampe
Se fodboldregler.

16.32 Indy Car
Mesterskabsspil (vinderspil)
Forudsig vinderen af mesterskabet.
Væddemål bliver afgjort iht. de officielle placeringer umiddelbart efter sæsonens sidste løb, og vil ikke påvirkes af efterfølgende forespørgsler.

Individuelle løbsvæddemål:
Forudsig vinderen af løbet.
Ethvert løbs start er defineret som det tidspunkt, hvor der signaleres at formationsrunden starter.
Væddemål afgøres iht. podiepræsentationen, og vil ikke påvirkes af efterfølgende forespørgsler.

16.33 Judo
Vinderen afgøres af den officielle resultatliste fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) eller af anden ledende instans ved tidspunket for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

16.34 Lacrosse
Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste.

16.35 Mixed Martial Arts
Resultater vil være i overensstemmelse med de officielle resultater fra begivenheden. Resultatet kan korrigeres eller ændres efter den oprindelige præsentation ved begivenheden. Bets er ikke officielle før resultatet bekræftes af de ansvarlige personer ved begivenheden.

Enhver ændring af de første resultater fra begivenheden fra den officielt ansvarlige ligas side vil ikke være gældende, uanset om de er baseret på klagesager, juridiske anliggender, resultater af doping tests eller enhver anden sanktion, og bets vil forblive afgjort som ved begivenheden.

Bets på om en kæmper vinder på knockout eller teknisk knockout tæller kun, hvis den pågældende kæmper vinder på knockout, teknisk knockout eller hvis håndklædet kastes i ringen.

Bets på om en kæmper vinder indenfor tidsgrænsen vinder hvis den valgte kæmper vinder på KO, TKO, DQ, submission, eller anden form for standsning af kampen.

Halvvejsmærket i runde er præcis ved 2 min. 30 sek. i en 5 minutters runde. Det betyder, at 3½ runde er 2 minutter og 30 sekunder inde i 4. runde.

For bets på specifikke antal totale omgange gælder, at hvis en kæmper ikke rejser sig når klokken går til start af den omgang som er nævnt i væddemålet, vil UNDER være vinder af væddemålet, idet den gældende omgang aldrig startede.

I tilfælde af uafgjort, vil bets på begge kæmpere blive refunderet, medmindre der er tilbudt uafgjort som resultat af pågældende bets. Alle andre bets afgøres på baggrund af deres individuelle ordlyd.

Sejre godkendes som enstemmige når alle tre dommere melder én kæmper som vinder af kampen.

Sejr godkendes som flerstemmige når to dommere melder en kæmper som vinder, og den tredje dommer melder den anden kæmper som vinder af kampen.

Sejre godkendes som flertallige når to dommere melder en kæmper som vinder, og den tredje dommer melder kampen uafgjort.

Bets på enhver kamp, som af den officielle myndighed dømmes på baggrund af reglerne for ”no contest" eller "no decision", vil blive annulleret.

Kampstartmarkeder betyder: Vil runden blive afviklet? Eksempel: Runde 2 starter: Ja, er vundet, hvis der mindst er gået 1 sekund af 2. runde.

16.36 Motorcykler
Mesterskabsspil (vinderspil)
Forudsig vinderen af mesterskabet.
Væddemål bliver afgjort iht. de officielle placeringer umiddelbart efter finaleeventen i mesterskabet, og vil ikke påvirkes af efterfølgende forespørgsler.

Aflyst/udsat
Væddemål afgøres som ugyldige, hvis et event aflyses eller udsættes, samt intet officielt resultat foreligger.

Væddemål på individuelle løb
Forudsig vinderen af løbet.
Løbets start er defineret som det tidspunkt, hvor der signaleres at opvarmningsrunden starter.
Væddemål afgøres iht. podiepræsentationen, også i tilfælde af efterfølgende diskvalificeringer.

Podiepladserne
Forudsig at en rytter slutter på en af podiepladserne.
Væddemål afgøres iht. podiepræsentationen, også i tilfælde af efterfølgende diskvalificeringer.

Pole position
Forudsig hvilken rytter, der kvalificerer sig til pole position.
Væddemål afgøres iht. positionerne, som rytterne kvalificerer sig til i den sidste kvalifikationsrunde. Hvilke som helst efterfølgende afgørelser, der ændrer positionerne, gælder ikke.

H2H løbsspil
Forudsig hvilken rytter, der opnår den bedste slutplacering i løbet.
Begge rytter skal starte løbet, for at væddemål er gyldige.
Hvis en den ene rytter ikke fuldfører løbet, så afgøres den anden som vinder.
Hvis ingen af rytterne fuldfører løbet, så afgøres vinderen efter hvilken rytter, der fuldfører flest omgange. Hvis begge rytter fuldfører det samme antal omgange, så afgøres væddemål som ugyldige.

Gruppevæddemål
Forudsig hvilken rytter i gruppen, der opnår den bedste slutplacering i løbet.
Hvis en eller flere ryttere ikke fuldfører løbet, så afgøres vinderen iht. rytteren, der fuldfører flest omgange.
Hvis alle ryttere i gruppen ikke starter i løbet, så afgøres væddemål som ugyldige.

16.37 Motorsport
Generelle Regler

Vindere af kvalifikationsvæddemål afgøres efter de officielle kvalifikationstider.

H2H-væddemål
Forudsig hvilken kører eller rytter, der opnår den bedste slutplacering i løbet.
Kvalifikation: Hvis mindst en af de to kørere ikke starter eller fuldfører hans individuelle kvalifikationssession med en officiel omgangstid, så afgøres alle væddemål som ugyldige.

Løbet: Hvis mindst en af de to kørere ikke er med fra start, så afgøres alle væddemål som ugyldige. Hvis en eller begge kørere ikke fuldfører, så afgøres vinderen som den kører, der har fuldført flest omgange. Hvis begge kørere ikke fuldfører, men fuldfører det samme antal omgange, så afgøres alle væddemål som ugyldige.

16.38 Nordisk kombineret
Vinderspil: Hvis et valg/deltager, uanset årsagen, ikke stiller til start i en disciplin, vil væddemålet være tabt, også selvom begivenheden gennemføres. Der refunderes ikke for ikke-startende.

Head to Head: For spil på udfaldet, skal begge deltagere stille til start, for at væddemålet gælder. I Nordisk Kombineret, skal begge deltagere starte i første sektion, for at væddemålet er gældende. Hvis en deltager ikke stiller op i anden sektion af konkurrencen, vil væddemålet stadig være gældende. Hvis begge deltagere ikke stiller til start i anden sektion, vil resultatet fra første sektion afgøre væddemålet.

Vinderspil ved aflyste begivenheder: Alle væddemål er annulleret såfremt en begivenhed aflyses, pånær hvis den officielle organisation (FIS, IBU eller anden officiel organisation) bekræfter et resultat som værende "officielt" på det tidspunkt, hvor begivenheden blev aflyst - og ikke fortsættes indenfor de næste 36 timer på samme beliggenhed.

Vinderspil ved udskudte/omarrangerede begivenheder : Alle væddemål gælder, hvis begivenheden er udskudt og genoptaget ved samme arrangement indenfor de næste to kalenderdage. Hvis en begivenhed flyttes til en anden beliggenhed, er alle væddemål ugyldige.
Holdbegivenheder: I forbindelse med disse væddemål, vil en holdpræstation kun gælde som en enkelt medalje.

Hvis resultatet fra PCR (Provisional Competition Round) bliver brugt, vil alle spil blive annulleret.

16.39 Orientering
Vinderen afgøres ud fra det officielle resultat fra Det Internationale Skiforbund (IOF) eller anden organisation, som har autoriteten hertil.
Head to Head: For spil på udfaldet, skal begge deltagere stille til start, for at væddemålet gælder. Alle væddemål afgøres ud fra afgørelsen fra det ansvarlige officielle forbund (IOF eller anden organisation, som har autoriteten hertil).

16.40 Pesäpallo
Vinderbets og bets på totale løb regnes efter to perioder (begge i fjerde inning). Medmindre andet er nævnt, inkluderer bets ikke en mulig ekstra inning eller konkurrencer med henblik på afgørelse. Hvis en kamp afbrydes og ikke gennemføres indenfor 36 timer, vil alle uafgjorte bets blive annulleret. Alle bets afgøres på braggrund af de officielle resultater fra den finske Superpesis Pesäpalloliitto.

Alle resultater er optalt efter to spillede runder. Medmindre andet er angivet, omfatter væddemål ikke ekstra perioder.

16.41 Femkamp
Vinderen afgøres af den officielle resultatliste fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) eller af anden ledende instans ved tidspunket for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

16.42 Pool
Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste.

16.43
Mesterskabsspil (vinderspil)
Forudsig køreren, der vinder mesterskabet.
Væddemål bliver afgjort iht. de officielle placeringer umiddelbart efter sæsonens sidste løb, og vil ikke påvirkes af efterfølgende forespørgsler.

Væddemål på individuelle løb (vinderspil):
Forudsig vinderen af løbet.
Væddemål bliver afgjort iht. kørere, der slutter på podiepladserne og podiepræsentationen afgører resultatet. Efterfølgende forespørgsler påvirker ikke afgørelsen af væddemål.

Antal trofæer vundet
Medmindre andet er specifikt angivet, afgøres indsatserne i henhold til det pågældende teams præstationer inden for følgende konkurrencer: den indenlandske liga, tilsvarende ligaer i hhv. FA Cup og EFL Cup samt Champions League eller Europa League. Alle andre trofæer tæller ikke.

16.44 Roning
Vinderen afgøres af den officielle resultatliste fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) eller af anden ledende instans ved tidspunket for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

Head-to-head væddemål kræver at begge deltagere starter, ellers vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.

16.45 Rugby Union
Men mindre andet er angivet, vil alle væddemål blive afgjort efter 80 minutters spil, inklusiv eventuel tillægstid. For rugby 7s vil alle væddemål blive afgjort efter den ordinære tid slutter.

Hvis en kamp er aflyst, vil væddemål blive annulleret, med mindre udfaldet af markedet allerede er afgjort, eller et officielt resultat er deklareret af den administrerende organisation.

Hvis begivenheden ændres i forhold til den opslåede, vil alle væddemål erklæres ugyldige.

I tilfælde af, at en af modstanderne i den angivne kamp udskiftes, vil alle væddemål erklæres for ugyldige.

Hvis en kamp udskydes, vil alle væddemål være gældende i 48 timer fra det original starttidspunkt, så lang tid kampen afvikles som oprindeligt planlagt. Hvis kampen ikke spilles, vil alle væddemål blive erklæret for ugyldige.

Vindermarkeder

Med mindre andet er angivet, er vindermarkeder spil på hvilket hold, der vinder turneringen, inklusiv evt. play-offs.
For top try-scorer og top point-scorer refunderes der ikke for ikke-startende. Derudover er regler for dødt løb gældende.

Kampmarkeder

Kampresultat (1X2)
Hvad er resultatet efter 80 minutter (inkl. tillægstid) Forlænget spilletid ikke inkluderet

Draw-No-Bet (12)
Hvis kampen ender uafgjort, vil væddemål blive annulleret. Forlænget spilletid er ikke inkluderet.

Handicap Betting (To add) (2-way & 3-way)
Hvilket hold vinder kampen efter de respektive handicap er blevet tildelt.
Forlænget spilletid ikke inkluderet.

Vindermargin
Antallet af point det valgte hold vil vinde med.
Vindermargin væddemål tager udgangspunkt i nul, ingen handicap tildeles.
Forlænget spilletid er ikke inkluderet.

Antal point Ulige/Lige
Forlænget spilletid er ikke inkluderet - Nul gælder som Lige i forhold til afgørelse.

Halvleg med flest point
Hvilken halvleg vil have flest scoringer.
Anden halvleg inkluderer ikke evt. forlænget spilletid. Væddemål annulleres/voides hvis lige.

Første/Sidste Tryscorer
Spiller til at score det første/sidste try (forsøg) i kampen. Hvis den udvalgte spiller er navngivet i startopstillingen af de 15 spillere, gælder væddemålet. Hvis spilleren ikke er i startopstillingen, er væddemålet ugyldigt.
Straffespark tæller ikke.

Tryscorer - hele kampen
Spiller til at score et try (forsøg) i kamopen.
Hvis den udvalgte spiller er navngivet i startopstillingen af de 15 spillere, gælder væddemålet. Hvis spilleren ikke er i startopstillingen, er væddemålet ugyldigt.
Straffespark tæller ikke.

Totale antal point.
Det totale antal point i kampen ender over eller under det angivne nummer.
Kun 80 minutters spil tæller. Forlænget spilletid er ikke inkluderet.

Totale antal Tries
Det totale antal tries (forsøg) scoret i kampen ender over eller under det angivne nummer.
Kun 80 minutters spil tæller. Forlænget spilletid er ikke inkluderet.

Flest forsøg
Hvilke hold vil score flest forsøg i løbet af kampen ekskl. forlænget spilletid. Straffesparks-forsøg tæller.

Hold der scorer først/næste forsøg
Hvilket hold vil score det første/næste forsøg? Straffesparks-forsøg tæller.

Første/næste Spark efter forsøg
Spil på om det første/næste forsøg vil blive efterfulgt af spark (conversion) Væddemål annulleret, hvis der ikke bliver scoret på nogle forsøg.

Halvleg - Fuld tid
Holder der vinder halvlegen og holdet der vinder efter fuld tid.
Forlænget spilletid tæller ikke med ved cup-turneringer.

Halvlegsresultat
Resultatet ved halvleg.
Forlænget spilletid er ikke inkluderet i cup-turneringer.

1. Halvleg Handikap
Holdet som vinder første halvleg efter at de respektive handicaps er tildelt. Halvlegen skal færdigspilles, for at væddemål betragtes som gyldige.

1. Halveg Antal Point
Spil på om det samlede antal point i kampen ender på over/under den angivne total. Halvlegen skal gennemføres, for at væddemål betragtes som gyldige.

2. Halvleg Vinder
Spil på hvem der vil vinde 2. halveg. Forlænget spilletid er ikke inkluderet.

Hjemmeholdet scorer et forsøg
Spil på om hjemmeholdet vil score et forsøg eller ej. Straffesparks-forsøg tæller. Forlænget spilletid er ikke inkluderet.

Udeholdet scorer et forsøg
Spil på om udeholdet vil score et forsøg eller ej. Straffesparks-forsøg tæller. Forlænget spilletid er ikke inkluderet.

Begge hold scorer et forsøg
Spil på om begge hold vil score et forsøg eller ej. Straffesparks-forsøg tæller. Forlænget spilletid er ikke inkluderet.

Hjemmeholdet scorer 2+ forsøg
Spil på om hjemmeholdet vil score 2 forsøg eller flere. Straffesparks-forsøg tæller. Forlænget spilletid er ikke inkluderet.

Udeholdet scorer 2+ forsøg
Spil på om udeholdet vil score 2 forsøg eller flere. Straffesparks-forsøg tæller. Forlænget spilletid er ikke inkluderet.

Hjemmeholdet scorer 3+ forsøg
Spil på om hjemmeholdet vil score 3 forsøg eller flere. Straffesparks-forsøg tæller. Forlænget spilletid er ikke inkluderet.

Udeholdet scorer 3+ forsøg
Spil på om udeholdet vil score 3 forsøg eller flere. Straffesparks-forsøg tæller. Forlænget spilletid er ikke inkluderet.

Første scorende Play
Holdet der scorer de første point og måde de bliver scoret på.

Første hold til at score.
Holdet der scorer kampens første point.

Sidste hold til at score
Holdet der scorer det sidste point i kampen.

Race til 10 Points
Holdet der scorer 10 point først.
Væddemålet er ugyldigt hvis ingen hold opnår 10 point.

Totale antal point for hjemmeholdet.
Det totale antal point hjemmeholdet scorer under kampen.
Kun 80 minutters spil tæller. Forlænget spilletid er ikke inkluderet.

Totale antal point for udeholdet
Det totale antal point udeholdet scorer under kampen.
Kun 80 minutters spil tæller. Forlænget spilletid er ikke inkluderet.

Hold vinder begge halvlege
Begge halvlege skal færdigspilles, for at væddemål betragtes som gyldige.

Vil der blive uddelt et rødt kort/score på et dropspark?
Kun ordinær spilletid. Der skal scores på dropsparket.

Kvalificering
Vinderen afgøres ud fra hvilket hold, som opnår adgang til næste runde i turneringen, efter alle potentielle perioder i kampen er afgjort.

16.46 Rugby League
Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste.
Resultaterne inkluderer overtid. Hvis kampen er afbrudt før fuld tid, betragtes alle væddemål som annulleret og odds bliver sat til 1,00.

16.47 Sejlsport
Vinderen afgøres af den officielle resultatliste, regler om uafgjort er gældende.

Head-to-head væddemål kræver at begge deltagere starter, ellers vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.

16.48 Skydning
Vinderen afgøres af den officielle resultatliste fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) eller af anden ledende instans ved tidspunket for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

Head-to-head væddemål kræver at begge deltagere starter ellers vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.

16.49 Skihop
Vinderbets: Hvis den valgte deltager ikke starter ved en vintersportsbegivenhed, vil det påglældende bet være tabt, uanset om begivenheden gennemføres. Ingen refundering for deltagere, som ikke starter.

Mand-til-mand: Begge deltagere skal starte ved begivenheden for at bets er gyldige. I skihop skal begge deltagere kvalificere sig og starte ved begivenheden, for at bets er gyldige. I nordisk kombineret skal deltagerne starte ved begge dele af konkurrencen, for at bets er gyldige, og mindst én af deltagerne skal gennemføre begge dele af begivenheden, for at bets er gyldige.

Vinderbets og aflyste begivenheder: Alle bets vil blive annulleret hvis begivenheden aflyses, medmindre den officielt ansvarlige liga (FIS, IBU eller anden officiel liga) bekræfter resultatet som begivenhedens officielle resultat på det tidspunkt, hvor begivenheden blev standset, og begivenheden ikke genoptages samme sted indenfor to 36 timer.

Forsinkede eller udskudte begivenheder: Alle bets vil være gældende hvis begivenheden udskydes og genoptages på samme sted indenfor to kalenderdage. Hvis begivenheden flyttes til et andet sted, vil bets blive annulleret.

Holdbegivenheder og stafetter: Mht dette bet vil holdbegivenheder og stafetter kun tælle som en enkelt medalje.

16.50 Snooker
Vinderspil
Ingen refundering gives hvis en ikke-listet spiller vinder, eller hvis den valgte spiller ikke starter. Alle væddemål fastholdes, selvom en spiller trækker sig før eller i løbet af turneringen.

Kampresultat
Hvis en kamp starter, men ikke gennemføres af hvilken som helst årsag, vil spilleren, der går videre til den næste runde eller tildeles sejren, blive betraget som vinderen. Væddemål på ligakampe vil blive afgjort i henhold til det officielle resultat. En kamp betragtes som værende startet, når første rundes pause er påbegyndt.

Handicap
Hvis en kamp ikke gennemføres, af hvilken som helst grund, så vil alle handicap væddemål blive afgjort som ugyldige, med mindre resultatet allerede er afgjort.

Total frames under/over
Hvis en kamp ikke gennemføres, af hvilken som helst grund, så vil alle under/over væddemål blive afgjort som ugyldige, med mindre resultatet allerede er afgjort.

Korrekt score
Hvis en kamp ikke gennemføres, af hvilken som helst grund, så vil alle væddemål blive afgjort som ugyldige.

Resultat efter 4/8 frames
4/8 frames skal gennemføres, for at væddemål er gyldige.

Først til 3/5/7/9 frames
Hvis en kamp ikke gennemføres, af hvilken som helst grund, så vil alle væddemål blive afgjort som ugyldige, med mindre resultatet allerede er afgjort.

Højeste break (kamp)
Væddemål vil blive afgjort som ugyldige ved et uafgjort resultat, eller hvis kampen ikke gennemføres af hvilken som helst grund.

Højeste break (turnering)
Reglerne for 'dead heat' gælder i tilfælde af et dead heat.

Tidspunkt for eliminering (turnering)
En spiller skal skyde mindst ét skud i en turnering, for at væddemål afgøres som gyldige.

Frame vinder
En bestemt frame skal gennemføres, for at væddemål afgøres som gyldige.

Totale point i en frame, 50/100 break i en frame, player 50/100 break i en frame
Hvis en bestemt frame ikke gennemføres, af hvilken som helst grund, så vil alle væddemål blive afgjort som ugyldige, med mindre resultatet allerede er afgjort.

Totale century breaks/ Totale spiller century breaks
Hvis en kamp ikke gennemføres, af hvilken som helst grund, så vil alle væddemål blive afgjort som ugyldige, med mindre resultatet allerede er afgjort.

147 break
Hvis en kamp ikke gennemføres, af hvilken som helst grund, så vil alle væddemål blive afgjort som ugyldige, med mindre resultatet allerede er afgjort.

Kampen går ind i sin afgørende frame
Hvis en kamp ikke gennemføres, af hvilken som helst grund, så vil alle væddemål blive afgjort som ugyldige, med mindre resultatet allerede er afgjort.

Første røde/farve der pottes
Fejlskud og free balls

Re-rack (ny oplægning)
De følgende regler gælder i tilfælde af en ny oplægning i en hvilken som helst frame:
Afgjorde væddemål: alle væddemål, der er afgjort før den nye oplægning, gælder.
Ikke afgjorde væddemål: alle væddemål, der ikke er afgjort før den nye oplægning, bliver afgjort kun af de begivenheder, der følger efter den nye oplægning.

16.51 Snowboard
Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste fastsat af den International Ski Federation (FIS), den International Skating Union (ISU), den officielle Olympiske Komité eller ethvert andet officielt organ, som anses for at være bemyndiget.
Hvis betingelserne for en bestemt begivenhed ændres forud for påbegyndelsen af begivenheden, vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.
Hvis en bestemt begivenhed er udsat længere end 36 timer, vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.

16.52 Speed Skating
Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste fastsat af den International Ski Federation (FIS), den International Skating Union (ISU), den officielle Olympiske Komité eller ethvert andet officielt organ, som anses for at være bemyndiget.
Head-to-head væddemål kræver at begge deltagere starter ellers vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.

16.53 Speedway
Resultatet af et afbrudt eller uafsluttet heat vil tælle som gyldigt (inklusive alle ekstra væddemål), hvis det aktuelle resultat accepteres af ligaens myndighed, som et officielt resultat af heatet. Uanset hvor mange heats der er afsluttet på tidspunktet for afbrydelse vil alle væddemål blive afgjort i henhold til de officielle resultater. Hvis der fastsættes ny dato for et annulleret heat annulleres alle væddemål og odds bliver sat til 1,00. Dette gælder også handicap og over/under væddemål.

Head-to-head
Mindst én kører skal starte mindst tre løb for at væddemålene er gyldig ellers annulleres væddemålet og odds bliver sat til 1,00.

Heatvinder:
For individuelle heatvindere, hvor kørerne er navngivet, skal alle navngivne kørere deltage i heatet, ellers vil væddemålene blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.

Samlede point (over/under):
Hvis en kører ikke konkurrerer i mindst tre heats vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00. Joker og bonuspoint tæller ikke (derfor er scorede point: tre for at vinde heatet, to for andenpladsen, ét for tredjepladsen).

Samlede Point (Grand Prix):
For Grand Prix begivenheder, vil afgørelsen kun være baseret på indsamlede point i hovedrunden (20 heats) (eksklusiv semifinalerne og finaleheat).

Live:
Alle markeder vil blive afgjort i henhold til bekendtgørelsen efter sidste heat (Ligaens kampe) eller den endelige podieplacering (Indivudelle begivenheder eller Grand Prix konkurrencer). Senere diskvalifikationer og pointtab tæller ikke.

Head-to-head (ligaer):
Den kører der får flest point vinder head-to-head væddemålet. Bonus og jokerpoint er ikke inkluderet. Derfor er scorede point som følger: tre for at vinde heatet, to til andenpladsen, ét til tredjepladsen. I head-to-head væddemål skal én kører starte i minimum tre løb før et væddemål er gyldigt ellers annulleres væddemålet og odds bliver sat til 1,00. Når to kørere slutter kampen med samme antal point gælder følgende: 1) Den kører der har de fleste 1. pladser vil blive placeret højest. 2) Hvis resultatet stadig ikke kan afgøres (samme antal af 1. pladser) - vil væddemålet annulleres og odds bliver sat til 1,00.

Head-to-head (Grand Prix):
Den kører som får højere rangering ifølge de officielle resultater af GP begivenheden vinder head-to-head duellen. Ved definition er vinderen den kører der får den bedste placering i finaleheatet. Hvis rytterene ikke når finalen, er vinderen den kører med det højeste antal point samlet i begivenheden. Hvis begge kørere får samme antal point, gælder følgende:

1) Den kører der har det flest 1. pladser vil blive placeret højest.

2) Hvis resultatet stadig ikke kan afgøres (samme antal af 1. pladser) - vil væddemålet annulleres og odds bliver sat til 1,00.

16.54 Svømning
Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) eller af anden ledende instans ved tidspunket for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

Head-to-head væddemål kræver at begge deltagere starter, ellers vil alle væddemål blive annulleret og odds bliver sat til 1,00.

16.55 Taekwondo
Vinderen afgøres af den officielle resultatliste fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) eller af anden ledende instans ved tidspunket for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

16.56 Bordtennis
Vinderen afgøres ud fra den officielle resultatliste.

Alle spil bliver afgjort i henhold til de officielle resultater af eventen. Hvis et specifikt event bliver suspenderet eller udskudt, forbliver spil aktive hvis eventen bliver afgjort på den samme venue indenfor 12 timer.

Kampvinder inklusiv live

Et fuldt sæt skal færdiggøres for at spillet er gældende. Hvis mindre end 1 sæt bliver afgjort i kampen, vil alle spil blive annulleret.

Handicapspil inklusiv live

Hvis en af spillerne trækker sig vil handicapspil blive annulleret medmindre der ikke er nogen måde hvor kampen kunne blive spillet færdig uden at det ville ændre resultatet på markedet.

Over/under: Hvis en af deltagerne trækker sig, vil spil blive annulleret medmindre linjen allerede er overskredet. Hvis dette er sket, vil resultatet stå fast.

16.57 Tennis
Vindermarkeder
Ingen refundering hvis spilleren ikke starter. Alle væddemål gælder, hvis en spiller trækker sig før turneringen begynder, trækker sig tilbage under turneringen eller ikke deltager i turneringen alligevel.

Ændring af sted eller underlag
Alle væddemål gælder, selv hvis der er annoncerede ændringer i spillerunderlag eller der ændres fra indendørs til udendørs.

Forsinkelse eller afbrydelse
Hvis en tenniskamp er afsluttet gælder alle væddemål. Forsinket starttidspunkt for kampen eller udskydelse midt under en kamp har ingen indflydelse på afregningen af væddemål, så længe kampen bliver spillet til ende.

Matchvinder inklusiv live
Et helt sæt skal gennemføres, for at væddemål betragtes som gyldige. Hvis mindre end 1 sæt gennemføres i matchen, betragtes alle væddemål som ugyldige.

Sætvinder inklusiv live
Hvis det pågældende sæt ikke gennemføres, af en hvilken som helst årsag, så vil alle sætvinder-væddemål om sættet blive betragtet som ugyldige.

Sætvæddemål inklusiv live
Hvis en tennismatch ikke gennemføres, af en hvilken som helst årsag, så vil alle sætvæddemål (bedst af 3 eller bedst af 5) blive betragtet som ugyldige.

Matchpartier (inklusiv live-matchpartier)
Hvis en match ikke gennemføres, af en hvilken som helst årsag, så vil alle væddemål om matchpartier blive afgjort som ugyldige, med mindre at matchen på ingen måde ville kunne blive færdigspillet på naturlig vis, uden at afgøre resultatet af markedet.

Eksempel: En spiller trak sig ved stillingen 6-4, 3-3. Alle væddemål på over 18,5 partier vil blive afgjort som vundne, og alle væddemål på under 18,5 partier vil blive afgjort som tabte, da enhver naturlig afslutning på matchen ville resultere i mindst 19 partier.

Matchparti handicaps inklusiv live
Hvis en match ikke gennemføres, af en hvilken som helst årsag, så vil alle væddemål om matchparti handicaps blive afgjort som ugyldige, med mindre at matchen på ingen måde ville kunne blive færdigspillet på naturlig vis, uden at afgøre resultatet af markedet.

Eksempel: En spiller trak sig ved stillingen 7-5, 5-7 og 4-4. Alle væddemål på handicaps +2,5 eller mere (+3,5, +4,5 osv.) vil blive afgjort som vundne, og alle væddemål på handicaps -2,5 eller mindre (-3,5, -4,5 osv.) vil blive afgjort som tabte. Alle væddemål på 1,5 og 0,5 handicaps vil blive betragtet som ugyldige.

Sætpartier inklusiv live
Hvis et sæt ikke gennemføres, af en hvilken som helst årsag, så vil alle over/under-væddemål om det pågældende sæt blive afgjort som ugyldige, med mindre at matchen på ingen måde ville kunne blive færdigspillet på naturlig vis, uden at afgøre resultatet af markedet. Alle væddemål om et gennemført sæt vil blive afgjort i forhold til resultatet.

Eksempel: En spiller trak sig i første sæt ved stillingen 4-4. Alle væddemål på over 9,5 partier vil blive afgjort som vundne, og alle væddemål på under 9,5 partier vil blive afgjort som tabte. Alle væddemål på over eller under 10,5, 11,5 eller 12,5 partier vil blive afgjort som ugyldige.

Sætpartier handicaps inklusiv live
Hvis en match ikke gennemføres, af en hvilken som helst årsag, så vil alle handicap-væddemål om det pågældende sæt blive afgjort som ugyldige, med mindre at matchen på ingen måde ville kunne blive færdigspillet på naturlig vis, uden at afgøre resultatet af markedet. Alle væddemål om et gennemført sæt vil blive afgjort i forhold til resultatet.

Eksempel: En spiller trak sig i første sæt ved stillingen 4-4. Alle sætpartier-væddemål med handicap på +2,5 partier eller mere (+3.5, +4.5 osv.) vil blive afgjort som vundne, og alle sætpartier-væddemål med handicap på -2,5 partier eller mere (-3,5, -4,5 osv.) vil blive afgjort som tabte.

Vinder af parti inklusiv live
Hvis det pågældende parti ikke gennemføres, af en hvilken som helst årsag, så betragtes alle væddemål om partiet som ugyldige. Alle færdiggjorte partier vil blive afgjort i forhold til resultatet.

Match sæt-handicap inklusiv live
Hvis en match ikke gennemføres, af en hvilken som helst årsag, så vil alle væddemål om match sæt-handicap blive afgjort som ugyldige, med mindre at matchen på ingen måde ville kunne blive færdigspillet på naturlig vis, uden at afgøre resultatet af markedet.

Eksempel 1 (bedst-af 3-match) Hvis spiller A vinder det første sæt, og spiller B trækker sig i andet sæt, så vil et væddemål på spiller A med +1,5 sæt-handicap blive afgjort som vundet, og et væddemål på spiller B med -1,5 sæt-handicap vil blive afgjort som tabt, da enhver naturlig afslutning af matchen ville resultere i, at spiller A ville vinde 2-0, 2-1 eller tabe 1-2.

Eksempel 2 (bedst-af 5-match) Hvis spiller A vinder det første og andet sæt, så vil et væddemål på spiller A med +1,5 og +2,5 sæt-handicap blive afgjort som vundet, og et væddemål på spiller B med -1,5 og -2,5 sæt-handicap vil blive afgjort som tabt, da enhver naturlig afslutning af matchen ville resultere i, at spiller A ville vinde 3-0, 3-1 3-2, eller tabe 2-3.

Antal sæt inklusiv live
Hvis en match ikke gennemføres, af en hvilken som helst årsag, så vil alle væddemål om antal sæt blive afgjort som ugyldige, med mindre at matchen på ingen måde ville kunne blive færdigspillet på naturlig vis, uden at afgøre resultatet af markedet.

Eksempel 1 (bedst-af 3-match) Hvis en hvilken som helst spiller trækker sig i 3. sæt, så vil et væddemål på over 2,5 sæt blive afgjort som tabt, da enhver naturlig afslutning af matchen ville resultere i, at 3 sæt ville blive spillet.

Eksempel 2 (bedst-af 5-match) Hvis spiller A og spiller B begge har vundet et sæt, og en af de to spillere trækker sig i 3. sæt, så vil alle væddemål på over 3,5 sæt blive afgjort som vundne, og under 3,5 sæt afgjort som tabte, da enhver naturlig afslutning af matchen ville resultere i, at mindst 4 sæt ville blive spillet.

Sæt korrekt score inklusiv live
Hvis det pågældende sæt ikke gennemføres, af en hvilken som helst årsag, så vil alle sæt korrekt score-væddemål blive afgjort som ugyldige.

Parti korrekt score inklusiv live
Hvis det pågældende parti ikke gennemføres, af en hvilken som helst årsag, så vil alle parti korrekt score-væddemål blive afgjort som ugyldige.

Tie Break
Når en Tie Break spilles i det sidste set for at afgøre matchen, vil den tælle som 1 set og 1 game.

Andre markeder
Hvis den pågældende match ikke gennemføres, af en hvilken som helst årsag, så vil alle væddemål på andre markeder på matchen blive afgjort som ugyldige, med mindre at matchen på ingen måde ville kunne blive færdigspillet på naturlig vis, uden at afgøre resultatet af markederne.

16.58 Trav
Vinder og Top 3:
Hvis en hest som er programsat til start, ikke deltager, vil alle væddemål på denne hest blive annulleret, pånær hvis andet er anført i teksten under markedet.

Vinderen afgøres ud fra de officielle resultater. Regler for dødt løb gælder.

Regler for dressur mand-til-mand bets:
Bets refunderes hvis en eller flere heste i et mand-til-mand bet ikke deltager, hvis begivenheden aflyses, eller hvis ingen af hestene gennemfører banen/laver en officiel tid.
Hvis der er dødt løb mellem to heste i et mand-til-mand bet, vil dette være ugyldigt og bets vil blive refunderet. Begge/alle heste vil blive klassificeres med identiske total tider (kun Norge).

Bedste resultat
I dette bet laver vi en mand-til-mand duel mellem to heste fra to forskellige konkurrencer. Hesten med det bedste endelige resultat, vinder. Bets refunderes hvis mindst én hest trækker sig inden begivenheden eller hvis der er annulleringer i en eller flere af begivenhederne, som følger:

Mand-til-mand par :
To deltagere sættes sammen i et ”hold”. Holdet med de bedste (individuelle) resultater (for hver deltager), vinder. Hvis en eller flere deltagere ikke starter ved begivenheden, bliver bets refunderet.

Mand-til-mand med tidshandicap
Hesten som gennemfører med den bedste tid per kilometer, inklusiv handicap, vinder duellen. Eksempel: Hvis hest A får en kilometertid på 15,0 og har et handicap på 0,2 sekunder, bliver dens totale kilometertid 15,2 sekunder. Hvis hest B, som ikke har handicap, får 15,1 som kilometertid, vil mand-til-mand bettet blive vundet af hest B. Skulle begge heste ende med samme kilometertid, vil uafgjort være det korrekte resultat. Hvis der, af en hvilken som helst årsag, ikke er nogen officiel tid for hestene, vil følgende regler gælde for bets med tidshandicap:
- Bets bliver annulleret hvis hesten med handicap er foran den anden hest i klassementet, og de begge gennemfører begivenheden.
- Hvis hesten med handicap (0,1 sekund eller mere) er under sin modstander i resultaterne, vil modstanderen vinde duellen. Modstanderen skal dog også gennemføre begivenheden.
- Hvis en af hestene ikke gennemfører begivenheden, vinder den anden hest duellen. Hvis ingen af hestene gennemfører, annulleres alle bets.

Mest vindende jockey
Bettet er på hvilken jockey der vinder flest (officielle) løb over hele året. Hvis to jockeyer har samme antal vundne løb, vil andenpladserne afgøre bettet, og derefter tredjepladserne. Der kan tilføjes jockeyer på opfordring.

Flest V75-sejre (Sverige)
Bet på, hvilken jockey der vinder flest V-75 løb, inklusiv andre Rikstoto-løb i løbet af året. Hvis to jockeyer har samme antal vundne løb, vil andenpladserne afgøre bettet, og derefter tredjepladserne. Der kan tilføjes jockeyer på opfordring.

V75/V65/V5 – Lige eller ulige vindere, totalt
Bettet er på om summen af V-75 vindernes numre er lige eller ulige.
V75/V65/V5 – Flest lige eller ulige vindere
Bettet på om der er flest lige eller ulige numre i startopstillingen blandt V75-vinderne.

Gevinst eller ej
Bettet er på om en hest vinder kontantpræmier eller ej. Det officielle resultat fra løbets ledelse gælder.
Bets refunderes under følgende omstændigheder:
- Mindst to heste trækkes ud af løb med et startfelt på 8-10 heste.
- Mindst tre heste trækkes ud af løb med et startfelt på 11-13 heste.
- Mindst fire heste trækkes ud af løb med et startfelt på 14-15 heste.

16.59 Volleyball
Hvis kampen er afbrudt før fuld tid betragtes alle åbne væddemål som annulleret, og odds sættes til 1,00.

Begivenheder med to dele afgøres ved ‘Golden Set’. I forbindelse med afgørelse af bets vil Golden Set ikke tælle med. Nogle bets undtages, f.eks. ”Hvilket hold kvalificerer sig?”, ”Hvilket hold går videre?”, ”Vil der blive spillet et Golden Set?” og andre bets, som nævner Golden Set i sin beskrivelse.

16.60 Vandpolo
Hvis kampen er afbrudt før fuld tid betragtes alle væddemål som annulleret, og odds sættes til 1,00.

16.61 Kapsejlads
Vinderen afgøres af den officielle resultatliste fastsat af den Internationale Olympiske Komité (ICC) eller af anden ledende instans ved tidspunket for medaljeoverrækkelsen. Eventuel efterfølgende diskvalifikation vil ikke påvirke væddemål.

16.62 Erhverv og politik
Resultatet af præsidentvalget bliver afgjort af det officielt erklærede resultat, senere legale indsigelser tæller ikke med i afgørelsen.

Det amerikanske præsidentvalg vil blive afgjort jf. Kanidaten der modtager flest forventede valgmandsstemmer. Hvis den offentligt valgte vinder ikke bliver formelt indviet, vil væddemål placeret på denne kandidat stadig være gældende og væddemål placeret på andre kandidater vil blive afgjort som tabt.

16.63 Underholdning
Resultater baseres på officielt styrende organ. Væddemål på begivenheder, som brugeren deltager i eller kender resultatet af er ikke tilladt.

16.64 Poker
Vindermarkeder kan tilbydes på det samlede resultat eller som en del af det startende felt, på den endelige vinder, eller på, om en spiller når finalebordet. I en fuld turnering, sættes finalebordet som standard til at være de resterende 9 spillere i turneringen. Væddemål på spillerne, som ikke starter i turneringen sættes til 1,00.

Head-to-head væddemål og væddemål på grupper er vundet af den spiller, der er den længst overlevende af de to eller alle i en gruppe. I begivenheder med en adskilt Dag 1 (f. eks. Dag 1a, 1b) skal mindst én af spillerne eller en i gruppen kvalificere sig til Dag 2 for at væddemålet gælder. Hvis ikke dette er tilfældet, annulleres væddemålet og oddsene sættes til 1,00. Hvis ingen i en head-to-head eller en gruppe når Dag 2, sættes alle væddemål til 1,00.

16.65 eSports
Enhver kamp/map med 2-vejs markeder, som ender uafgjort, bliver annulleret hvis der ikke er overtid.

I tilfælde hvor et event starter, men ikke afsluttes, vil ikke-afgjorte markeder blive annulleret.

Et væddemål erklæres ugyldigt på en aflyst eller udsat kamp eller begivenhed, hvis den ikke bliver startet indenfor 24 timer efter den originale officielle skemalagte kampstart.

Ved sejr pga. diskvalifikation under kampen/spillet, afgøres væddemål på kampvinder efter resultatet. Ved handicap-, over/under- og alle prop-markeder skal den fulde kamp være gennemført, for at væddemål erklæres gyldige, hvis de endnu ikke er afgjorte.

I tilfælde hvor et hold/spiller udebliver eller bliver diskvalificeret, før en kamp starter, vil alle kamp-markeder blive annulleret.

I tilfælde hvor et hold starter med en map advantage, vil det første map blive betragtet som map 1.

I tilfælde hvor et hold ændrer deres roster, men spiller under det samme holdnavn, vil væddemål gælde.

I tilfælde hvor et hold ændrer deres holdnavn, men vedbliver med den samme roster (spillere/træner), vil væddemål gælde.

Alle væddemål, der ikke er live, og som placeres efter det officielle starttidspunkt, erklæres ugyldige.

Væddemål afgøres efter officielle resultater og statistikker. I det tilfælde, hvor der ikke foreligger statistik materiale fra en officielt ledende styrelse, er det uafhængige instanser, der afgør væddemål.

Alle vinderspil/langtidsvæddemål vil blive annulleret, hvis et specifikt hold (eller spiller i tilfælde af et single player game) ikke deltager i nogen kamp i turneringen.

League of Legends - Totalt antal ødelagte Inhibitors: Inhibitors på individuelle baner tælles kun én gang, selv om de ødelægges flere gange efter at være dukket op igen.

eBasketball:
Alle spil på eBasketball rettes inklsuiv overtid, hvis denne spilles.

16.66. Padel

Vinderspil
Ingen tilbagebetaling for spillere der ikke starter i turneringen. Alle spil består hvis en spiller trækker sig før turneringen begynder, trækker sig under turneringern, eller ikke stiller op overhovedet.

Kampvinder
Et fuldt sæt må være færdigspillet for at spillet står. Hvis mindre end 1 sæt bliver spillet, bliver spillet annulleret.

Udsættelse eller suspendering
vis en padel kamp er færdigspillet, står alle spil. En udsættelse i tidspunktet for kampstart, eller suspendering under kampen, betyder ikke noget for afgørelsen af væddemålet, så længe kampen bliver færdigspillet.